HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang27/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


ĐIỀU 11


Các Nhóm nghiên cứu về thông tin vô tuyến

  148


1
Các Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến được thành lập bỡi một khoá họp thông tin vô tuyến.149 PP-98


2

1)

Các Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến sẽ nghiên cứu những vấn đề đã được thông qua theo các thủ tục do khóa họp thông tin vô tuyến thiết lập và chuẩn bị các dự kiến khuyến nghị sẽ đưa ra thông qua theo các qui định tại các Điểm từ 246A đến 247 của Công ước này.149A PP-98


1bis)

Các Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến cũng sẽ nghiên cứu những chủ đề được xác định trong các nghị quyết và khuyến nghị của các hội nghị thông tin vô tuyến thế giới. Kết quả của các nghiên cứu này sẽ được đưa vào các khuyến nghị hoặc báo cáo chuẩn bị theo Điểm 156 dưới đây.150 PP-98
2)

Việc nghiên cứu các vấn đề và chủ đề nói trên, theo các qui định của Điểm 158 dưới đây sẽ tập trung vào:151 PP-98
a)

việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện trong thông tin vô tuyến mặt đất và thông tin vô tuyến không gian và của các quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh và các quĩ đạo vệ tinh khác;152
b)

những đặc điểm và chất lượng hoạt động của các hệ thống vô tuyến điện;153
c)

hoạt động của các trạm thông tin vô tuyến;154
d)

những khía cạnh "thông tin vô tuyến" của các vấn đề liên quan đến tai nạn và cứu hộ.155 PP-98
3)

Việc nghiên cứu trên thông thường không đề cập đến các vấn đề kinh tế, nhưng trong những trường hợp cần so sánh giữa nhiều giải pháp kỹ thuật và khai thác, những yếu tố kinh tế có thể được xem xét.156


3
Các nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến cũng nghiên cứu chuẩn bị các vấn đề về kỹ thuật, khai thác và thủ tục mà sẽ được xem xét tại các Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới và khu vực và soạn thảo báo cáo về chủ đề đó theo chương trình làm việc đã được một khoá họp thông tin vô tuyến thông qua hoặc theo những chỉ thị của Hội đồng.157


4
Mỗi Nhóm nghiên cứu soạn thảo một báo cáo về sự tiến triển của công việc, những Khuyến nghị đã được thông qua theo chỉ dẫn của khoá họp thông tin vô tuyến theo thủ tục tham khảo ghi tại Điểm 149 trên đây và những Khuyến nghị mới hay sửa đổi để Khoá họp xem xét.158


5
Căn cứ những qui định ghi tại Điểm 79 của Hiến chương, Lĩnh vực thông tin vô tuyến và Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông thường xuyên xem lại nhiệm vụ trình bày ở các Điểm từ 151 đến 154 trên đây và ở Điểm 193 của Công ước này về những gì liên quan đến Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông để quyết định những thay đổi cần thiết liên quan đến việc phân chia các vấn đề đang được nghiên cứu theo một thoả thuận chung. Hai Lĩnh vực này cộng tác chặt chẽ với nhau và thông qua các thủ tục cho việc xem xét lại đó và thông qua các thỏa thuận chung một cách kịp thời và có hiệu quả. Nếu có một vấn đề không thể thống nhất thì có thể thông qua Hội đồng, trình lên Hội nghị toàn quyền quyết định.159


6
Trong khi tiến hành nghiên cứu các Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến phải chú ý thích đáng đến việc nghiên cứu những vấn đề và soạn thảo những Khuyến nghị trực tiếp liên quan đến việc thiết lập, phát triển và cải tiến viễn thông trên phạm vi khu vực và quốc tế ở các nước đang phát triển. Trong khi thực thi công việc của mình các nhóm phải chú ý thích đáng đến công việc của những tổ chức quốc gia, khu vực và những tổ chức quốc tế khác liên quan đến thông tin vô tuyến và hợp tác với họ vì sự cần thiết để Liên minh giữ được vị trí ưu việt của mình trong lĩnh vực viễn thông.160


7
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đánh giá các hoạt động của Lĩnh vực thông tin vô tuyến, nên tiến hành mọi biện pháp nhằm tăng cường sự hợp tác và phối hợp với những tổ chức khác liên quan đến thông tin vô tuyến, với Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông và Lĩnh vực phát triển viễn thông. Một khoá họp thông tin vô tuyến quyết định nghĩa vụ, điều kiện tham gia và những qui tắc áp dụng các biện pháp nói trên.
: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương