HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đặng Quốc Khánh được 274.055 phiếu, đạt tỷ lệ 91,80% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Anh Tuấn được 245.113 phiếu, đạt tỷ lệ 82,11% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Thúy Anh được 40.831 phiếu, đạt tỷ lệ 13,68% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đào Thị Phương Lan được 33.496 phiếu, đạt tỷ lệ 11,22% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ được 156.237 phiếu, đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ
2) Ông Võ Kim Cự được 150.007 phiếu, đạt tỷ lệ 75% số phiếu hợp lệ
3) Bà Võ Thị Thu Hiền được 49.523 phiếu, đạt tỷ lệ 24,76% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lê Nữ Cẩm Tú được 40.472 phiếu, đạt tỷ lệ 20,23% số phiếu hợp lệ
28 - TỈNH HẢI DƯƠNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Chí Linh và các huyện: Kinh Môn, Kim Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hải Hưng được 290.128 phiếu, đạt tỷ lệ 84,21% số phiếu hợp lệ
2) Bà Vũ Thị Thủy được 221.536 phiếu, đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đỗ Thị Thanh được 95.756 phiếu, đạt tỷ lệ 27,79% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lê Thị Thanh Thúy được 78.925 phiếu, đạt tỷ lệ 22,91% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Dương Thái được 306.850 phiếu, đạt tỷ lệ 83,78% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hoàng Quốc Thưởng được 302.561 phiếu, đạt tỷ lệ 82,61% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lê Thị Thủy được 276.278 phiếu, đạt tỷ lệ 75,43% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nghiêm Xuân Tuấn được 105.694 phiếu, đạt tỷ lệ 28,86% số phiếu hợp lệ
5) Ông Tăng Xuân Trung được 95.371 phiếu, đạt tỷ lệ 26,04% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phạm Xuân Thăng được 226.747 phiếu, đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ
2) Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim) được 216.893 phiếu, đạt tỷ lệ 69,55% số phiếu hợp lệ
3) Ông Vũ Trí Quang được 103.081 phiếu, đạt tỷ lệ 33,05% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Hữu Thông được 73.179 phiếu, đạt tỷ lệ 23,47% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Bùi Mậu Quân được 218.184 phiếu, đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thị Việt Nga được 175.189 phiếu, đạt tỷ lệ 62,43% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trương Thị Vân Hà được 87.755 phiếu, đạt tỷ lệ 31,27% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đào Thị Lan Anh được 76.952 phiếu, đạt tỷ lệ 27,42% số phiếu hợp lệ
29 - TỈNH HẬU GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trịnh Xuân Thanh được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đặng Thế Vinh được 191.906 phiếu, đạt tỷ lệ 72,82% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thanh Thủy được 182.726 phiếu, đạt tỷ lệ 69,33% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lâm Huỳnh Kim Chi được 105.047 phiếu, đạt tỷ lệ 39,86% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Lý được 103.412 phiếu, đạt tỷ lệ 39,24% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phạm Hồng Phong được 213.446 phiếu, đạt tỷ lệ 72,02% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phạm Thành Tâm được 208.413 phiếu, đạt tỷ lệ 70,33% số phiếu hợp lệ
3) Ông Huỳnh Thanh Tạo được 201.825 phiếu, đạt tỷ lệ 68,10% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lâm Thanh Hùng (Lâm Văn Cường) được 141.835 phiếu, đạt tỷ lệ 47,86% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phạm Thị Thùy Dung được 114.417 phiếu, đạt tỷ lệ 38,61% số phiếu hợp lệ
30 - TỈNH HOÀ BÌNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thanh Hải được 224.777 phiếu, đạt tỷ lệ 77,14% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Tiến Sinh được 195.109 phiếu, đạt tỷ lệ 66,96% số phiếu hợp lệ
3) Bà Bùi Thu Hằng được 190.982 phiếu, đạt tỷ lệ 65,54% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Ba được 156.548 phiếu, đạt tỷ lệ 53,73% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị San được 99.907 phiếu, đạt tỷ lệ 34,29% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc và Yên Thủy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Đăng Ninh được 258.367 phiếu, đạt tỷ lệ 78,60% số phiếu hợp lệ
2) Bà Bạch Thị Hương Thủy được 243.397 phiếu, đạt tỷ lệ 74,04% số phiếu hợp lệ
3) Ông Quách Thế Tản được 236.241 phiếu, đạt tỷ lệ 71,87% số phiếu hợp lệ
4) Ông Tăng Văn Quang được 124.749 phiếu, đạt tỷ lệ 37,95% số phiếu hợp lệ
5) Ông Hà Mạnh Thắng được 118.936 phiếu, đạt tỷ lệ 36,18% số phiếu hợp lệ

31 - TỈNH HƯNG YÊN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đỗ Tiến Sỹ được 380.079 phiếu, đạt tỷ lệ 91,98% số phiếu hợp lệ
2) Bà Đoàn Thị Thanh Mai được 356.066 phiếu, đạt tỷ lệ 86,17% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Phúc được 332.825 phiếu, đạt tỷ lệ 80,54% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trương Văn Lành được 87.995 phiếu, đạt tỷ lệ 21,29% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đặng Thị Thương được 65.114 phiếu, đạt tỷ lệ 15,76% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Quý Vương được 195.315 phiếu, đạt tỷ lệ 88,50% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Văn Quý được 190.686 phiếu, đạt tỷ lệ 86,40% số phiếu hợp lệ
3) Ông Hoàng Văn Trường được 27.112 phiếu, đạt tỷ lệ 12,29% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Phương Nga được 26.128 phiếu, đạt tỷ lệ 11,84% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Văn Giang, Văn Lâm và Mỹ Hào

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phạm Đình Toản được 162.719 phiếu, đạt tỷ lệ 69,46% số phiếu hợp lệ
2) Bà Vũ Thị Nguyệt được 147.642 phiếu, đạt tỷ lệ 63,02% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đặng Tiến Dũng được 93.704 phiếu, đạt tỷ lệ 40% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lê Thị Hiền được 60.529 phiếu, đạt tỷ lệ 25,84% số phiếu hợp lệ
32 - TỈNH KHÁNH HOÀ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Xuân Thân được 236.179 phiếu, đạt tỷ lệ 82,77% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Khắc Định được 175.125 phiếu, đạt tỷ lệ 61,37% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trịnh Tiến Khoa được 80.225 phiếu, đạt tỷ lệ 28,11% số phiếu hợp lệ
4) Bà Thái Thị Lệ Hằng được 75.733 phiếu, đạt tỷ lệ 26,54% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Nha Trang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Xuân Thu được 183.752 phiếu, đạt tỷ lệ 60,23% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lữ Thanh Hải được 161.299 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Cao Cường được 151.942 phiếu, đạt tỷ lệ 49,80% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Khả được 109.010 phiếu, đạt tỷ lệ 35,73% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Ngọc Khánh được 285.938 phiếu, đạt tỷ lệ 83,21% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đỗ Ngọc Thịnh được 261.563 phiếu, đạt tỷ lệ 76,11% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Tuấn Tứ được 246.036 phiếu, đạt tỷ lệ 71,59% số phiếu hợp lệ
4) Bà Ca Tông Thị Mến được 123.872 phiếu, đạt tỷ lệ 36,05% số phiếu hợp lệ
5) Bà Mấu Thị Lệ Thu được 99.734 phiếu, đạt tỷ lệ 29,02% số phiếu hợp lệ
33 - TỈNH KIÊN GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Luật được 243.927 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hồ Văn Thái được 226.793 phiếu, đạt tỷ lệ 62,94% số phiếu hợp lệ
3) Ông Bùi Ngọc Thanh Trung được 127.312 phiếu, đạt tỷ lệ 35,33% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phạm Quang Trí được 122.363 phiếu, đạt tỷ lệ 33,96% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Thành Long được 280.989 phiếu, đạt tỷ lệ 75,22% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé được 271.696 phiếu, đạt tỷ lệ 72,73% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trần Văn Huynh (Huệ Tín) được 214.813 phiếu, đạt tỷ lệ 57,50% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Mai được 204.504 phiếu, đạt tỷ lệ 54,74% số phiếu hợp lệ
5) Ông Trần Hót Lái được 141.818 phiếu, đạt tỷ lệ 37,96% số phiếu hợp lệ

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương