HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Gò Công và các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được 392.072 phiếu, đạt tỷ lệ 77,88% số phiếu hợp lệ
2) Ông Tạ Minh Tâm được 303.003 phiếu, đạt tỷ lệ 60,18% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Quang Trí được 296.243 phiếu, đạt tỷ lệ 58,84% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đặng Thị Ngọc Điệp được 284.411 phiếu, đạt tỷ lệ 56,49% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lê Thanh Lan được 225.549 phiếu, đạt tỷ lệ 44,80% số phiếu hợp lệ
59 - TỈNH TRÀ VINH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Trà Vinh và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Ngô Chí Cường được 271.948 phiếu, đạt tỷ lệ 78,08% số phiếu hợp lệ
2) Ông Thạch Phước Bình được 202.329 phiếu, đạt tỷ lệ 58,09% số phiếu hợp lệ
3) Bà Tăng Thị Ngọc Mai được 197.957 phiếu, đạt tỷ lệ 56,84% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Văn Hồng Anh được 197.231 phiếu, đạt tỷ lệ 56,63% số phiếu hợp lệ
5) Ông Sa Văn Khiêm được 168.175 phiếu, đạt tỷ lệ 48,28% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Thiện Nhân được 364.988 phiếu, đạt tỷ lệ 84,87% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hứa Văn Nghĩa được 264.822 phiếu, đạt tỷ lệ 61,58% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Huyền Trân được 235.479 phiếu, đạt tỷ lệ 54,76% số phiếu hợp lệ
4) Bà Thạch Thị Thu Hà được 218.924 phiếu, đạt tỷ lệ 50,91% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trần Thị Hải Yến được 196.309 phiếu, đạt tỷ lệ 45,65% số phiếu hợp lệ
60 - TỈNH TUYÊN QUANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Chẩu Văn Lâm được 123.936 phiếu, đạt tỷ lệ 82,42% số phiếu hợp lệ
2) Bà Hứa Thị Hà được 98.766 phiếu, đạt tỷ lệ 65,68% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Khánh Tịnh được 38.373 phiếu, đạt tỷ lệ 25,52% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Xuân Yên được 38.315 phiếu, đạt tỷ lệ 25,48% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hoàng Bình Quân được 149.747 phiếu, đạt tỷ lệ 74% số phiếu hợp lệ
2) Bà Ma Thị Thúy được 116.468 phiếu, đạt tỷ lệ 57,55% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Hoài Yên được 71.956 phiếu, đạt tỷ lệ 35,56% số phiếu hợp lệ
4) Ông Đào Quang Uy được 64.166 phiếu, đạt tỷ lệ 31,71% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đỗ Văn Chiến được 167.240 phiếu, đạt tỷ lệ 79,83% số phiếu hợp lệ
2) Bà Âu Thị Mai được 131.731 phiếu, đạt tỷ lệ 62,88% số phiếu hợp lệ
3) Bà Vi Thị Nghiệp được 64.347 phiếu, đạt tỷ lệ 30,72% số phiếu hợp lệ
4) Bà Ma Thị Thao được 52.501 phiếu, đạt tỷ lệ 25,06% số phiếu hợp lệ
61 - TỈNH VĨNH LONG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vĩnh Long và các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được 368.540 phiếu, đạt tỷ lệ 82,80% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được 282.623 phiếu, đạt tỷ lệ 63,49% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lưu Thành Công được 264.840 phiếu, đạt tỷ lệ 59,50% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Bé Hai được 233.463 phiếu, đạt tỷ lệ 52,45% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lý Kiều Diễm được 173.378 phiếu, đạt tỷ lệ 38,95% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bình Minh và các huyện: Bình Tân, Trà Ôn,

Vũng Liêm

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Văn Rón được 275.782 phiếu, đạt tỷ lệ 75,17% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phạm Tất Thắng được 260.422 phiếu, đạt tỷ lệ 70,99% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Minh Trang được 236.381 phiếu, đạt tỷ lệ 64,43% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Đức Vĩnh Tuyên được 204.315 phiếu, đạt tỷ lệ 55,69% số phiếu hợp lệ
5) Bà Sơn Thị Gandhi được 114.672 phiếu, đạt tỷ lệ 31,26% số phiếu hợp lệ
62 - TỈNH VĨNH PHÚC
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Hoàng Thị Thúy Lan được 355.013 phiếu, đạt tỷ lệ 87,91% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Văn Tiến được 294.311 phiếu, đạt tỷ lệ 72,88% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phùng Thị Thường được 206.504 phiếu, đạt tỷ lệ 51,14% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Long được 180.111 phiếu, đạt tỷ lệ 44,60% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Xuân Mai được 159.357 phiếu, đạt tỷ lệ 39,46% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Lưu Đức Long được 314.288 phiếu, đạt tỷ lệ 80,99% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Hồng Hà được 309.924 phiếu, đạt tỷ lệ 79,87% số phiếu hợp lệ
3) Bà Lê Thị Nguyệt được 255.754 phiếu, đạt tỷ lệ 65,91% số phiếu hợp lệ
4) Bà Ngô Thị Linh được 137.055 phiếu, đạt tỷ lệ 35,32% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đào Thị Tâm được 120.476 phiếu, đạt tỷ lệ 31,05% số phiếu hợp lệ
63 - TỈNH YÊN BÁI
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Giàng A Chu được 260.532 phiếu, đạt tỷ lệ 88,66% số phiếu hợp lệ
2) Ông Dương Văn Thống được 250.722 phiếu, đạt tỷ lệ 85,33% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Vân được 228.063 phiếu, đạt tỷ lệ 77,61% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Ngà được 67.478 phiếu, đạt tỷ lệ 22,96% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phạm Thị Tâm được 65.679 phiếu, đạt tỷ lệ 22,35% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Quốc Vượng được 248.249 phiếu, đạt tỷ lệ 94,18% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đinh Đăng Luận được 237.937 phiếu, đạt tỷ lệ 90,27% số phiếu hợp lệ
3) Bà Triệu Thị Huyền được 228.041 phiếu, đạt tỷ lệ 86,52% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đặng Thị Tâm được 35.136 phiếu, đạt tỷ lệ 13,33% số phiếu hợp lệ
5) Bà Bàn Thị Khách được 33.888 phiếu, đạt tỷ lệ 12,86% số phiếu hợp lệ
III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÊM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Quyền được 160.819 phiếu, đạt tỷ lệ 55,11% số phiếu hợp lệ
2) Ông Ngô Trung Quân được 75.797 phiếu, đạt tỷ lệ 25,98% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đào Thị Sa Ron được 55.187 phiếu, đạt tỷ lệ 18,91% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Trần Thị Vĩnh Nghi được 178.655 phiếu, đạt tỷ lệ 53,84% số phiếu hợp lệ
2) Ông Cao Minh Chu được 99.918 phiếu, đạt tỷ lệ 30,11% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên được 53.228 phiếu, đạt tỷ lệ 16,04% số phiếu hợp lệ
: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương