Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệU


 Cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệutải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
1.1.2. Cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu 
Mục đích của chương 1 chỉ đơn giản là cung cấp các khái niệm cơ bản về CSDL 
để sinh viên có một cái nhìn ban đầu về một cơ sở dữ liệu và một hệ quản trị CSDL. 
Tuy nhiên để có thể đưa ra được định nghĩa về cơ sở dữ liệu, trước hết trong phần này 
khái niệm về dữ liệu sẽ được chúng ta đề cập đầu tiên.
Dữ liệu là những số liệu rời rạc mô tả về sự kiện, sự vật, hiện tượng được chọn lọc 
để lưu trữ với một mục đích nào đó. Hay nói cách khác, theo Elmasri Navathe dữ liệu 
là những gì chúng ta biết có thể ghi lại được và có ý nghĩa. Một số ví dụ về dữ liệu có 
thể kể đến như: Dữ liệu về nhân viên, quá trình công tác và chuyên môn trong một công 
ty, dữ liệu về thời tiết, dữ liệu về công dân của một quốc gia,… 
1.1.2.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu 
Định nghĩa: Một cơ sở dữ liệu (tên tiếng Anh là Database), viết tắt là CSDL, là 
một tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ trên máy tính, có nhiều người 
sử dụng và được tổ chức theo một mô hình. Một cơ sở dữ liệu có những tính chất đặc 
trưng như sau: 
- Biểu diễn một vài khía cạnh nào đó của thế giới thực. 
- Có liên hệ logic thống nhất 
- Được thiết kế và bao gồm những dữ liệu phục vụ một mục đích nào đó. 
- Là một tập các dữ liệu tác nghiệp được lưu trữ lại và được các hệ ứng dụng của 
một doanh nghiệp cụ thể nào đó sử dụng. 
- Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một CSDL 
Ví dụ: Cơ sở dữ liệu trường đại học có thể chứa thông tin: - Thực thể (Entity) – Bao gồm các thực thể như Sinh Viên, Giảng Viên, Môn Học, 
Lớp Học, hay Học Phần
- Liên kết (Relationships) - Các mối quan hệ giữa các thực thể, chẳng hạn như việc 
ghi danh của sinh viên vào các lớp học, các giảng viên chủ nhiệm một số lớp học, hay 
các học phần được giảng dạy bởi các giảng viên cụ thể.  Bảng 1.1: Ví dụ CSDL đào tạo trong trường đại học 
Ví dụ trên mô tả một phần nhỏ minh họa CSDL đào tạo của trường đại học bao 
gồm các thực thể MÔN HỌC, GIẢNG VIÊN, HỌC PHẦN, LỚP HỌC, 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương