Hcm cộnghòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa nông họC Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 0.62 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.62 Mb.
#39217
  1   2   3   4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03năm 2017.

D
Cập nhật ngày 03/03/2017
ANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN LUẬN VĂN CUỐI KHÓA ĐỢT THÁNG 03/2017

Lớp TC08NHNXSTT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

08213172

Trần Thị Khánh

Vân

Tình hình sâu bệnh hại và hiện trạng sử dụng thuốc trên vùng chuyên canh rau Thống Nhất, Đồng Nai vụ Xuân Hè 2017

ThS. Lê Cao Lượng

0914899260

Lớp TC10NH

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

10213020

Trịnh Thị Xuân

Hương

So sánh khả năng sinh trưởng và năng suất sáu giống cải bẹ xanh (Brassica juncea (L.) Czern.) trên vùng đất xám Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

0906979932

Lớp TC11NHGL

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

11213069

Nguyễn Đình

Chinh

So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất bảy giống xà lách (Lactuca sativa L.) trên vùng đất xám thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

ThS. Hồ Tấn Quốc
Lớp TC12NHBD

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

12213063

Nguyễn Hữu

Trung

Diễn biến bệnh nấm hồng (do nấm Corticium salmonicolor) và khảo sát thuốc hóa học trị bệnh nấm hồng trên vườn cây cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kinh doanh tại Nông trường Cao su Tân Hưng

TS. Võ Thái Dân

KS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền01686285958

02

12213052

Ngô Tấn

Thành

Ảnh hưởng của công thức phố trộn bả mía đến sinh trưởng và năng suất nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum)

ThS. Phạm Thị Ngọc

0975045340

Lớp DH11NH

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

11113354

On Keokhoumeuang
Đánh giá ưu thế lai một số tổ hợp lai cao lương (Sorghum bicolor(L.) Moench) triển vọng trên vùng đất xám Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

KS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường01684735645

Lớp DH11BV

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

11145066

Phạm Thành

Đạt

Khảo sát sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu nành (Glycine max L.) kháng bệnh gỉ sắt (do nấm Phakopsora pachyrhizi)

ThS. Trần Văn Lợt

01649497748

Lớp DH12BV

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

12145093

Nguyễn Hoàng

Chương

Đánh giá tính kháng thuốc của rầy nâu (Nilaparvata lugens) nguồn Tiền Giang và Cần Thơ đối với hoạt chất nitenpyram, dinotefuran và sulfoxaflor

ThS. Phùng Minh Lộc

TS. Võ Thái Dân (hỗ trợ theo yêu cầu của đơn vị)01228673636

02

12145

Nguyễn Đăng

Khoa

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên cây rau ăn lá và ăn quả tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01666354243

03

12145061

Nguyễn Thanh

Phong

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc BVTV trên lúa (Oryza sativa) tại huyện Hòa Phú, tỉnh Long An

TS. Phạm Thị Minh Tâm

KS. Nguyễn Văn Phu01657161736

04

12145025

Nguyễn Hoài

Phố

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.) vụ Xuân Hè 2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01636795545

05

12145187

Đoàn Nguyễn Ngọc

Thành

Xác định ngưỡng hiệu quả của cường độ và thời gian sử dụng tia UV trong phòng trừ nhện đỏ (Tetranychus sp.)

TS. Lê Thị Diệu Trang

0963252305

Lớp DH12NH

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

12113018

Nguyễn Long

Hậu

Ảnh hưởng của quy cách hái đến sinh trưởng và năng suất cây chùm bao (Passiflora foetida) trồng làm rau

TS. Võ Thái Dân

01632385326

02

12113179

Phạm Hoàng

Long

Ảnh hưởng liều lượng bổ sung “hạt Solid rain” đến một số đặc tính vật lý của đất xám Thủ Đức

TS. Nguyễn Duy Năng

0972814589

03

12113220

Ngô Thanh

Phong

Khảo sát kỹ thuật canh tác lúa vụ Đông Xuân 2016 – 2017 tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01639091989

04

12113299

Huỳnh Ngọc

Tuấn

Ảnh hưởng của liều lượng phân lân và phân bón lá đến sinh trưởng của hoa mào gà (Celosia sp.) trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0969545429

05

12113236

Nguyễn Nữ Lệ

Quyên

Khảo nghiệm tám giống đậu phụng (Arachis hypogaea L.) vụ Hè Thu 2017 tại Hưng Lộc, Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Nguyễn Văn Chương0932045640

Lớp DH13BVA

STT

MSSV

Họ và Tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số điện thoại

01

13145187

Lê Sỹ

Thuận

Ảnh hưởng của loại và thời điểm xử lý chế phẩm vi sinh đến sinh trưởng và khả năng kháng Phytophthora sp. của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) giâm hom trong điều kiện vườn ươm

TS. Võ Thái Dân

01642594993

02

13145141

Trần Tích

Phúc

Nhân nuôi bọ rùa đen nhỏ Stethorus pauperculus (Coleoptera: coccinellidae) trong phòng thí nghiệm

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt

KS. Trần Thị Thanh Thảo0988626620

03

13145159

Nguyễn Văn

Tâm

Xác định mật độ thả bọ rùa đen nhỏ Stethorus pauperculus (Coleoptera: coccinellidae) kiểm soát nhện đỏ hại cây khoai mì (Manihot esculentaCrantz) trong điều kiện nhà màng

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt

KS. Trần Thị Thanh Thảo01626268858

04

13145038

Trương Minh

Đạt

Khảo sát quỹ hạt cỏ trong đất ruộng lúa (Oryza sativa) vùng đất phèn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

ThS. Võ Hiền Đức

KS. Nguyễn Hữu Trúc01212246357

05

12145122

Trần Quốc

Huy

Đánh giá sự cạnh tranh của cỏ chác trên ruộng lúa sạ ở đất phù sa Long Định, tỉnh Tiền Giang

ThS. Võ Hiền Đức

KS. Nguyễn Hữu Trúc01694032767

06

13145018

Mai Quốc

Cường

Tìm hiểu phổ ký chủ của nấm Alternaria passiflorae gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây (Passiflora edulis)

ThS. Phan Thị Thu Hiền

PGS. TS. Lê Đình Đôn01662371339

07

13145136

Nguyễn Văn

Phú

Khảo sát khả năng gây bệnh và đặc tính của nấm Alternaria spp. gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây (Passiflora edulis)

ThS. Phan Thị Thu Hiền

PGS. TS. Lê Đình Đôn0973774561

08

13145051

Trần Minh

Hảo

Đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với nấm gây bệnh lỡ cổ rễ (do nấm Rhizoctonia bataticola) trên cây mè (Sesamum indicum L.) trong phòng thí nghiệm và ngoài ruộng sản xuất

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

0963225029

09

13145030

Lê Thị Kim

Duyên

Điều tra thành phần đa dạng và hình thái họ ánh kim Chrysomedidae tại rừng quốc gia Nam Cát Tiên

ThS. Lê Cao Lượng

TS. Roy Bateman01672462354

10

13145049

Trần Dương

Giảng

Khảo sát diễn biến thành phần sâu bệnh hại trên cây dưa lưới được trồng trong nhà lưới và ngoài đồng

ThS. Lê Cao Lượng

KS. Phan Quang Hương01676628887

11

13145107

Nguyễn Thị

Mỹ

Khảo sát thành phần, đặc điểm hình thái và sinh học của rệp sáp giả Pseudococeus sp. trên thanh long tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang

ThS. Lê Cao Lượng

ThS. Nhan Thị Minh Uyên01696053153

12

13145193

Nguyễn Minh

Tiền

Điều tra và so sánh khả năng kiểm soát bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) cây thanh long trên hai mô hình canh tác hóa học và sinh học tại Châu Thành, Long An

ThS. Lê Cao Lượng

0947734131

13

13113147

Lê Trung Thiện

Nhân

Khảo sát sinh trưởng và năng suất xà lách (Lactuca sativa) và tần ô (Chrysanthemum coronarium L.) trồng trong dung dịch thủy canh có bổ sung hữu cơ

TS. Nguyễn Duy Năng

01683170770

14

13145166

Chau Văn

Thành

Ảnh hưởng bốn mức nồng độ chitosan đến sinh trưởng, năng suất và bệnh hại trên cây cải xanh (Brassica juncea (L.) Czern.)

ThS. Phạm Thị Ngọc

0967762973

15

13145056

Phan Vinh

Hiển

Khảo sát hiệu quả của một số thuốc sinh học, hóa học đối với tác nhân gây bệnh thối củ gừng trong điều kiện phòng thí nghiệm

TS. Võ Thị Thu Oanh

KS. Hồ Hữu Huân0963124402

16

13145063

Khách Đô

Huy

Khảo sát hiệu lực phòng trừ thối gốc, thối củ khoai mì (Manihot esculentaCrantz) của số loại thuốc sinh học

TS. Võ Thị Thu Oanh

KS. Đinh Quốc Hòa0975020092

17

13145116

Lê Thị Kim

Ngọc

Khảo sát một số đặc điểm sinh học của tác nhân gây bệnh thối củ gừng và đánh giá hiệu quả của một số chất kháng sinh

TS. Võ Thị Thu Oanh

KS. Hồ Hữu Huân01634006710

18

13145151

Nguyễn Thị

Quyên

Khảo sát hiệu lực trừ bệnh thối củ khoai mì (Manihot esculentaCrantz) của một số thuốc hóa học tại huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

TS. Võ Thị Thu Oanh

ThS. Trần Thị Ngọc Bích0973916295

19

13145088

Phạm Hoàng

Liên

Phân lập và xác định bệnh đốm lá trên rau mồng tơi

TS. Nguyễn Bảo Quốc

01273641436

20

13145102

Võ Thị

Mai

Đánh giá hình thái tế bào, cấu trúc xâm nhiễm của nấm gây bệnh đốm lá trên rau mồng tơi

TS. Nguyễn Bảo Quốc

01648181804

21

13145214

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Đánh giá khả năng gây bệnh của các mẫu nấm phân lập gây bệnh đốm lá trên rau mồng tơi

TS. Nguyễn Bảo Quốc

0987718697

22

13145016

Nguyễn Chí

Công

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên rau ăn quả tại Chợ Mới tỉnh An Giang

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01639898415

23

13145071

Huỳnh Duy

Hưng

Hiệ uứng kích kháng của phân đoạn oligochitoán cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý H2O2 trên ớt cay Capsicum frutescens L. trong vườn ươm

TS. Phạm Thị Minh Tâm


01655810018

24

13145174

Nguyễn Minh

Thắng

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên rau tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0978302704

25

13145119

Lê Minh

Nhân

Đánh giá hiệu lược của thuốc trừ sâu khoang (Spodopera litura) trên giống đậu nành (Glycine max L.) HLĐN 29 vụ Đông Xuân 2016 – 2017 tại Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Nguyễn Văn Chương01678905769

26

13145122

Lê Minh

Nhật

Đánh giá hiệu lực của các hoạt chất phòng trừ bệnh đốm lá đậu phụng (Arachis hypogaea L.) vụ Đông Xuân 2016 – 2017 tại Hưng Lộc tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Bùi Quang Định01649003603

27

13145138

Huỳnh Thiện

Phúc

Xác định công thức dinh dưỡng để sản xuất protein từ ruồi lính đen quy mô công nghiệp

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc0945161645

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương