HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được 462.220 phiếu, đạt tỷ lệ 76,37% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Nguyễn Như Khuê được 399.409 phiếu, đạt tỷ lệ 66% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trịnh Ngọc Thúy được 328.498 phiếu, đạt tỷ lệ 54,28% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Việt Anh được 310.391 phiếu, đạt tỷ lệ 51,29% số phiếu hợp lệ
5) Ông Lương Phan Cừ được 278.941 phiếu, đạt tỷ lệ 46,09% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm quận 12 và quận Gò Vấp

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích nữ Tín Liên) được 457.431 phiếu, đạt tỷ lệ 65,75% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Minh Đức được 432.839 phiếu, đạt tỷ lệ 62,21% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Diệu Thúy được 411.179 phiếu, đạt tỷ lệ 59,10% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phan Minh Tân được 399.464 phiếu, đạt tỷ lệ 57,42% số phiếu hợp lệ
5) Ông Phạm Lương Sơn được 342.244 phiếu, đạt tỷ lệ 49,19% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đinh La Thăng được 509.447 phiếu, đạt tỷ lệ 85,02% số phiếu hợp lệ
2) Bà Văn Thị Bạch Tuyết được 363.106 phiếu, đạt tỷ lệ 60,60% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trần Anh Tuấn được 318.090 phiếu, đạt tỷ lệ 53,09% số phiếu hợp lệ
4) Bà Ngô Thị Phương Lan được 310.378 phiếu, đạt tỷ lệ 51,80% số phiếu hợp lệ
5) Ông Bùi Quang Huy được 275.132 phiếu, đạt tỷ lệ 45,92% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm quận 8 và huyện Bình Chánh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Hoàng Ngân được 434.709 phiếu, đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Thanh Bình được 388.691 phiếu, đạt tỷ lệ 64,17% số phiếu hợp lệ
3) Ông Ngô Minh Châu được 382.667 phiếu, đạt tỷ lệ 63,18% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Hồng Chương được 331.883 phiếu, đạt tỷ lệ 54,80% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lã Thị Lan được 250.326 phiếu, đạt tỷ lệ 41,33% số phiếu hợp lệ
3 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Trọng Bình được 443.426 phiếu, đạt tỷ lệ 85,85% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nghiêm Vũ Khải được 399.221 phiếu, đạt tỷ lệ 77,29% số phiếu hợp lệ
3) Ông Bùi Thanh Tùng được 397.388 phiếu, đạt tỷ lệ 76,94% số phiếu hợp lệ
4) Bà Phạm Thị Thúy Hải được 164.798 phiếu, đạt tỷ lệ 31,91% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phạm Thị Hương Xuân được 131.516 phiếu, đạt tỷ lệ 25,46% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và các huyện: An Dương, Kiến Thụy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Nghĩa được 390.499 phiếu, đạt tỷ lệ 82,90% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) được 376.211 phiếu, đạt tỷ lệ 79,86% số phiếu hợp lệ
3) Ông Đỗ Văn Bình được 354.634 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Huệ Chi được 148.652 phiếu, đạt tỷ lệ 31,56% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Đình Vinh được 134.271 phiếu, đạt tỷ lệ 28,50% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Xuân Phúc được 476.357 phiếu, đạt tỷ lệ 99,48% số phiếu hợp lệ
2) Ông Mai Hồng Hải được 372.330 phiếu, đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lã Thanh Tân được 332.075 phiếu, đạt tỷ lệ 69,35% số phiếu hợp lệ
4) Bà Trần Thu Nga được 138.555 phiếu, đạt tỷ lệ 28,93% số phiếu hợp lệ
5) Ông Trần Thế Tiến được 104.683 phiếu, đạt tỷ lệ 21,86% số phiếu hợp lệ
4 - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đinh Thế Huynh được 292.667 phiếu, đạt tỷ lệ 85,71% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Bá Sơn được 238.275 phiếu, đạt tỷ lệ 69,78% số phiếu hợp lệ
3) Bà Võ Thị Như Hoa được 213.981 phiếu, đạt tỷ lệ 62,67% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thanh Bình được 141.548 phiếu, đạt tỷ lệ 41,45% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lê Thị Minh Thảo được 127.415 phiếu, đạt tỷ lệ 37,31% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và các huyện: Hoàng Sa, Hòa Vang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy được 253.143 phiếu, đạt tỷ lệ 72,36% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Thanh Quang được 247.836 phiếu, đạt tỷ lệ 70,84% số phiếu hợp lệ
3) Bà Ngô Thị Kim Yến được 231.082 phiếu, đạt tỷ lệ 66,05% số phiếu hợp lệ
4) Bà Kiều Thị Thanh Trang được 155.237 phiếu, đạt tỷ lệ 44,37% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Hoàng Giang được 151.953 phiếu, đạt tỷ lệ 43,43% số phiếu hợp lệ
5 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 308.683 phiếu, đạt tỷ lệ 91,46% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Thanh Phương được 212.128 phiếu, đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Thanh Xuân được 205.850 phiếu, đạt tỷ lệ 60,99% số phiếu hợp lệ
4) Ông Đào Như (Hòa thượng Đào Như (Chóp)) được 143.916 phiếu, đạt tỷ lệ 42,64% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung được 132.161 phiếu, đạt tỷ lệ 39,16% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Quốc Trung được 216.802 phiếu, đạt tỷ lệ 74,35% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Trung Quân được 143.153 phiếu, đạt tỷ lệ 49,09% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Văn Quyền được 137.393 phiếu, đạt tỷ lệ 47,12% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đào Thị Sa Ron được 82.337 phiếu, đạt tỷ lệ 28,24% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Thanh Mẫn được 253.115 phiếu, đạt tỷ lệ 76,24% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Thị Vĩnh Nghi được 162.271 phiếu, đạt tỷ lệ 48,88% số phiếu hợp lệ
3) Ông Cao Minh Chu được 125.288 phiếu, đạt tỷ lệ 37,74% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên được 114.261 phiếu, đạt tỷ lệ 34,42% số phiếu hợp lệ
6 - TỈNH AN GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Võ Thị Ánh Xuân được 291.718 phiếu, đạt tỷ lệ 81,46% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Mai Bộ được 252.435 phiếu, đạt tỷ lệ 70,49% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lê Lâm Thanh được 92.503 phiếu, đạt tỷ lệ 25,83% số phiếu hợp lệ
4) Bà Bùi Thị Dung được 74.064 phiếu, đạt tỷ lệ 20,68% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Mai Thị Ánh Tuyết được 218.388 phiếu, đạt tỷ lệ 69,35% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Lân Hiếu được 200.353 phiếu, đạt tỷ lệ 63,62% số phiếu hợp lệ
3) Ông Cao Thanh Sơn được 109.357 phiếu, đạt tỷ lệ 34,72% số phiếu hợp lệ
4) Ông Võ Minh Hải được 95.283 phiếu, đạt tỷ lệ 30,26% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Chợ Mới và Phú Tân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Giàu được 349.752 phiếu, đạt tỷ lệ 77,26% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Sĩ Lâm được 289.901 phiếu, đạt tỷ lệ 64,04% số phiếu hợp lệ
3) Ông Hồ Thanh Bình được 242.152 phiếu, đạt tỷ lệ 53,49% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh được 224.322 phiếu, đạt tỷ lệ 49,55% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thanh Kiều được 223.407 phiếu, đạt tỷ lệ 49,35% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phan Huỳnh Sơn được 428.306 phiếu, đạt tỷ lệ 74,40% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đôn Tuấn Phong được 413.080 phiếu, đạt tỷ lệ 71,75% số phiếu hợp lệ
3) Ông Chau Chắc được 331.309 phiếu, đạt tỷ lệ 57,55% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phạm Vĩnh Thăng được 291.658 phiếu, đạt tỷ lệ 50,66% số phiếu hợp lệ
5) Ông Phan Văn Ninh được 237.238 phiếu, đạt tỷ lệ 41,21% số phiếu hợp lệ
7 - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Hồng Hà được 251.261 phiếu, đạt tỷ lệ 65,55% số phiếu hợp lệ
2) Ông Dương Minh Tuấn được 246.832 phiếu, đạt tỷ lệ 64,40% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Đình Cúc được 236.769 phiếu, đạt tỷ lệ 61,77% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đỗ Quỳnh Nga được 207.039 phiếu, đạt tỷ lệ 54,02% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh được 183.473 phiếu, đạt tỷ lệ 47,87% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Bà Rịa và các huyện: Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Yến được 286.611 phiếu, đạt tỷ lệ 67,15% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Văn Tuyết được 265.245 phiếu, đạt tỷ lệ 62,14% số phiếu hợp lệ
3) Ông Dương Tấn Quân được 246.211 phiếu, đạt tỷ lệ 57,68% số phiếu hợp lệ
4) Ông Trần Quang Phước được 225.860 phiếu, đạt tỷ lệ 52,91% số phiếu hợp lệ
5) Ông Đào Văn Phước được 215.508 phiếu, đạt tỷ lệ 50,49% số phiếu hợp lệ

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương