HỘi nạn nhân cđDC/dioxin tỉnh quảng ngãItải về 15.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.05 Kb.
#3755

HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

TỈNH QUẢNG NGÃI


Số: 31/BC-H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO

Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam (10/01/2004 – 10/01/2014)


Thực hiện Hướng dẫn số 122/HD-TWH ngày 10/05/2013 của Trung ương Hội về hoạt động ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) và kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống VAVA Việt Nam.

Ngày 24/5/2013 tỉnh Hội đã có Hướng dẫn số 93/HD-H về tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin khóa III, nhiệm kỳ 2013-2018 và ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam (10/01/2004 – 10/01/2014) và 08 năm Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh (29/11/2005 – 29/11/2013).

Phát hành đề cương tuyên truyền 10 năm VAVA Việt Nam và biên soạn đề cương tuyên truyền 08 năm VAVA Quảng Ngãi, phát hành đến 14 huyện, thành Hội trong tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt Công văn số 95/TWH-TT ngày 09/4/2013 của Trung ương Hội gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực UBND các tỉnh, thành phố về việc đề nghị tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống VAVA Việt Nam.

Hội tỉnh tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ tuyên truyền. Ngày 04/01/2014 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bố trí 01 giờ để tỉnh Hội báo cáo hoạt động 10 năm VAVA Việt Nam và 08 năm VAVA Quảng Ngãi tại Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ quý I/2014. Đồng thời cung cấp tài liệu tuyên truyền của Trung ương Hội, của tỉnh Hội cho 14 huyện, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc trong tỉnh.

Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh ra Công văn chỉ đạo 21 Đảng ủy cơ sở xã, thị trấn, các Chi Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nghèo khó.

Hội tỉnh vận động tài trợ và phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông xây dựng Website về nạn nhân chất độc da cam tỉnh và ra mắt hoạt động vào dịp 10/8/2013 tại địa chỉ http://www.vavaquangngai.gov.vn

Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Ngãi, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi đưa 35 tin, bài tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học, công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do Mỹ sử dụng ở Việt Nam, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, nạn nhân vượt khó vươn lên, nạn nhân khó khăn cần giúp đỡ, cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp giúp đỡ nạn nhân. Nhân dịp Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 Hội tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 30 cá nhân; Trung ương Hội tặng 16 kỷ niệm chương cho cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền; tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 13 cán bộ hội viên có nhiều thành tích xây dựng Hội và đóng góp giúp đỡ nạn nhân.

In và phát hành 600 cuốn kỷ yếu Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong dịp ngày 10/8/2013 Hội 13 huyện, thành phố trong tỉnh đề nghị và được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc 13/14 huyện, thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân. Hội huyện Minh Long phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ vận động giúp đỡ nạn nhân; Hội thành phố Quảng Ngãi, Hội huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh xin chủ trương của chính quyền cho thư và công văn đi vận động quyên góp quỹ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên, nạn nhân tiêu biểu, các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp, giúp đỡ nạn nhân và xây dựng Hội vững mạnh.

128/166 tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho nạn nhân khó khăn và tuyên truyền kỷ niệm 10 năm VAVA Việt Nam, 08 năm VAVA Quảng Ngãi.

Dịp tết Giáp Ngọ (2014) Hội tỉnh đã vận động Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Trung ương Hội và tỉnh Hội trích Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tặng 963 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 300.000đồng – 500.000đồng; tổng giá trị thành tiền 359.050.000đồng (Ba trăm năm chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Tóm lại, công tác tuyên truyền kỷ niệm 10 năm VAVA Việt Nam và 08 năm VAVA Quảng Ngãi gắn với Đại hội nhiệm kỳ ở cấp huyện, tỉnh. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và một số cơ quan, đơn vị được nâng lên. Bản thân nhiều cấp Hội đã chuyển biến nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền củng cố tổ chức Hội vững mạnh, có những việc làm thiết thực cho nạn nhân, vị thế của Hội được giữ vững, nhiều mặt được phát huy.
Nơi nhận:

- Ban Tuyên truyền TW Hội;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Hội các huyện, thành phố;

- Lưu: VT.TM. THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Long

Каталог: vava

tải về 15.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương