Hội văn hóa & giáo dục Việt Nam du học tại hoa kỳ


Info: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.htmltải về 189.97 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích189.97 Kb.
#201
1   2   3
Info: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.htmlTest center

65370 Institute of International Education, Vietnam Japan Center 91 Chua Lang, Hanoi

65371 United Nations International School-Hanoi

65373 International School-Ho Chi Minh, 649A Vo Truong Toan, An Phu, Dist. 2, HCMC

65375 Sai Gon South International School


Xin liên lạc với Trung tâm Institute of International Education về thông tin tổng quát:

C9 Giang Vo, Ba Dinh District

Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-7262524. Fax: 84-4-7262523


Email: iievietnam@iievn.org

Web. http://www.iievn.orgGRE General:
Test date

Deadline (received in the U.S.)
Test center opened

10/25/2008

09/12/2008
02/21/2009

01/09/2009


GRE Subject:
Test date

Deadline (received in the U.S.)
Test center opened

10/18/2008

09/05/2008
11/08/2008

09/26/2008
04/04/2009

02/20/2009

Test center

10555: Hanoi, Fortuna Hotel – 6B Lang Ha St., Ba Dinh

10461: Hanoi, Institute of International Education – C9 Giang Vo, Ba Dinh

10613: Ho Chi Minh city, Amara Saigon – 323 Le Van Sy St., Dist.1


Xin liên lạc với Trung tâm Institute of International Education về thông tin tổng quát:

C9 Giang Vo, Ba Dinh District

Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-7262524. Fax: 84-4-7262523


Email: iievietnam@iievn.org

Web. http://www.iievn.org5. Danh sách Trung Tâm – Chương trình trao đổi Văn hóa học sinh PTTH.


Duc Anh Advisory & Translation Company

20 Le Qui Don, Ward 6.

District 3, Ho Chi Minh City

Phone: 9302566

Fax: 9302567

Email: ducanhcis@hcm.vnn.vn

Vietnam Centre Point Co Ltd

26 Le Qui Don

District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 9304970

Fax: 9304978

Email: centrepoint@hcm.vnn.vn


Education and Training Services Company Ltd

161 Dong Khoi, lau 5

District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 8221224, ext 106.

International Study & Communication

64B Quan Su Street

Hoan Kiem District, Hanoi

Phone: 9425484

Fax: 8266012

Email: tholv-isc@hn.vnn


Duc Anh Advisory & Translation Company

96 Lo Duc

Hanoi

Phone: 9716229 / 9720889Fax: 9716801

Email: ducanhA&T@fpt.vn

International Consultancy & Educational Development

Building K Thang Long International Village

Tran Dang Ninh Street

Cau Giay District, Hanoi

Phone: 7910899

Fax: 7910889

http://www.iced.edu.vn

Email: leyb9@fpt.vn
6. Danh sách các trường đại học Hoa K ỳ

Danh sách này được trích từ USNews Report

(http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php).
Trường Loại A:

1. Harvard University (private school)- http://www.harvard.edu


2. Princeton University (private school) - http://www.princeton.edu

3. Yale University (private school) – http://www.yale.edu

4. Massachusetts Institute of Technology (private school) - http://www.mit.edu
5. California Institute of Technology (private school) - http://www.caltech.edu

6. Duke University (private school) - http://www.duke.edu

7. Stanford University (private school) - http://www.stanford.edu

8. University of Pennsylvania (private school) - http://www.upenn.edu

9. Dartmouth College (private school) - http://www.dartmouth.edu

10. Washington University, St Louis (private school) - http://www.wustl.edu

11. Columbia University (private school) - http://www.columbia.edu
12. Northwestern University (private school) - http://www.nwu.edu

13. University of Chicago (private school) - http://www.uchicago.edu

14. Cornell University (private school) - http://www.cornell.edu

15. John Hopkins University (private school) - http://www.jhu.edu

16. Rice University (private school) - http://www.rice.edu

17. Brown University (private school) - http://www.brown.edu

18. Emory University (private school) - http://www.emory.edu

19. University of Notre Dame (public school) - http://www.nd.edu

20. Vandertbilt University (private school) - http://www.vandertbilt.edu

21. University of California, Berkeley (public school) - http://www.berkeley.edu

22. University of Virginia (public school) - http://www.virginia.edu
23. Carnegie Mellon University (private school) - http://www.cmu.edu

24. Georgetown University (private school) - http://www.georgetown.edu

25. University of Michigan, Ann Arbor (public school) - http://www.umich.edu


Trường Loại B+ :
26. University of California, Los Angeles (public school) - http://www.ucla.edu

27. Tufts University (private school) - http://www.tufts.edu

28. Wake Forest University (private school) - http://www.wfu.edu

29. University of North Carolina, Chapel Hill (public school) - http://www.unc.edu

30. University of Southern California (private school) - http://cwis.usc.edu

31. College of William and Mary (private school) - http://www.wm.edu

32. Brandeis University (private school) - http://www.brandeis.edu

33. University of California, San Diego (public school) - http://www.ucsd.edu

34. University of Wisconsin, Madison (public school) - http://www.wisc.wisc.edu

35. New York University (private school) - http://www.nyu.edu

36. University of Rochester (private school) - http://www.rochester.edu

37. Case Western Reserve University (private school) - http://www.cwru.edu

38. Georgia Institute of Technology (public school) - http://www.gatech.edu

39. Lehigh University (private school) – http://www.lehigh.edu

40. Boston College (private school) - http://www.bc.edu

41. University of Illinois, Urbana-Champaign (public school) - http://www.uiuc.edu

42. Yeshiva University (private school) – http://www.yu.edu

43. University of California, Davis (public school) - http://www.ucdavis.edu

44. Tulance University (private school) – http://www.tulance.edu

45. University of California, Irvine (public school) - http://www.uci.edu

46. University of California, Santa Barbara (public school) - http://www.ucsb.edu

47. University of Washington (public school) - http://www.washington.edu

48. Pennsylvania State University, University Park (public school) - http://www.psu.edu

49. Rensselaer Polytechnic Institute (public school) – http://www.rpi.edu

50. University of Florida (public school) - http://www.ufl.edu
Trường Loại B:

51. George Washington University (private school) – http://www.gwu.edu

52. Pepperdine University (private school) – http://www.pepperdine.edu

53. University of Maryland, College Park (public school) - http://www.umd.edu

54. University of Texas, Austin (public school) - http://www.utexas.edu

55. Syracuse University (private school) – http://www.syracuse.edu

56. Worcester Polytechnic Institute – http://www.wpi.edu

57. University of Iowa (public school) - http://www.uiowa.edu

58. Purdue University (public school) - http://www.purdue.edu

59. University of Georgia (public school) - http://www.uga.edu

60. Ohio State University, Columbus (public school) - http://www.acs.ohio-state.edu

61. Rutgers University, New Brunswick (public school) - http://www.rutgers.edu

62. University of Miami (public school) – http://www.miami.edu

63. University of Minnesota, Minneopolis (public school) - http://www.umn.edu

64. Boston University (private school) - http://web.bu.edu

65. Miami University, Oxfox (private school) – http://www.muohio.edu

66. University of Connecticut (public school) - http://www.uconn.edu

67. Brigham Young University, Provo (private school) – http://www.byu.edu

68. Indiana University, Indianapolis (public school) - http://www.iupui.edu

69. Texas A&M University, College Station – http://www.tamu.edu

70. University of California, Santa Cruz (public school) - http://www.ucsc.edu/public

71. University of Delaware (public school) – http://www.udel.edu

72. University of Pittsburgh (public school) - http://www.pitt.edu

73. Clark University (private school) – http://www.clarku.edu

74. Michigan State University, East Landing (public school) - http://www.msu.edu

75. Southern Methodist University (private school) – http://www.smu.edu

76. University of Missouri, Columbia (public school) – http://www.missouri.edu

77. Virginia Tech (private school) – http://www.vt.edu

78. University of Massachusetts, Amherst (public school) - http://www.umass.edu

79. State University of New York, Binghamton (public school) - http://www.binghamton.edu


80. State University of New York, Stony Brook (public school) - http://www.sunysb.edu


Trường Loại B- :

81. University of California, Riverside (public school) - http://www.ucr.edu

82. University of Colorado, Boulder (public school) - http://www.colorado.edu
83. University of Utah (public school) - http://www.utah.edu

84. City University of New York, Graduate Center (public school) - http://www.gc.cuny.edu


85. Polytechnic University of New York (private school) - http://www.poly.edu
86. State University of New York, Buffalo (public school) - http://www.buffalo.edu
87. University of Rhode Island (public school) - http://www.uri.edu
88. University of Texas, Dallas (public school) - http://www.utdallas.edu

89. Texas A&M University (public school) - http://www.tamu.edu


90. University of Texas-Houston Health Science Center (public school) - http://www.uth.tmc.edu

91. Iowa State University (public school) - http://www.iastate.edu

92. George Mason University (public school) - http://www.gmu.edu
93. Illinois Institute of Technology (public school) - http://www.iit.edu

94. University of Texas, Arlington (public school) - http://www.uta.edu

95. North Carolina State University (public school) - http://www.ncsu.edu

96. University of California, San Francisco (public school) - http://www.ucsf.edu


97. University of Kansas (public school) - http://www.ukans.edu
98. University of Kentucky (public school) - http://www.uky.edu
99. University of Maine (public school) - http://www.umaine.edu
100. University of New Mexico (public school) - http://www.unm.edu
101. University of Colorado, Colorado Spring (public school) - http://www.uccs.edu

102. University of Vermont (public school) – http://www.uvm.edu

103. University of Tennessee, Knoxville (public school) - http://www.utk.edu

104. University of New Hampshire, Durham (public school) - http://unhinfo.unh.edu

105. University of Alabama (public school) – http://www.ua.edu

106. University of Arizona (public school) - http://www.arizona.edu

107. Washington State University (public school) - http://www.wsu.edu

108. University of San Diego (private school) – http://www.sandiego.edu

109. Ohio University (private school) – http://www.ohiou.edu

110. Michigan Technological University – http://www.mtu.edu


Trường Loại C:
University of Oklahoma (public school) - http://www.ou.edu

Florida State University, Gainsville (public school) - http://www.fsu.edu

New Jersey Institute of Technology (public school) - http://www.njit.edu

Oklahoma State University (public school) - http://osu.okstate.edu

California State University, Bakersfield (public school) - http://www.csubak.edu
California State University, Chico (public school) - http://www.csuchico.edu
California State University, Dominguez Hills (public school) - http://www.csudh.edu
California State University, Fresno (public school) - http://www.csufresno.edu
California State University, Fullerton (public school) - http://www.fullerton.edu
California State University, Long Beach (public school) - http://www.csulb.edu
California State University, Los Angeles (public school) - http://www.calstatela.edu
California State University, Northridge (public school) - http://www.csun.edu
California State University, Sacramento (public school) - http://www.csus.edu
California State University, San Bernardino (public school) - http://www.csusb.edu
California State University, San Marcos (public school) - http://www.csusm.edu
California State University, Stanislaus (public school) - http://lead.csustan.edu
California State Polytechnic University, Pomona (public school)- http://www.csupomona.edu
State University of New York College, Cortland (public school) - http://www.cortland.edu
State University of New York College of Technology, Alfred - http://www2.alfredtech.edu
State University of New York, Oswego (public school) - http://www.oswego.edu
State University of New York, Potsdam (public school) - http://www.potsdam.edu
State University of New York, Albany (public school) - http://cscmosaic.albany.edu
State University of New York, Brockport (public school) - http://www.acs.brockport.edu
State University of New York, Farmingdale (public school) - http://www.farmingdale.edu
State University of New York, New Platz (public school) -
State University of New York, Oneonta (public school) - http://www.oneonta.edu
State University of New York, Plattsburgh (public school) -
City College of New York (public school) - http://www.ccny.cuny.edu

Eastern Illinois University (public school) - http://www.eiu.edu

Illinois State University (public school) - http://www.ilstu.edu
Northern Illinois University (public school) - http://www.niu.edu
Southern Illinois University (public school) - http://www.siu.edu
University of Illinois at Springfield (public school) - http://www.uis.edu
University of Illinois, Chicago (public school) - http://www.uic.edu
University of Maryland University College (public school) - http://www.umuc.edu
University of Maryland at Baltimore (public school) -
University of Maryland, Baltimore County (public school) - http://www.umbc.edu
University of Maryland, Montevideo Uruguay (public school) - http://www.inform.umd.edu
University of Massachusetts, Boston (public school) - http://www.umb.edu
University of Massachusetts, Dartmouth (public school) - http://www.umassd.edu
University of Massachusetts, Lowell (public school) - http://www.uml.edu
University of Massachusetts, Worcester (public school) -
University of North Carolina, Wilmington (public school) - http://www.uncwil.edu
University of North Carolina, Asheville (public school) - http://www.unca.edu
University of North Carolina, Charlotte (public school) -
University of North Carolina, Greensboro (public school) - http://www2.uncg.edu
University of South Carolina (public school) - http://www.sc.edu
University of South Carolina, Aiken (public school) -
Western Carolina University (public school) - http://www.wcu.edu

University of Wisconsin, Eau Claire (public school) - http://www.uwec.edu


University of Wisconsin, Milwaukee (public school) - http://www.uwm.edu
University of Wisconsin, Oshkosh (public school) - http://www.uwosh.edu
University of Wisconsin, Parkside (public school) - http://www.uwp.edu
University of Wisconsin, River Falls (public school) - http://www.uwrf.edu
University of Wisconsin, Steven's Point (public school) - http://www.uwsp.edu
University of Wisconsin, Stout (public school) - http://www.uwstout.edu
University of Wisconsin, Green Bay (public school) - http://www.uwgb.edu
University of Wisconsin, La Crosse (public school) - http://www.uwlax.edu
University of Wisconsin, Platteville (public school) - http://www.uwplatt.edu
University of Wisconsin, Whitewater (public school) - http://www.uww.edu
Central Michigan University (public school) - http://www.cmich.edu
Eastern Michigan University (public school) - http://www.emich.edu

University of Michigan - Flint (public school) - http://www.flint.umich.edu


Western Michigan University (public school) - http://www.wmich.edu

University of Michigan, Dearborn (public school) - http://www.umd.umich.edu


Florida Institute of Technology (public school) - http://www.fit.edu
Florida State University (public school) - http://www.fsu.edu
University of Central Florida (public school) - http://www.ucf.edu
University of South Florida (public school) - http://www.usf.edu

University of North Florida (public school) - http://www.unf.edu


East Texas State University (public school) - http://www.etsu.edu
Southwest Texas State University (public school) - http://www.swt.edu

University of North Texas (public school) - http://www.unt.edu


University of Texas, El Paso (public school) - http://www.utep.edu
University of Texas, San Antonio (public school) - http://www.utsa.edu

Texas Southern University (public school) - http://www.tsu.edu


Texas Tech University (public school) - http://www.ttu.edu
Eastern Washington University (public school) - http://www.ewu.edu
Western Washington University (public school) - http://www.wwu.edu

University of Colorado, Colorado Springs (public school) - http://www.cudenver.edu


Colorado State University (public school) - http://www.colostate.edu

University of Tennessee, Chattanooga (public school) - http://www.utc.edu


University of Tennessee, Martin (public school) - http://www.utm.edu
University of Tennessee, Memphis (public school) -
Tennessee State University (public school) - http://www.tnstate.edu
Tennessee Technological University (public school) - http://www.tntech.edu

University of Minnesota, Crookston (public school) - http://www.crk.umn.edu


University of Minnesota, Morris (public school) - http://www.mrs.umn.edu
Indiana Institute of Technology (public school) - http://www.indtech.edu
Indiana State University (public school) - http://www-isu.indstate.edu
University of Southern Maine (public school) - http://www.usm.maine.edu

University of Maine (public school) - http://www.maine.edu

Central Connecticut State University (public school) - http://www.ccsu.edu

University of Delaware (public school) - http://www.udel.edu

Georgia State University (public school) - http://www.gsu.edu
Georgia Southern University (public school) - http://www.gasou.edu
Temple University (public school) - http://www.temple.edu

University of Pittsburgh, Johnstown (public school) - http://www.upj.pitt.edu

Arizona State University (public school) - http://www.asu.edu

University of Mississippi (public school) - http://www.olemiss.edu


University of Southern Mississippi (public school) - http://www.usm.edu
Northern Arizona University (public school) - http://www.nau.edu
tải về 189.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương