HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Cảnh được 347.115 phiếu, đạt tỷ lệ 83,29% số phiếu hợp lệ
2) Bà Lý Tiết Hạnh được 273.459 phiếu, đạt tỷ lệ 65,61% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đặng Hoài Tân được 268.986 phiếu, đạt tỷ lệ 64,54% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phan Thanh Hòa được 239.144 phiếu, đạt tỷ lệ 57,38% số phiếu hợp lệ
5) Bà Mai Thị Vân được 108.960 phiếu, đạt tỷ lệ 26,14% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hữu Đức được 189.437 phiếu, đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ
2) Ông Huỳnh Cao Nhất được 174.907 phiếu, đạt tỷ lệ 67,71% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lê Thị Thanh Trầm được 95.414 phiếu, đạt tỷ lệ 36,94% số phiếu hợp lệ
4) Ông Đinh Văn Tuya được 55.699 phiếu, đạt tỷ lệ 21,56% số phiếu hợp lệ
15 - TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Lợi được 298.628 phiếu, đạt tỷ lệ 83,07% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Tuấn Anh được 288.657 phiếu, đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ
3) Ông Huỳnh Thành Chung được 281.219 phiếu, đạt tỷ lệ 78,22% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phạm Hiếu Thanh được 104.346 phiếu, đạt tỷ lệ 29,03% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phạm Thị Ngọc Phú được 98.957 phiếu, đạt tỷ lệ 27,53% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các thị xã: Đồng Xoài, Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phan Viết Lượng được 278.562 phiếu, đạt tỷ lệ 81,93% số phiếu hợp lệ
2) Bà Tôn Ngọc Hạnh được 271.496 phiếu, đạt tỷ lệ 79,85% số phiếu hợp lệ
3) Bà Điểu Huỳnh Sang được 263.589 phiếu, đạt tỷ lệ 77,52% số phiếu hợp lệ
4) Ông Thạch Kim Thành được 103.282 phiếu, đạt tỷ lệ 30,38% số phiếu hợp lệ
5) Ông Hồ Bá Toàn được 95.777 phiếu, đạt tỷ lệ 28,17% số phiếu hợp lệ
16 - TỈNH BÌNH THUẬN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Quốc Phong được 152.682 phiếu, đạt tỷ lệ 66,14% số phiếu hợp lệ
2) Bà Bố Thị Xuân Linh được 142.549 phiếu, đạt tỷ lệ 61,75% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phan Thị Thanh Thảo được 81.893 phiếu, đạt tỷ lệ 35,48% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Huy Toàn được 81.188 phiếu, đạt tỷ lệ 35,17% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Huỳnh Thanh Cảnh được 329.079 phiếu, đạt tỷ lệ 72,27% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Đức Mạnh được 321.608 phiếu, đạt tỷ lệ 70,63% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Phúc được 284.738 phiếu, đạt tỷ lệ 62,53% số phiếu hợp lệ
4) Ông Huỳnh Ngọc Tâm được 210.281 phiếu, đạt tỷ lệ 46,18% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Phương An được 194.649 phiếu, đạt tỷ lệ 42,75% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hồng Hải được 181.138 phiếu, đạt tỷ lệ 68,71% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Hồng Nguyên được 163.668 phiếu, đạt tỷ lệ 62,08% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đỗ Huy Sơn được 90.943 phiếu, đạt tỷ lệ 34,50% số phiếu hợp lệ
4) Ông Dụng Văn Duy được 87.612 phiếu, đạt tỷ lệ 33,23% số phiếu hợp lệ
17 - TỈNH CÀ MAU
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Thới Bình, U Minh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Dương Thanh Bình được 278.771 phiếu, đạt tỷ lệ 78,90% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trương Thị Yến Linh được 229.664 phiếu, đạt tỷ lệ 65% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Thanh Vân được 215.328 phiếu, đạt tỷ lệ 60,94% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Hoàng Vũ được 190.936 phiếu, đạt tỷ lệ 54,04% số phiếu hợp lệ
5) Bà Danh Thị Chi được 128.286 phiếu, đạt tỷ lệ 36,31% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trương Minh Hoàng được 203.563 phiếu, đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Quốc Hận được 175.701 phiếu, đạt tỷ lệ 59,75% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trương Thủy Triều được 104.128 phiếu, đạt tỷ lệ 35,41% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Hoàng Khởi được 101.898 phiếu, đạt tỷ lệ 34,65% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Thái Trường Giang được 176.225 phiếu, đạt tỷ lệ 78,14% số phiếu hợp lệ
2) Ông Bùi Ngọc Chương được 173.365 phiếu, đạt tỷ lệ 76,87% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Hồng Thắm được 62.443 phiếu, đạt tỷ lệ 27,69% số phiếu hợp lệ
4) Ông Danh Văn Nhỏ được 36.548 phiếu, đạt tỷ lệ 16,20% số phiếu hợp lệ
18 - TỈNH CAO BẰNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hà Ngọc Chiến được 136.025 phiếu, đạt tỷ lệ 78,73% số phiếu hợp lệ
2) Ông Bế Minh Đức được 119.585 phiếu, đạt tỷ lệ 69,21% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đỗ Quang Thành được 119.346 phiếu, đạt tỷ lệ 69,07% số phiếu hợp lệ
4) Bà Hoàng Thị Thu Chiên được 71.518 phiếu, đạt tỷ lệ 41,39% số phiếu hợp lệ
5) Ông Trương Văn Lai được 66.209 phiếu, đạt tỷ lệ 38,32% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Thông Nông, Quảng Uyên, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hoàng Anh được 154.096 phiếu, đạt tỷ lệ 81,48% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phùng Văn Hùng được 124.901 phiếu, đạt tỷ lệ 66,04% số phiếu hợp lệ
3) Bà Triệu Thanh Dung được 109.669 phiếu, đạt tỷ lệ 57,99% số phiếu hợp lệ
4) Bà Trịnh Thị Xuân Thu được 89.602 phiếu, đạt tỷ lệ 47,38% số phiếu hợp lệ
5) Bà Hoàng Ngọc Linh được 82.674 phiếu, đạt tỷ lệ 43,72% số phiếu hợp lệ
19 - TỈNH ĐẮK LẮK
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M`Gar

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Duy Hữu được 360.719 phiếu, đạt tỷ lệ 77,32% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Trung Thành được 354.651 phiếu, đạt tỷ lệ 76,02% số phiếu hợp lệ
3) Ông Y Tru Alio được 254.554 phiếu, đạt tỷ lệ 54,57% số phiếu hợp lệ
4) Ông Đinh Xuân Diệu được 231.251 phiếu, đạt tỷ lệ 49,57% số phiếu hợp lệ
5) Ông Y Nhuân Byă được 179.286 phiếu, đạt tỷ lệ 38,43% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M`Drắk, Cư Kuin và Krông Ana

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Xuân được 344.526 phiếu, đạt tỷ lệ 80,43% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lưu Văn Đức được 339.305 phiếu, đạt tỷ lệ 79,21% số phiếu hợp lệ
3) Ông Y Khút Niê (Ama Sa Ly) được 313.985 phiếu, đạt tỷ lệ 73,30% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt được 158.912 phiếu, đạt tỷ lệ 37,10% số phiếu hợp lệ
5) Ông Võ Ngọc Tuyên được 115.144 phiếu, đạt tỷ lệ 26,88% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Buôn Hồ và các huyện: Ea H`Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đặng Xuân Phương được 319.119 phiếu, đạt tỷ lệ 79,68% số phiếu hợp lệ
2) Ông Y Biêr Niê được 293.478 phiếu, đạt tỷ lệ 73,27% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lê Thị Thanh Xuân được 229.732 phiếu, đạt tỷ lệ 57,36% số phiếu hợp lệ
4) Ông Vũ Đức Côn được 173.303 phiếu, đạt tỷ lệ 43,27% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Trung Thành được 166.885 phiếu, đạt tỷ lệ 41,67% số phiếu hợp lệ
20 - TỈNH ĐẮK NÔNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Gia Nghĩa và các huyện: Đắk Glong, Đắk R`Lấp, Tuy Đức, Đắk Song

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Ngô Thanh Danh được 179.793 phiếu, đạt tỷ lệ 83,59% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Trường Giang được 170.156 phiếu, đạt tỷ lệ 79,11% số phiếu hợp lệ
3) Ông K’ Choi được 138.726 phiếu, đạt tỷ lệ 64,50% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thu được 82.017 phiếu, đạt tỷ lệ 38,13% số phiếu hợp lệ
5) Bà Niê Đoan Chính được 61.968 phiếu, đạt tỷ lệ 28,81% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Bùi Thanh Sơn được 140.073 phiếu, đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ
2) Ông Võ Đình Tín được 122.352 phiếu, đạt tỷ lệ 69,46% số phiếu hợp lệ
3) Bà Ka H’Hoa được 96.082 phiếu, đạt tỷ lệ 54,54% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lưu Văn Đặng được 90.817 phiếu, đạt tỷ lệ 51,56% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trương Thị Ánh được 70.939 phiếu, đạt tỷ lệ 40,27% số phiếu hợp lệ
21 - TỈNH ĐIỆN BIÊN

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương