Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
LỜI MỞ ĐẦU 
Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông của 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, bài giảng “Cơ sở dữ liệu” được biên soạn 
theo chương trình đổi mới của sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông, mục tiêu của 
bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu, kiến thức 
về các mức trừu tượng hóa Cơ sở dữ liệu, các mô hình Cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ biểu 
diễn và xử lý dữ liệu, lý thuyết về Cơ sở dữ liệu quan hệ, quy trình thiết kế Cơ sở dữ 
liệu. Nội dung bài giảng gồm được chia làm 4 chương: 
Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu 
Giới thiệu tổng quan về lý thuyết cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở 
dữ liệu, kiến trúc của một hệ quản trị CSDL, phân loại các hệ CSDL. 
Chương 2: Mô hình dữ liệu 
Trình bày tổng quan về các loại mô hình dữ liệu, đặc biệt đi sâu phân tích mô hình 
quan hệ thực thể E-R (Entity Relationship) để mô hình hóa các hoạt động trong thế giới 
thực, nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản được gọi là các thực thể 
và các mối quan hệ ở giữa các đối tượng này. Nội dung chương 2 còn trình bày mô hình 
dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ E-R sang mô hình dữ liệu quan 
hệ, các phép toán trên CSDL quan hệ. 
Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ 
Trình bày các ngôn ngữ truy vấn trên cơ sở dữ liệu. Nội dung chương phân tích chi 
tiết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL. 
Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 
Trình bày các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ 
tối thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa, phép tách và các dạng chuẩn hóa của lược đồ 
quan hệ. 
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn bài giảng, nhưng chắc chắn bài 
giảng sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý 
báu của sinh viên và các bạn đọc để bài giảng ngày một hoàn thiện hơn. 
Hà nội, tháng 12 năm 2022tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương