HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
8 - TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bạc Liêu và các huyện: Vĩnh Lợi, Hoà Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Minh Khái được 210.555 phiếu, đạt tỷ lệ 82,55% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Thị Hoa Ry được 197.939 phiếu, đạt tỷ lệ 77,60% số phiếu hợp lệ
3) Ông Tạ Văn Hạ được 175.834 phiếu, đạt tỷ lệ 68,94% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Hảo được 88.981 phiếu, đạt tỷ lệ 34,89% số phiếu hợp lệ
5) Bà Liêu Bích Nga được 80.804 phiếu, đạt tỷ lệ 31,68% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Giá Rai và các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Huy Thái được 304.787 phiếu, đạt tỷ lệ 84,23% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Tấn Tới được 301.015 phiếu, đạt tỷ lệ 83,19% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lại Xuân Môn được 263.737 phiếu, đạt tỷ lệ 72,88% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Bé Thương được 106.379 phiếu, đạt tỷ lệ 29,40% số phiếu hợp lệ
5) Bà Hữu Thị Minh Hoài được 99.889 phiếu, đạt tỷ lệ 27,60% số phiếu hợp lệ
9 - TỈNH BẮC KẠN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Pác Nặm

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Phương Thị Thanh được 75.912 phiếu, đạt tỷ lệ 72,84% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hồ Thị Kim Ngân được 64.543 phiếu, đạt tỷ lệ 61,93% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Thủy được 62.620 phiếu, đạt tỷ lệ 60,09% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Anh Tuấn được 56.631 phiếu, đạt tỷ lệ 54,34% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phan Thị Na được 47.041 phiếu, đạt tỷ lệ 45,14% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Bắc Kạn và các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hoàng Duy Chinh được 88.431 phiếu, đạt tỷ lệ 74,09% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Xuân Cường được 83.132 phiếu, đạt tỷ lệ 69,65% số phiếu hợp lệ
3) Bà Triệu Thị Thu Phương được 74.289 phiếu, đạt tỷ lệ 62,24% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Huế được 58.647 phiếu, đạt tỷ lệ 49,14% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đào Thị Mai Sen được 47.252 phiếu, đạt tỷ lệ 39,59% số phiếu hợp lệ
10 - TỈNH BẮC GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Dương Văn Thông (Dương Đình Thông) được 251.790 phiếu, đạt tỷ lệ 72,28% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hà Thị Lan được 179.295 phiếu, đạt tỷ lệ 51,47% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lý Thị Chi được 128.079 phiếu, đạt tỷ lệ 36,76% số phiếu hợp lệ
4) Bà La Thị Hà được 117.003 phiếu, đạt tỷ lệ 33,59% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa và Việt Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 306.535 phiếu, đạt tỷ lệ 73,97% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Sách Thực được 256.299 phiếu, đạt tỷ lệ 61,85% số phiếu hợp lệ
3) Bà Leo Thị Lịch được 248.557 phiếu, đạt tỷ lệ 59,98% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Hồng Khánh được 218.401 phiếu, đạt tỷ lệ 52,70% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Lương được 168.548 phiếu, đạt tỷ lệ 40,67% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bắc Giang và các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Lê Thị Thu Hồng được 313.570 phiếu, đạt tỷ lệ 70,84% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hoàng Thị Hoa được 296.706 phiếu, đạt tỷ lệ 67,03% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trần Văn Lâm được 259.869 phiếu, đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ
4) Ông Đặng Văn Hậu được 243.162 phiếu, đạt tỷ lệ 54,93% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Tâm được 177.391 phiếu, đạt tỷ lệ 40,07% số phiếu hợp lệ
11 - TỈNH BẮC NINH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo được 182.071 phiếu, đạt tỷ lệ 80,10% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Thị Hằng được 158.660 phiếu, đạt tỷ lệ 69,80% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Thanh Bình được 63.803 phiếu, đạt tỷ lệ 28,07% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Huệ được 45.160 phiếu, đạt tỷ lệ 19,87% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Từ Sơn và các huyện: Tiên Du, Yên Phong

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Tô Lâm được 269.938 phiếu, đạt tỷ lệ 95,16% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Nhân Chiến được 255.984 phiếu, đạt tỷ lệ 90,24% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được 164.633 phiếu, đạt tỷ lệ 58,04% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Hải được 69.094 phiếu, đạt tỷ lệ 24,36% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Loan được 67.257 phiếu, đạt tỷ lệ 23,71% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Văn Túy được 218.965 phiếu, đạt tỷ lệ 90,12% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Như So được 170.594 phiếu, đạt tỷ lệ 70,21% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh được 54.192 phiếu, đạt tỷ lệ 22,30% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Gia Cảnh được 38.380 phiếu, đạt tỷ lệ 15,80% số phiếu hợp lệ
12 - TỈNH BẾN TRE
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bến Tre và các huyện: Châu Thành, Bình Đại

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đặng Thuần Phong được 199.921 phiếu, đạt tỷ lệ 64,05% số phiếu hợp lệ
2) Ông Cao Văn Trọng được 191.412 phiếu, đạt tỷ lệ 61,32% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Bé Mười được 120.351 phiếu, đạt tỷ lệ 38,56% số phiếu hợp lệ
4) Ông Tôn Đức Lộc được 109.166 phiếu, đạt tỷ lệ 34,97% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Giồng Trôm và Ba Tri

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Việt Thắng được 150.764 phiếu, đạt tỷ lệ 55,20% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Thị Thanh Lam được 139.934 phiếu, đạt tỷ lệ 51,23% số phiếu hợp lệ
3) Ông Ngô Văn Tán được 136.613 phiếu, đạt tỷ lệ 50,02% số phiếu hợp lệ
4) Bà Võ Thị Thanh Hà được 115.548 phiếu, đạt tỷ lệ 42,31% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thạnh Phú, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Dương Tuấn được 250.859 phiếu, đạt tỷ lệ 65,11% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lưu Bình Nhưỡng được 238.941 phiếu, đạt tỷ lệ 62,02% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy được 237.111 phiếu, đạt tỷ lệ 61,54% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Anh Thuy được 211.538 phiếu, đạt tỷ lệ 54,91% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Hoài Anh (Nguyễn Hoài Phong) được 209.778 phiếu, đạt tỷ lệ 54,45% số phiếu hợp lệ
13 - TỈNH BÌNH DƯƠNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Thanh Hồng được 286.534 phiếu, đạt tỷ lệ 66,58% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phạm Trọng Nhân được 276.235 phiếu, đạt tỷ lệ 64,19% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trương Thị Bích Hạnh được 253.771 phiếu, đạt tỷ lệ 58,97% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Phong được 246.619 phiếu, đạt tỷ lệ 57,31% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Ngọc Hằng được 212.805 phiếu, đạt tỷ lệ 49,45% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Văn Nam được 410.431 phiếu, đạt tỷ lệ 73,10% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Văn Thao (Nguyễn Hoàng Thao) được 399.584 phiếu, đạt tỷ lệ 71,16% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Phi Long được 326.593 phiếu, đạt tỷ lệ 58,16% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Trọng Tuyên được 282.642 phiếu, đạt tỷ lệ 50,34% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng được 246.548 phiếu, đạt tỷ lệ 43,91% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Bến Cát và các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Khánh được 302.387 phiếu, đạt tỷ lệ 69,71% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Văn Dành được 285.880 phiếu, đạt tỷ lệ 65,90% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Văn Riễn (Linh mục Nguyễn Văn Riễn) được 246.875 phiếu, đạt tỷ lệ 56,91% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Đạt được 236.573 phiếu, đạt tỷ lệ 54,54% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trần Cẩm Hồng được 216.489 phiếu, đạt tỷ lệ 49,91% số phiếu hợp lệ
14 - TỈNH BÌNH ĐỊNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lê Kim Toàn được 356.165 phiếu, đạt tỷ lệ 70,20% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phùng Xuân Nhạ được 344.016 phiếu, đạt tỷ lệ 67,81% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Công Nhường được 336.423 phiếu, đạt tỷ lệ 66,31% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Đình Thành được 293.990 phiếu, đạt tỷ lệ 57,95% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đinh Thị Mỹ Li Ly được 168.289 phiếu, đạt tỷ lệ 33,17% số phiếu hợp lệ

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương