Hcm cộnghòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa nông họC Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 0.62 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.62 Mb.
#39217
1   2   3   4

Lớp DH13NHGL

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV Hướng dẫn

Số điện thoại

01

13113336

Hoàng Phương

Duy

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của bảy giống lúa cạn tại Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

0965900349

02

13113417

Trần Thế

Toàn

Hiện trạng canh tác cây cà phê vối (Coffea canephora var. robusta) tái canh tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đaklak

TS. Nguyễn Đức Xuân Chương

01672449887

03

13113421

Trương Thị Hồng

Trâm

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa RVT (Oryza sativa) tại tỉnh Long An

ThS. Mai Thị Mộng Cúc

KS. Nguyễn Văn Phu0965665489

04

13113374

Dương Bá

Nghĩa

Nhận diện một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) trồng phổ biến và triển vọng tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk dựa vào đặc điểm hình thái

TS. Võ Thái Dân

ThS. Trương Xuân Phú0978491081

05

13113293

Nguyễn Thị Minh

Phương

Đánh giá tính kháng Phytophthora sp. của một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) thu thập ở địa bàn huyện Chư Sê và Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

TS. Võ Thái Dân

01269566979

06

13113298

Lương

Thiện

Đánh giá tính kháng Phytophthora sp. của một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) thu thập ở địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk

TS. Võ Thái Dân

01658434602

07

13113300

Nguyễn Hữu

Thiện

Nhận diện một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) trồng phổ biến và triển vọng tại huyện Chư Sê và Chư Pưh, tỉnh Gia Lai dựa vào đặc điểm hình thái

TS. Võ Thái Dân

ThS. Trương Xuân Phú01658670476

08

13113403

Phan Văn

Thiết

Đánh giá tính kháng Phytophthora sp. của một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) thu thập ở địa bàn huyện Đắk Đoa và Mang Yang, tỉnh Gia Lai

TS. Võ Thái Dân

ThS. Dương Thị Oanh01659456892

09

13113413

Trần Ngọc

Thưởng

Nhận diện một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) trồng phổ biến và triển vọng tại huyện Đắk Đoa và Mang Yang, tỉnh Gia Lai dựa vào đặc điểm hình thái

TS. Võ Thái Dân

ThS. Trương Xuân Phú0983472192

10

13113295

Bùi Văn

Sinh

Điều tra thành phần và diễn biến sâu hại trên khoai mì (Manihot esculenta Crantz)

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt
11

13113424

Nguyễn Tiến

Trí

Điều tra thành phần và diễn biến sâu hại trên khoai mì (Manihot esculenta Crantz) tại ChưProng

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt
12

13113285

Mai Duy

Hợp

Ảnh hưởng của năm loại phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất trên cây bắp nếp tại xã An Phú, tỉnh Gia Lai

ThS. Lê Trọng Hiếu

01668717841

13

13113405

Đặng Thành

Thiện

So sánh khả năng phân giải của bốn loại chế phẩm men vi sinh ảnh hưởng tới tỉ lệ vật liệu phối trộn đến qua trình ủ phân yếm khí vỏ cà phê tại huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

964703359

14

13113348

Võ Quang

Hiếu

Ảnh hưởng của năm mức bón phân chuồng đến sinh trưởng phát triền của hoa cúc tại Đăk Lăk

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

KS. Phạm Thị Thùy Dương0969038001

15

13113294

Nguyễn Thị

Quế

Ảnh hưởng của lượng kali lên cây mía (Saccharum officinarum L.)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

KS. Phạm Thị Thùy Dương01657576009

16

13113337

Võ Văn

Dũng

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu nành (Glycine max L.) tại huyện ChưPrông tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

KS. Trần Văn Bình0962100449

17

13113288

Võ Thị

Lắm

Ảnh hưởng của các mức đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu nành (Glycine max L.) tại thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

KS. Phạm Thị Thùy Dương01668321307

18

13113361

Mai Thị Mỹ

Lệ

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) tại tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

ThS. Võ Văn Quang0982904740

19

13113450

Phan Thị Mỹ

Nhi

Ảnh hưởng của các mức đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của đậu đen xanh lòng tại Tp. Pleiku

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

KS. Phạm Thị Thùy Dương0982045231

20

13113292

Lê Thị

Oanh

Ảnh hưởng của các công thức phân bón đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng tinh dầu bạc hà (Mentha arvensis) tại huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

CN. Trần Trung Dũng01643643674

21

13113397

Nguyễn Tiến

Thành

Ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất cây mè (Sesamum indicum L.) tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

KS. Trần Văn Bình0964481668

22

13113429

Lê Ngọc Anh

Tuấn

Ảnh hưởng của các mức Đạm và Kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của đậu nành (Glycine max (L.) Merr.) tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

KS. Phạm Thị Thùy Dương0989056514

23

13113438

Chu NgọcẢnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất cây đậu nành (Glycine max (L.) Merr.) tại tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

ThS. Võ Văn Quang01675579719

24

13113282

Vũ Đình

Hĩu

Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây đậu nành (Glycine max (L.) Merr.) trên vùng đất xám Gia Lai

ThS. Trần Văn Lợt

0962885747

25

13113449

Nguyễn Hoàng Như

Ngọc

Ảnh hưởng của năm mức phối trộn bã cà phê và mùn cưa đến sinh trưởng và năng suất của nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida)

ThS. Phạm Thị Ngọc

0964251821

26

13113380

Thân Thị Thúy

Nhi

Ảnh hưởng của các mức dịch thủy phân trùng quế đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm Bào ngư trắng (Pleurotus florida) tại Gia Lai

ThS. Phạm Thị Ngọc

01667608778

27

13113451

Đặng Văn

Quang

So sánh sự phát triển của nấm linh chi (Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst) trên một số loại giá thể

ThS. Phạm Thị Ngọc

CN. Trần Trung Dũng01694032673

28

13113301

Nguyễn Thị

Thùy

So sánh ảnh hưởng của các vật liệu làm giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida) tại Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Thị Ngọc

KS. Phan Hải Văn01666267653

29

13113435

Đinh Thị Tố

Uyên

Ảnh hưởng của công thức phối trộn giá thể đến sinh trưởng và năng suất của nấm sò (Pleurotus sp.)

ThS. Phạm Thị Ngọc

01684753441

30

13113322

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

So sánh sự sinh trưởng và phát triển và năng suất của năm giống đậu cove (haricot vert) (Phaseolus vulgaris L.) tại huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên (hỗ trợ đào tạo cho PHGL)

ThS. Lê Phú Quỳnh Như01659036272

31

13113280

Tạ Thị Lệ

Hà

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Khổ qua (Momordica charantia L.) tại xã An Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01668483738

32

13113367

Bùi Thị Ánh

Ly

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Đậu côve (haricot vert) (Phaseolus vulgaris L.) vụ Đông Xuân tại xã An Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01647991039

33

13113368

Phạm Thị Ngọc

Mai

Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của năm giống đậu bắp (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) tại xã An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên (hỗ trợ đào tạo cho PHGL)

ThS. Lê Phú Quỳnh Như01629119788

34

13113369

Võ Thị Như

Mai

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Mướp hương (Luffa aegyptiaca Mill.) vụ Đông Xuân tại xã An Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên

0966238077

35

13113393

Đỗ Thị

Quý

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Dưa leo (Cucumis sativus L.) tại xã An Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên

096218548

36

13113423

Nguyễn Nam

Trí

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Dưa hấu (Citrullus lanatus) tại Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01664584017

37

13113428

Lê Ngọc

Trường

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của năm giống cà chua (Solanum lycopersicum L.) tại Xã An Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Hữu Nguyên (hỗ trợ đào tạo cho PHGL)

ThS. Lê Phú Quỳnh Như01659216544

38

13113402

Trần

Thi

Ảnh hưởng của phân hữu cơ và phân lân đến sinh trưởng của cây sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) dược liệu tại Gia Lai

TS. Võ Thị Thu Oanh

TS. Phạm Thị Minh Tâm0974775817

39

13113415

Bùi Văn

Tiệp

Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học Vinaxanh đến sinh trưởng của cây sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) dược liệu tại Gia Lai

ThS. Võ Thị Thu Oanh

TS. Phạm Thị Minh Tâm01687750347

40

13113353

Nguyễn Văn

Hồng

So sánh sự sinh trưởng phát triền và năng suất của sáu giống đậu phụng (Arachis hypogaea L.) tại huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

TS. Nguyễn Phương

KS. Dương Thị Hoàng Vân01665189336

41

13113355

Trương Thị Minh

Huyền

Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của bảy giống bắp lai tại Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

TS. Nguyễn Phương

01648848920

42

13113362

Lê Thị Như

Liễu

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống Bí đỏ (Cucurbita sp.) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

TS. Nguyễn Phương

01658403536

43

13113418

Hoàng Thị Huyền

Trang

Ảnh hưởng của các tỉ lệ giá thể đến khả năng ra rễ của một số giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) giai đoạn vườn ươm

TS. Nguyễn Phương

KS. Nguyễn Ngọc Dũng01662106854

44

13113426

Đoàn Đức

Trọng

Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của tám giống lúa (Oryza sativa) vụ Hè Thu 2017 tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên

TS. Nguyễn Phương

01665169366

45

13113320

Rơ Châm Thuý

Anh

Khảo sát đặc tính nông học và năng suất một số giống Cao lương triển vọng vụ Xuân Hè 2017 tại Chưprong, Gia Lai

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01668066146

46

13113324

Hoàng Văn

Chung

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất sinh khối của một số giống cao lương triển vọng vụ Xuân Hè 2017 tại Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường0978476654

47

13113354

Phan

Huy

Ảnh hưởng của số yếu tố môi trường nuôi cấy đến sự nhân chồi và hoàn chỉnh cây lan Dendrobium chịu nắng

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường0166935957

48

13113357

Trần Thế

Hữu

Đánh giá ưu thế lai một số tổ hợp lai cao lương triển vọng trên vùng đất xám Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01634247431

49

13113376

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất hạt một số giống Cao lương vụ Xuân Hè 2017 tại Đăk Pơ, Gia Lai

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01659036273

50

13113295

Bùi Văn

Sinh

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống cao lương triển vọng vụ xuân hè 2017 trên vùng đất đỏ nâu Ban Mê Thuột, Đắk Lắk

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01236901239

51

13113424

Nguyễn Tiến

Trí

So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống Cao lương triển vọng vụ Xuân Hè 2017 tại Phú Cát, Bình Định

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01655699691

52

13113440

Nguyễn VănKhảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống cao lương triển vọng trên vùng đất xám Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường0968337794

53

13113456

Vũ Thái

An

Ảnh hưởng của liều lượng Đạm và Lân tới sự sinh trưởng và phát triển của cây sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) tại Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0979404749

54

13113326

Nguyễn Thị

Cúc

Sự ảnh hưởng của biện pháp bấm ngọn, tỉa cành đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống hoa cúc vàng hòe vụ Xuân hè tại Pleiku, Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm (hỗ trợ đào tạo cho PHGL)

ThS. Lê Phú Quỳnh Như01669313691

55

13113334

Trương Thị Thùy

Dung

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cúc vàng hòe trồng trong vụ Xuân - Hè 2017 tại Tp. Plieku, tỉnh Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm (hỗ trợ đào tạo cho PHGL)

ThS. Lê Phú Quỳnh Như01629461150

56

13113279

Đỗ Công

Điền

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng của hai giống sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) tại Gia lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0966230895

57

13113349

Huỳnh Quốc

Hiệu

Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và phân đạm đến sinh trưởng của cây sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) tại tỉnh Gia Lai

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0968543364

58

13113330

Trần Quốc

Danh

Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bắp lai tại tỉnh Bình Định

TS. Trần Thị Dạ Thảo

01642861819

59

13113379

Đỗ Tấn

Nhân

So sánh sự sinh trưởng, sinh dưỡng, phát triển, năng suất của tám giống ngô lai tại huyện Chư Sê

TS. Trần Thị Dạ Thảo

01297270201

60

13113384

Lê Lưu

Phong

Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của một số giống bắp có đậu nành trồng xen tại Bình Định

TS Trần Thị Dạ Thảo

0969965866

61

13113455

Nguyễn Văn

Tín

Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của một số giống bắp nếp tại tỉnh Gia Lai

TS. Trần Thị Dạ Thảo

KS. Nguyễn Văn Phu0969120132

62

13113339

Nguyễn VănKhảo sát sự sinh trưởng và năng suất của một số giống bắp lai đơn tại tỉnh Gia Lai

TS. Trần Thị Dạ Thảo

KS. Nguyễn Văn Phu01648359822

63

13113344

Nguyễn Trường

Hải

Ảnh hưởng của các mức nồng độ và thời điểm xử lý chất ABA đến sinh trưởng và năng suất đậu phụng (Arachis hypogaea L.) tại huyện Phù Cát - Bình Định

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

KS.Trần Văn Bình01682450513

64

13113291

Lưu Thị Ngọc

Mai

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu phụng (Arachis hypogaea L.) vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư01664881867

65

13113387

Đặng Thị

Phương

Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu phụng (Arachis hypogaea L.) trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang

0975692538

66

13113398

Kiều Hương

Thảo

Ảnh hưởng của các mức Đạm và Kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của đậu xanh (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) tại Gia Lai

ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư01667645141

67

13113414

Phan Thị Kiều

Tiên

So sánh sự sinh trưởng và phát triển một số giống đậu đen trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

KS. Trần Văn Bình01694424031

68

13113437

Đặng Hiếu

Vinh

Ảnh hưởng của các mức nồng độ và thời điểm xử lý Paclobutrazol đến sinh trưởng và năng suất đậu phụng (Arachis hypogaea L.) vụ Đông Xuân 2016 -2017 tại Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư01686053967

69

13113441

Trần Hoàng

Vương

So sánh sự sinh trưởng và năng suất của chín giống đậu nành (Glycine max L.) tại vùng đất cát pha huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

KS. Trần Văn Bình01647441102

TRƯỞNG KHOA

TS. Võ Thái Dân
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương