Hướng dẩn để gài Adobe Camera raw convertertải về 3.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích3.89 Kb.
Hướng dẩn để gài Adobe Camera RAW converter:
1. Download Camera Raw

Photoshop CS3 download version 4.6 here. Sau đây Adobe ko ra update cho CS3 nửa.:http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4035&fileID=3760
Photoshop CS4 download version 5.3 here:

http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4365&fileID=4067
2. Chép hồ sơ Camera Raw.8bi vào folder dưới đây. Sau đó đóng Photoshop rồi open lại để load chương trình mới.
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương