HỘI ĐỒng nhân dâNtải về 37.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích37.12 Kb.
#8580

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 320 /BC-HĐND-ĐGS

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân

thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 thông qua báo cáo của Sở Xây dựng


Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-HĐND-TT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về giám sát quý II năm 2014 và Công văn số 170/HĐND-TT ngày 28 tháng 4 năm 2014. Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nhận được Báo cáo số 967BC-SXD của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã xem xét báo cáo của Sở Xây dựng và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố và kết quả các cuộc giám sát có nội dung liên quan, từ đó, báo cáo kết quả giám sát như sau:I. NỘI DUNG GIÁM SÁT

Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của HĐND thành phố về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013.II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Qua báo cáo số 967/BC-SXD cho thấy, ngày 28 tháng 8 năm 2013 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012

a) Về công bố, công khai và cung cấp thông tin quy hoạch

- Theo báo cáo, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố công bố quy hoạch “Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 sau khi Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013.

Đến nay, Sở Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến các sở ngành hữu quan và UBND các quận, huyện; đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn lập Quy định quản lý đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, dự kiến tháng 5 năm 2014 trình UBND thành phố.

b) Việc lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hiện có 07 đồ án đang triển khai thực hiện, trong đó:

- 4/7 đồ án đang chờ ý kiến của Bộ Xây dựng (cấp nước, xử lý chất thải rắn, thoát nước, hệ thống cây xanh).

- 2/7 đồ án đã được phê duyệt dự toán, đang điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (nghĩa trang, cao độ nền và thoát nước mặt).

- 01 đồ án chiếu sáng đô thị đang chờ UBND phân bổ vốn lập quy hoạch.2. Kết quả công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch

a) Đồ án quy hoạch chung của các quận, huyện và thị trấn

Đến nay, hoàn thành việc lập quy hoạch 05 thị trấn (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thạnh An). Theo đó, Sở Xây dựng đang tham mưu trình UBND thành phố lập quy hoạch chung xây dựng 04 huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

b) Đồ án quy hoạch phân khu đô thị

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt và còn hiệu lực quản lý với tổng diện tích khoảng 7.440,94/19.000 ha; mật độ phủ kín quy hoạch phân khu là 39,16% so với diện tích xây dựng đô thị và 2,28% so với diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện tại, đang tiến hành lập quy hoạch phân khu đô thị đối với quận Ninh Kiều; quận Bình Thủy; quận Cái Răng với tỷ lệ 1/5000.

c) Kết quả rà soát những quy hoạch đã được phê duyệt

- Hủy 09 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Khu chợ Thới An Đông; KNV Cồn Khương 12,484 ha phường An Thới; KNV Cồn Khương 20,863 ha; Khu TĐC và nhà ở công nhân phường Phước Thới; Trung tâm CN - Tiểu thủ công nghiệp quận Ô Môn; Khu tiểu thủ công nghiệp, KDC và nhà ở công nhân quận Ô Môn; CLB thể thao dưới nước và cưỡi ngựa du ngoạn tại phường Long Hòa; Khu phức hợp Cao tầng, dịch vụ thương mại và căn hộ cao cấp phường An Khánh; Khu TĐC Trung tâm Văn hóa Tây đô - giai đoạn 2 (lô số 5B) thuộc đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh).

- Điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi; Cồn Cái Khế, phường Cái Khế tại khu đất xây dựng Trường Tiểu học Cái Khế có diện tích khoảng 9.000m2 thành đất cải tạo chỉnh trang.

- Xác định được 33 khu vực phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành khu dân cư tự cải tạo, dự kiến tháng 5 tháng 2014 trình UBND thành phố.

d) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Dự kiến năm 2015, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ và các Quy chế quản lý quy hoạch: kiến trúc đô thị trung tâm, các quận; các thị trấn thuộc huyện.

đ) Lập kế hoạch đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính, đất đai các dự án hạ tầng kỹ thuật khung.

Trên cơ sở đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, hiện nay Sở đang tham mưu trình UBND thành phố lập Chương trình Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020, theo đó cũng xác định cụ thể các chỉ tiêu, nội dung đầu tư phát triển đô thị cho từng giai đoạn phục vụ cho các ngành, lĩnh vực; các giải pháp, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình, kế hoạch thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUA GIÁM SÁT

1. Những mặt làm được

- Báo cáo đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Công văn số 170/HĐND-TT ngày 28 tháng 4 năm 2014; đồng thời, báo cáo cũng phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn qua đó, cũng đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp khắc phục những hạn chế để công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

- Sau khi Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của HĐND thành phố về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành thì Sở đã kịp thời tham mưu UBND hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013.

- Khi “Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở đã tham mưu UBND thành phố kịp thời phối hợp với Bộ Xây dựng, tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, việc công bố quy hoạch được thực hiện rộng rãi dưới nhiều hình thức: in ấn phẩm, trưng bày mô hình,…2. Những hạn chế, khó khăn

Qua báo cáo, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới:

- Qua 9 tháng kể từ ngày Quyết định số 1515/QĐ-TTg có hiệu lực đến nay UBND thành phố vẫn chưa có kế hoạch thể chế hóa như: Nội dung, lộ trình thực hiện, tiến độ hoàn thành, công tác phối hợp, vai trò trách nhiệm của các sở, ngành trong việc tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Do khối lượng nội dung rà soát, cụ thể hóa theo quy hoạch chung là rất lớn và phức tạp, nên mặc dù các sở, ngành đã tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đảm bảo theo quy định.3. Nguyên nhân

- Chưa tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc triển khai các nội dung theo quy định tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của HĐND thành phố.

- Các sở, ngành còn lúng túng, chưa chủ động tham mưu đề xuất UBND thành phố trong việc cụ thể hóa lộ trình thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng như Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của HĐND thành phố.

IV. KIẾN NGHỊ

Thông qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đến UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Sớm ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt.

2. Tổ chức lập và rà soát các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng xã nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính, đất đai các dự án hạ tầng kỹ thuật khung của thành phố Cần Thơ.

5. Quan tâm chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo đủ năng lực chuyên môn. Đảm bảo nội dung đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và phù hợp với đồ án quy hoạch chung của thành phố đã được phê duyệt.

6. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu UBND thành phố về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị.

7. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch đô thị đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 thông qua Báo cáo số 967/BC-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Sở Xây dựng./.TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố (A2,3);

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Các Ban của HĐND thành phố;

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố (C);

- Văn phòng UBND thành phố;

- Sở Xây dựng;- Lưu: VP,HĐ,NH,16.

KT. TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN
(Đã ký)

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Nguyễn Hoàng Vân
tải về 37.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương