HỌc viện nông nghiệp việt namtải về 4.84 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích4.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BÙI THỊ TRANG
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN CÁC XÃ VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI, HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

Mã ngành: 60 44 03 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Hải Vân

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Tác giả luận văn

Bùi Thị Trang

LỜI CẢM ƠN


Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc TS. Đinh Thị Hải Vân đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước tiền Hải, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tiền Hải, UBND xã Nam Thịnh, UBND xã Nam Hưng, UBND xã Nam Phú đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Học viên

Bùi Thị Trang

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv

Từ viết tắt iv

Nghĩa tiếng Việt iv

ACCCRN iv

Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu iv

ADB v

Ngân hàng Phát triển châu Á v

BĐKH v

Biến đổi khí hậu v

ĐBHS v

Đánh bắt hải sản v

ĐBSCL v

Đồng bằng sông Cửu Long v

ĐNN v

Đất ngập nước v

FAO v

Tổ chức lương thực thế giới v

GDP v

Tổng sản phẩm nội địa v

IPCC v

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu v

KBT v

Khu bảo tồn v

NN&PTNT v

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v

NTTS v

Nuôi trồng thủy sản v

TDBTT v

Tính dễ bị tổn thương v

TNMT v

Tài nguyên Môi trường v

UNDP v

Chương trình phát triển Liên hợp quốc v

UNFCCC v

Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu v

USD v

Đô la Mỹ v

SXNN v

Sản xuất nông nghiệp v

WB v

Ngân hàng thế giới v

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH ix

TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x

THESIS ABSTRACT x

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1

PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4

PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47

PHẦN 5. KẾT LUẬN 108

TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

PHỤ LỤC 116


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

ACCCRN

Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á

BĐKH

Biến đổi khí hậu

ĐBHS

Đánh bắt hải sản

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

ĐNN

Đất ngập nước

FAO

Tổ chức lương thực thế giới

GDP

Tổng sản phẩm nội địa

IPCC

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu

KBT

Khu bảo tồn

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NTTS

Nuôi trồng thủy sản

TDBTT

Tính dễ bị tổn thương

TNMT

Tài nguyên Môi trường

UNDP

Chương trình phát triển Liên hợp quốc

UNFCCC

Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu

USD

Đô la Mỹ

SXNN

Sản xuất nông nghiệp

WB

Ngân hàng thế giới  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương