Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016tải về 20.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích20.91 Kb.
BỘ TƯ PHÁP

CHƯƠNG TRÌNHHội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016


- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 - 11h30 ngày 11 tháng 7 năm 2016 (thứ Hai).

- Điểm cầu Trung ương: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phòng họp trực tuyến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Thời gian

Nội dung

Người chủ trì, thực hiện

07h30 - 08h00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức Hội nghị

08h00 - 08h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phó Chánh Văn phòng Bộ

Phan Anh Tuấn08h10 - 08h30

Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016


Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng08h30 - 08h40

Báo cáo tóm tắt chuyên đề “Kết quả triển khai thi hành Luật hộ tịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016”

Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Nguyễn Công Khanh08h40 - 08h50

Báo cáo tóm tắt chuyên đề “Tình hình triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành”

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Nguyễn Hồng Tuyến08h50 - 10h00

Thảo luận

(Mỗi đại biểu phát biểu không quá 07 phút)

- Điều hành: Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

- Thực hiện: Đại biểu tại các điểm cầu


10h00 - 10h15

Nghỉ giải lao
10h15 - 10h40

Tiếp tục thảo luận

(Mỗi đại biểu phát biểu không quá 07 phút)

- Điều hành: Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

- Thực hiện: Đại biểu tại các điểm cầu


10h40 - 11h10

Giải trình các đề xuất, kiến nghị

(Mỗi đơn vị phát biểu không quá 07 phút)

- Điều hành: Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng- Thực hiện: Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ.

11h10 - 11h30

Kết luận, bế mạc Hội nghị

Bộ trưởng Lê Thành Long

BAN TỔ CHỨC
: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Attachments -> VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương