HỘi thảo apec về quản lý RỦi ro thiên tai dựa vào cộng đỒng trong bối cảnh biếN ĐỔi khí HẬUtải về 30.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích30.55 Kb.

HỘI THẢO APEC

VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khách sạn Novotel, thành phố Hạ Long, ngày18 - 19/9/2015

(Đồng sáng kiến Australia, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Việt Nam)
CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015

08:30 – 09:00

09:00 – 09:45

Đăng ký đại biểu

Địa điểm: Sảnh ngoài phòng Ballroom Yên Tử 1, tầng 2

LỄ KHAI MẠC

 • Phát biểu khai mạc của ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
  thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017

 • Phát biểu của ông Li Wei-Sen, Đồng Chủ tịch Nhóm Công tác APEC về
  ứng phó với tình trạng khẩn cấp

 • Phát biểu dẫn đề của ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực
  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng,
  Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa điểm: Phòng Ballroom Yên Tử 1, tầng 2
09:45 – 10:00

Chụp ảnh lưu niệm
10:00 – 10:15

Nghỉ giải lao
10:15 – 11:30

PHIÊN TOÀN THỂ THỨ NHẤT – NÂNG CAO NĂNG LỰC
CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Chủ trì: Bà Liza Fidelis Cañada, Giám đốc, Văn phòng Bảo hộ dân sự,
Hội đồng Quốc gia về Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Philippines

 • Diễn giả chính

Ông David Elkaim, đại diện Ban Tổ chức Hội nghị các bên tham gia
Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 21, Cộng hòa Pháp

 • Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Ông Đặng Quang Minh, Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Phòng tránh và
Giảm nhẹ thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam


 • Giảm nhẹ rủi ro thiên tai gắn kết với thích ứng biến đổi khí hậu

Tri Dewi Virgiyanti, Chuyên gia quy hoạch vùng, Bộ Kế hoạch và
Phát triển, In-đô-nê-xia


 • Bài học từ dự án Glacier: Thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với sự tan chảy của băng tại dãy Andes

Karen Price Rios, Điều phối viên quốc gia, Tổ chức CARE, Peru


 • Khuôn khổ hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015 - 2030:
  Công cụ xây dựng cộng đồng tự cường trong ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu


Bà Feng Min Kan, Trưởng Văn phòng châu Á – Thái Bình Dương,
Cơ quan Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai (UNISDR)


Thảo luận
11:30 – 14:30

Thăm quan Vịnh Hạ Long và ăn trưa trên tàu
14:30 – 15:45


PHIÊN TOÀN THỂ THỨ HAI – CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TIÊN TIẾN TRONG ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ

Chủ trì: Ông Brian Heidel, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

 • Khung Hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015 – 2030

Bà Kyoko Kondo, Giám đốc điều hành, Trung tâm giảm thiểu rủi ro Châu Á, Nhật Bản

 • Công nghệ hiện đại và giám sát không gian nhằm ngăn chặn các tình huống khẩn cấp

Ông Georgii Korolev, Trung tâm Quản lý thiên tai quốc gia, Liên bang Nga

 • Áp dụng khoa học và công nghệ trong quản lý nguồn nước tại cộng đồng

Bà Jittiporn Chantarojsiri, Viện Khoa học Thủy nông, Thái Lan

 • Đầu tư công - tư về công nghệ ứng phó với thiên tai tại địa phương

Ông Tae Sung Cheong, Viện Quản lý thiên tai quốc gia, Hàn Quốc

Thảo luận
15:45 – 16:00

Nghỉ giải lao
16:00 – 18:00

PHIÊN TOÀN THỂ THỨ BA – TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA
CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC CHỦ THỂ XÃ HỘI


Chủ trì: Bà Tri Dewi Virgiyanti, Cán bộ quy hoạch vùng, Bộ Kế hoạch và
Phát triển, In-đô-nê-xia


 • Sự tham gia của các tổ chức cộng đồng trong thực hiện kế hoạch
  ứng phó thiên tai tại địa phương


Bà Liza Fidelis Cañada, Giám đốc, Văn phòng Bảo hộ dân sự, Hội đồng Quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai, Philippines

 • Sự hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu và trường đại học đối với chính quyền và cộng đồng địa phương

Bà Zhao Fei, Bộ Nội Vụ, Trung Quốc

 • Kinh nghiệm phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ông Vương Đình Việt, Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

 • Nâng cao sự tham gia của nhóm dễ bị tổn thương trong quản lý
  thiên tai dựa vào cộng đồng


Ông Trần Ngọc Quyên, Tổ chức Helpageasia, Hoa Kỳ

 • Tham gia và hỗ trợ của doanh nghiệp trong nghiên cứu và đổi mới

Wendy Conway Lamb, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Ốt-xtrây-lia • Đưa kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu vào nhà trường

Ông Trần Anh Trường, Trưởng phòng, Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Thảo luận
18:30 – 20:30

Chiêu đãi do ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, chủ trì
chào mừng Hội thảo


Địa điểm: Nhà hàng Cổ Ngư, phường Bãi Cháy
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2015

08:30 – 09:45

PHIÊN TOÀN THỂ THỨ TƯ – TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÌ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Chủ trì: Bà Wendy Conway Lamb, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Ốt-xtrây-lia

 • Hợp tác khu vực và quốc tế cho cộng đồng tự cường

Bà Feng Min Kan, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNISDR)

 • Điều phối các hỗ trợ quốc tế trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

Ông Li Wei-Sen, Trung tâm Khoa học và Công nghệ về Giảm nhẹ
thiên tai, Đài Loan (Trung Quốc)


 • Thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng: Các chính sách và bài học kinh nghiệm của Việt Nam

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Việt Nam.

Thảo luận

Địa điểm: Phòng Ballroom Yên Tử 1, tầng 2

09:45 – 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 – 10:30

THÔNG QUA BÁO CÁO CUỘC HỌP

10:30 – 11:00

PHIÊN BẾ MẠC

 • Phát biểu của Bà Kyoko Kondo, Đồng Chủ tịch Nhóm Công tác APEC
  về ứng phó tình trạng khẩn cấp

 • Phát biểu bế mạc của ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:30 – 13:00

Ăn trưa

13:30 – 17:30

Thăm quan thực địa tại hồ chứa nước Yên Lập và cảng tránh bão
Tuần Châu./.


: resources -> videos
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
videos -> GIỚi thiệu xây dựng mạng lưỚI Đo mưa cộng đỒng phục vụ CÔng tác phòng chống lũ
videos -> TỔng quan về apec mục tiêu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương