HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Văn Nên được 334.203 phiếu, đạt tỷ lệ 81,30% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hoàng Đình Chung được 274.762 phiếu, đạt tỷ lệ 66,84% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trịnh Ngọc Phương được 267.126 phiếu, đạt tỷ lệ 64,98% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lê Thị Thu Thảo được 187.426 phiếu, đạt tỷ lệ 45,60% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Thúy Ba được 155.482 phiếu, đạt tỷ lệ 37,82% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tây Ninh và các huyện: Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Lưu Quang được 364.853 phiếu, đạt tỷ lệ 74,47% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Mạnh Tiến được 353.342 phiếu, đạt tỷ lệ 72,12% số phiếu hợp lệ
3) Ông Huỳnh Thanh Phương được 346.099 phiếu, đạt tỷ lệ 70,64% số phiếu hợp lệ
4) Bà Trần Thị Kim Sen được 194.089 phiếu, đạt tỷ lệ 39,61% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trang Thị Kim Liễu được 193.234 phiếu, đạt tỷ lệ 39,44% số phiếu hợp lệ
54 - TỈNH THÁI BÌNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hạnh Phúc được 434.370 phiếu, đạt tỷ lệ 88,94% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Đình Nhường được 400.907 phiếu, đạt tỷ lệ 82,09% số phiếu hợp lệ
3) Ông Bùi Quốc Phòng được 345.430 phiếu, đạt tỷ lệ 70,73% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phí Ngọc Thành được 152.857 phiếu, đạt tỷ lệ 31,30% số phiếu hợp lệ
5) Bà Bùi Thị Hải Yến được 118.928 phiếu, đạt tỷ lệ 24,35% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đông Hưng và Thái Thụy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Thu Dung được 242.579 phiếu, đạt tỷ lệ 73,04% số phiếu hợp lệ
2) Ông Bùi Văn Xuyền được 211.631 phiếu, đạt tỷ lệ 63,72% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Văn Thân được 199.237 phiếu, đạt tỷ lệ 59,99% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phạm Đình Thám được 188.567 phiếu, đạt tỷ lệ 56,78% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đồng Thị Ngọc Hiền được 141.300 phiếu, đạt tỷ lệ 42,55% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hồng Diên được 387.095 phiếu, đạt tỷ lệ 88,97% số phiếu hợp lệ
2) Ông Vũ Tiến Lộc được 337.170 phiếu, đạt tỷ lệ 77,49% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Văn Tuân được 297.662 phiếu, đạt tỷ lệ 68,41% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Dực được 155.853 phiếu, đạt tỷ lệ 35,82% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đặng Thị Trang được 113.803 phiếu, đạt tỷ lệ 26,16% số phiếu hợp lệ
55 - TỈNH THÁI NGUYÊN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hoàng Văn Hùng được 195.489 phiếu, đạt tỷ lệ 69,20% số phiếu hợp lệ
2) Bà Lê Thị Nga được 154.459 phiếu, đạt tỷ lệ 54,68% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nông Thị Hảo được 112.319 phiếu, đạt tỷ lệ 39,76% số phiếu hợp lệ
4) Bà Hoàng Thị Thư được 95.522 phiếu, đạt tỷ lệ 33,81% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Quốc Tỏ được 275.979 phiếu, đạt tỷ lệ 79,62% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Văn Tường được 241.548 phiếu, đạt tỷ lệ 69,69% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đoàn Thị Hảo được 232.323 phiếu, đạt tỷ lệ 67,03% số phiếu hợp lệ
4) Ông Bùi Huy Toàn được 167.913 phiếu, đạt tỷ lệ 48,45% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đàm Thị Xuân được 102.777 phiếu, đạt tỷ lệ 29,65% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phạm Bình Minh được 231.129 phiếu, đạt tỷ lệ 83,44% số phiếu hợp lệ
2) Ông Đỗ Đại Phong được 155.917 phiếu, đạt tỷ lệ 56,29% số phiếu hợp lệ
3) Ông Trần Đức Hạnh được 105.645 phiếu, đạt tỷ lệ 38,14% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Mạnh Thắng được 53.001 phiếu, đạt tỷ lệ 19,13% số phiếu hợp lệ
56 - TỈNH THANH HOÁ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đỗ Trọng Hưng được 498.299 phiếu, đạt tỷ lệ 92,18% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Hữu Quang được 474.208 phiếu, đạt tỷ lệ 87,72% số phiếu hợp lệ
3) Bà Cao Thị Xuân được 417.438 phiếu, đạt tỷ lệ 77,22% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phạm Kim Tân được 125.121 phiếu, đạt tỷ lệ 23,15% số phiếu hợp lệ
5) Bà Bùi Thị Thanh được 91.728 phiếu, đạt tỷ lệ 16,97% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Mai Sỹ Diến được 456.884 phiếu, đạt tỷ lệ 89,31% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phạm Trí Thức được 437.679 phiếu, đạt tỷ lệ 85,55% số phiếu hợp lệ
3) Bà Bùi Thị Thủy được 381.511 phiếu, đạt tỷ lệ 74,57% số phiếu hợp lệ
4) Bà Lê Thị Quế được 126.735 phiếu, đạt tỷ lệ 24,77% số phiếu hợp lệ
5) Bà Cầm Thị Lan được 115.978 phiếu, đạt tỷ lệ 22,67% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Như Xuân và Như Thanh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Vũ Xuân Hùng được 505.749 phiếu, đạt tỷ lệ 90,68% số phiếu hợp lệ
2) Ông Bùi Sỹ Lợi được 495.354 phiếu, đạt tỷ lệ 88,82% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phạm Thị Thanh Thủy được 411.129 phiếu, đạt tỷ lệ 73,72% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thành được 118.136 phiếu, đạt tỷ lệ 21,18% số phiếu hợp lệ
5) Ông Lê Văn Tám được 117.419 phiếu, đạt tỷ lệ 21,05% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Uông Chu Lưu được 449.698 phiếu, đạt tỷ lệ 88,42% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Minh Thông được 404.274 phiếu, đạt tỷ lệ 79,49% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Văn Sỹ được 396.207 phiếu, đạt tỷ lệ 77,90% số phiếu hợp lệ
4) Bà Phạm Thị Lý được 135.762 phiếu, đạt tỷ lệ 26,69% số phiếu hợp lệ
5) Bà Ngô Thị Đặng được 120.309 phiếu, đạt tỷ lệ 23,65% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Cẩm Thủy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đào Ngọc Dung được 378.885 phiếu, đạt tỷ lệ 88,24% số phiếu hợp lệ
2) Bà Cầm Thị Mẫn được 332.309 phiếu, đạt tỷ lệ 77,40% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Hạnh được 77.003 phiếu, đạt tỷ lệ 17,93% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hoàng Văn Tuân được 67.129 phiếu, đạt tỷ lệ 15,63% số phiếu hợp lệ
57 - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Ngọc Thiện được 234.629 phiếu, đạt tỷ lệ 88,28% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Ngọc Thọ được 202.087 phiếu, đạt tỷ lệ 76,04% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phạm Thị Thanh Tâm được 46.971 phiếu, đạt tỷ lệ 17,67% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Hải Vân được 45.661 phiếu, đạt tỷ lệ 17,18% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hội (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) được 273.375 phiếu, đạt tỷ lệ 77,83% số phiếu hợp lệ
2) Ông Bùi Đức Hạnh được 254.987 phiếu, đạt tỷ lệ 72,59% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Như Hiệp được 238.792 phiếu, đạt tỷ lệ 67,98% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Tâm Nhân được 141.461 phiếu, đạt tỷ lệ 40,27% số phiếu hợp lệ
5) Bà Phạm Thị Kim Oanh (Phạm Thị Kiều Oanh) được 117.861 phiếu, đạt tỷ lệ 33,55% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đặng Ngọc Nghĩa được 200.014 phiếu, đạt tỷ lệ 78,40% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Chí Tài được 184.716 phiếu, đạt tỷ lệ 72,40% số phiếu hợp lệ
3) Bà Trần Thị Thùy Yên được 67.729 phiếu, đạt tỷ lệ 26,55% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Thanh Hồ được 54.972 phiếu, đạt tỷ lệ 21,55% số phiếu hợp lệ
58 - TỈNH TIỀN GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Minh Sơn được 393.404 phiếu, đạt tỷ lệ 76,49% số phiếu hợp lệ
2) Ông Võ Văn Bình được 352.887 phiếu, đạt tỷ lệ 68,61% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Kim Tuyến được 333.520 phiếu, đạt tỷ lệ 64,85% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Phương Toàn được 256.855 phiếu, đạt tỷ lệ 49,94% số phiếu hợp lệ
5) Bà Trần Thị Bé Bảy được 197.264 phiếu, đạt tỷ lệ 38,35% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Mỹ Tho và các huyện: Tân Phước, Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Thanh Hải được 261.788 phiếu, đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Hoàng Mai được 228.159 phiếu, đạt tỷ lệ 53,93% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phan Thanh Vân được 180.059 phiếu, đạt tỷ lệ 42,56% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Hạnh được 171.635 phiếu, đạt tỷ lệ 40,57% số phiếu hợp lệ

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương