HỌc viện quản lý giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 90.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích90.99 Kb.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY ĐỊNH

VỀ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ - HVQLGD

ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục)
Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT – BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 03/2016/TT – BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT – BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1062/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

Học viện Quản lý giáo dục quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2016 của Học viện như sau:Điều 1: Đối tượng

1. Đối tượng được tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được Học viện xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh (xem phụ lục 4).

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào Học viện theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải (xem phụ lục 4).

e) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

g) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện. Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện.

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, được Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định.

Điều 2. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

 1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016. Sau khi có thông báo của Học viện, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận được quy định tại điểm b dưới đây cho Học viện trước ngày 10/8/2016 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ quy định vừa nêu xem như từ chối nhập học.

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

 1. Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);

 2. Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

 3. 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

 1. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch tuyển sinh của Bộ.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục III của công văn số 981/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016)

 2. Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục 2)

 3. Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế

 4. 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);

 2. Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

 3. 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

 1. Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

 1. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vằ đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho Học viện khi đến nhập học là 10.000 đồng)

Quy định này áp dụng cho kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Học viện Quản lý giáo dục./.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


PGS. TS. Lê Phước MinhPhụ lục 1.
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016


1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày tháng năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ....................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Năm hoàn thành chương trình THPT .................................................................................

5. Năm đoạt giải:..................................

6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chươngMôn đoạt giải

Loại giải, loại huy chương
7. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2016 môn: .........................................

8. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: ....................................... .................................................

9. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành: ....................................... ...........................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

10. Địa chỉ báo tin: ............................................................................

...............................................................................Điện thoại (nếu có): ...................................
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2016


Chữ ký của thí sinh


Phụ lục 2.
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày tháng năm

3. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố)............................................................................... ....................................................................................................................................................................................

4. Môn đoạt giải: .......................................... Loại giải, huy chương: ..........................................5. Trường đăng ký dự thi đại học:...................................................................... Ký hiệu


(Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường vào ô)

6. Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển: ..............................................................................................................

7. Ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển: .................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2016


Chữ ký của thí sinhPhụ lục 3.
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày tháng năm

3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh )................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................

5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................................................

- Năm lớp 11: .............................................................................................................................................

- Năm lớp 12: .............................................................................................................................................

6. Trường đăng ký xét tuyển: .........................................................................................................................

7. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2016


Chữ ký của thí sinh

Phụ lục 4.DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎISố TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành


1

Tin học

Toán


Vật lý


Công nghệ thông tin


D480201


2

Ngữ văn

Lịch sử


Địa lí

Toán


Tiếng Anh

Vật lí


Hóa học

Sinh học


Giáo dục học

D140101


3

Ngữ văn

Lịch sử


Địa lí

Toán


Tiếng Anh

Vật lí


Hóa học

Sinh họcTâm lý học giáo dục


D310403


4

Toán

Vật lí


Hóa học

Tiếng Anh

Ngữ văn

Địa líKinh tế giáo dục


D310199


5

Toán

Vật lí


Hóa học

Tiếng AnhNgữ văn

Lịch sử


Địa lí


Quản lý giáo dục


D140114
: DesktopModules -> QLThongBao -> upload
DesktopModules -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
DesktopModules -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
DesktopModules -> Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)
DesktopModules -> Nghị ĐỊnh số 57/2011/NĐ-cp ngàY 07 tháng 7 NĂM 2011 CỦa chính phủ VỀ chế ĐỘ phụ CẤp công vụ
DesktopModules -> Trên thị trường thế giới
DesktopModules -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
DesktopModules -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
DesktopModules -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DesktopModules -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
upload -> National institute of education management
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương