HỘi chợ quốc tế CÔng nghiệp thực phẩm sial paris 2018 21-25/10/2018, Paris Nord Villepinte, Paris, Pháp Mẫu 4 cam kết tham gia chưƠng trìNHtải về 128.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích128.89 Kb.
#35607
HỘI CHỢ QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM SIAL PARIS 2018

21-25/10/2018, Paris Nord Villepinte, Paris, Pháp


Mẫu 4

CAM KẾT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
(Gửi kèm theo bản Đăng ký tham gia)
Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại).
Tên doanh nghiệp: …………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã chuyển chi phí đặt cọc: 40.000.000 đồng/gian x ……….…………… gian = ………………………………………………………… đồng.

Số chứng từ chuyển tiền/ UNC: ………………………………………………………… ngày …………… tháng …………… năm 2018.


I. Chúng tôi cam kết tham gia Hội chợ/Triển lãm (chương trình) theo các nội dung sau:

 1. Hoàn thành đầy đủ hồ sơ tham gia chương trình và đóng tiền đặt cọc tham gia chương trình theo quy định.

 2. Thực hiện đúng theo nội quy và quy định của Ban tổ chức chương trình;

 3. Tuân thủ theo sự lựa chọn và sắp xếp của Ban tổ chức về (1) sản phẩm trưng bày, (2) việc trưng bày sản phẩm tại gian hàng, (3) bố trí vị trí gian hàng và (4) trang trí gian hàng;

 4. Chậm nhất trong vòng 20 ngày sau khi kết thúc chương trình gửi báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại.

 5. Nhận lại tiền đã đặt cọc tham gia chương trình sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tham gia và chương trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

 6. Đóng tiền dịch vụ tổ chức, phục vụ Đoàn theo đúng quy định của Ban tổ chức chương trình: 9.000.000 đồng (chín triệu đồng chẵn)/gian hàng từ tiền đặt cọc tham gia chương trình.

 7. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên, bao gồm việc bị loại ra khỏi chương trình và chịu tất cả các chi phí phát sinh do việc không thực hiện các cam kết trên gây ra.

II. Thông tin tài khoản.

 1. Tài khoản chuyển tiền đặt cọc:

 • Tên tài khoản: Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu; Số tài khoản: 0011001510883

 • Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

 • Địa chỉ: 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 1. Tài khoản hoàn trả tiền đặt cọc tham gia chương trình (dành cho doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tham gia chương trình hoặc không được lựa chọn tham gia Hội chợ):

 • Tên tài khoản: …………………………………..………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ: …………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 • Số tài khoản tiền Việt Nam: …………………………………..………………………………………………………………….………………………………………………………

 • Ngân hàng: …………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ ngân hàng: …………………………………..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Ghi chú: Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý Doanh nghiệp ghi sai địa chỉ và thông tin tài khoản. Bản cam kết này mặc định hết hiệu lực khi các nghĩa vụ giữa các bên đã được thực hiện đầy đủ.

………………………………… ngày …………… tháng …………… năm 2018Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
Каталог: backend -> web -> uploads
backend -> Kho bạc nhà NƯỚC
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> BỘ TÀi chính ¯¯¯¯¯¯ Số: /TTr-btc cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
backend -> Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016
backend -> Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
backend -> Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

tải về 128.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương