Học tập Thông tư Số: 30/2014/tt-bgdđT, ngày 28 tháng 8 năm 2014: “Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học”


II. Thực hiện chương trình giáo dụctải về 274.47 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích274.47 Kb.
1   2   3   4

II. Thực hiện chương trình giáo dục

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

1.1. Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh;

1.2. Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương, trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh;

1.3. Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

1.4. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

1.5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc giảng dạy lịch sử địa phương cho học sinh lớp 5.

1.6. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Tăng cường tổ chức chuyên đề cấp tổ, cấp trường và cụm trường để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục học sinh.

Năm học 2014- 2015, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề về Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn trong các nhà trường. Phấn đấu trong năm học mỗi cụm trường tổ chức được từ 1-2 buổi sinh hoạt chuyên môn theo định hướng trên.

2. Đối với các trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày

Thời lượng tối đa 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

2. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày

2.1. Thời lượng tối đa 7 tiết/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,… với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với Đảng bộ, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực; đồng thời căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu của cha mẹ học sinh thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày và tổ chức bán trú tại trường cho học sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bán trú đảm bảo an toàn, hiệu quả, kết hợp với các hoạt động linh hoạt, đa dạng như: xem phim, xem tivi, đọc sách, sinh hoạt văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và năng lực. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm tập trung chỉ đạo làm tốt trong năm học 2014-2015 và các năm học sau. Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng sẽ đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua để đánh giá các nhà trường.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Với những lớp học có sĩ số đông, nếu trường có điều kiện thì bố trí thêm giáo viên hỗ trợ, trợ giảng. Mục tiêu phấn đấu năm học 2014-2015, 100% các trường Tiểu học tiếp tục duy trì triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp.

2.2 Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN)

- Trường tiểu học Cẩm Điền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thí điểm mô hình trường Tiểu học mới theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hải Dương . Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy đảng, chính quyền và phụ huynh học sinh về việc triển khai thí điểm mô hình trường Tiểu học mới cho học sinh lớp 3; tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực tiếng Việt.

+ Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

+ Tiếp tục tham dự tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, hội đồng tự quản nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

+ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi với các trường triển khai mô hình trường học mới ở các địa phương khác (nếu có điều kiện).

+ Khuyến khích nhà trường quay phim các tiết học điển hình để đưa lên trang Web của dự án (www.tieuhoc.moet.gov.vn).

- Tất cả các trường tiểu học không triển khai nhân rộng mô hình VNEN cần triển khai áp dụng nội dung tổ chức quản lí và trang trí lớp học theo Mô hình trường tiểu học mới.

2.3. Tiếp tục thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Công văn số 1319/SGDĐT- GDTH ngày 02-10/2013 về Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn TN-XH và môn Khoa học trong trường tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Tổ chức tốt các hội thảo chuyên đề, dự giờ, hội giảng (cấp trường, huyện) về phương pháp Bàn tay nặn bột để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai nhân rộng. Các trường tổng hợp gửi báo cáo đăng ký áp dụng triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong năm học về phòng GD&ĐT để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.

2.4. Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại Trường tiểu học Kim Giang được Sở GD&ĐT lựa chọn tham gia Dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học”, tổ chức sơ kết đánh giá chuẩn bị triển khai mở rộng tại các trường tự nguyện vào năm học sau.

2.5.Triển khai dạy học Ngoại ngữ:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng, trong đó lưu ý:

- Các giáo viên đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, đã được bồi dưỡng về dạy học tiếng Anh tiểu học phải được bố trí dạy Chương trình thí điểm với thời lượng như sau: ở các trường dạy học 2 buổi/ngày bố trí dạy 4 tiết/tuần; ở các trường khác thì do nhà trường linh hoạt sắp xếp thời gian phù hợp, không bắt buộc dạy hết chương trình. Lưu ý dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

- Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học thì được bố trí đi học để đạt chuẩn theo yêu cầu trước khi phân công dạy học.

- Khuyến khích các đơn vị có đủ các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên tham gia thực hiện dạy học và làm quen với tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 (Chương trình Victoria) trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh và được Phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học Tiếng Anh ở tiểu học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì cho đội ngũ giáo viên. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng tiếng Anh do Sở GD&ĐT và Công ty cổ phần giáo dục & Đào tạo Victoria tổ chức. Trong năm học, Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên dạy tiếng Anh từ 2 đến 3 lần, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Về tài liệu dạy học: Thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học; Sở sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc các trường tiểu học thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh.

2.6. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những nơi có đủ điều kiện. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo.

III. Sách, thiết bị dạy học

1. Sách


 - Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Tiếng Việt 1 (tập 1)

2. Tiếng Việt 1 (tập 2)

3. Vở Tập viết 1 (tập 1)

4. Vở Tập viết 1 (tập 2)

5. Toán 1

6. Tự nhiên và Xã hội 1  1. Tiếng Việt 2

(tập 1)


2. Tiếng Việt 2

(tập 2)


3. Vở Tập viết 2 (tập 1)

4. Vở Tập viết 2 (tập 2)

5. Toán 2

6. Tự nhiên và Xã hội 2

 


1. Tiếng Việt 3 (tập 1)

2. Tiếng Việt 3 (tập 2)

3. Vở Tập viết 3 (tập 1)

4. Vở Tập viết 3 (tập 2)

5. Toán 3

6. Tự nhiên và Xã hội 3

 


1. Tiếng Việt 4 (tập 1)

2. Tiếng Việt 4 (tập 2)

3. Toán 4

4. Đạo đức 4

5. Khoa học 4

6. Lịch sử và Địa lí 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Kĩ thuật 4


1. Tiếng Việt 5 (tập 1)

2. Tiếng Việt 5 (tập 2)

3. Toán 5

4. Đạo đức 5

5. Khoa học 5

6. Lịch sử và Địa lí 5

7. Âm nhạc 5

8. Mĩ thuật 5

9. Kĩ thuật 5

- Các trường, lớp thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới VNEN thực hiện dạy học theo sách của Dự án VNEN.

- Các trường tiểu học cần xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 - Huy động các nguồn kinh phí và các giải pháp sáng tạo để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.

- Yêu cầu các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, xây dựng không gian đọc sách…phù hợp điều kiện thực tế, tạo mọi điều kiện để cán bộ giáo viên, học sinh được tiếp cận với sách, tài liệu tham khảo.

2. Thiết bị dạy học

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Các nhà trường từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học Ngoại ngữ (chương trình 4 tiêt/tuần) được Đề án trang bị trong năm học 2014-2015.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ dạy học môn Âm nhạc. Đặc biệt là Đàn Piano điện tử được Sở GD&ĐT trang bị cho các trường chuẩn từ những năm học trước.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.IV. Dạy học đối với học sinh khuyết tật

- Các nhà trường cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, triển khai hiệu quả chính sách về người khuyết tật: Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, bình chọn giáo viên giỏi trong công tác giáo dục hòa nhập để chuẩn bị cho Lễ Tuyên dương cán bộ quản lí và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật toàn quốc lần thứ 3; Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ người khuyết tật theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xúc tiến thành lập, hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

V. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ II đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế; chỉ đạo các trường tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố, duy trì giữ vững kết quả PCGDTH đúng độ tuổi mức độ II đã đạt được.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH. Triển khai phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quảnPCGD-XMC. Năm 2014 phấn đấu 100% các đơn vị duy trì chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ II đã đạt được.

2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia được 5 năm, tiến hành tự kiểm tra, rà soát và đề nghị kiểm tra, công nhận lại; những trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cần có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Những trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cần tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng Nhà đa năng, bể bơi, phòng học Ngoại ngữ, trang thiết bị dạy học hiện đại... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Năm học 2014-2015 phấn đấu xây dựng mới 2 trường chuẩn quốc gia mức độ I: TH Cẩm Hoàng, TH Cẩm Sơn. Đề nghị kiểm tra công nhận lại 08 trường chuẩn quốc gia sau 5 năm, 10 năm: TH Lai Cách 1, TH Cẩm Phúc, TH Cẩm Định, TH Đức Chính, TH Cẩm Điền, TH Lai Cách 2, TH Cao An, TH Cẩm Đông.

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nói riêng. Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012) và Công văn số 691/SGDĐT- GDTH ngày 03/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học hè 2014 và năm học 2014-2015.

Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, “Ba công khai”, kiểm định chất lượng trường tiểu học, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì, đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào đổi mới công tác quản lí, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo thống kê số liệu chất lượng giáo dục tiểu học (03 kì: Đầu năm: 15/9; cuối kì I: 05/01 và cuối năm học: 05/6) đảm bảo kịp thời, chính xác theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lí chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm PCGD theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lí trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lí trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

Năm học 2014 – 2015 Phòng GD&ĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.VIII. Một số hoạt động khác

1. Khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Liên hoan tiếng hát dân ca, Robotics, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh ở các địa phương, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. HiÖu tr­ëng ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ c¸c ho¹t ®éng trªn ngay tõ ®Çu n¨m häc vµ b¸o c¸o vÒ phßng GD&§T trong th¸ng 9/2014.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học giai đoạn 2010-2015”. Khai thác, sử dụng có hiệu quả bể bơi của trường TH Cao An; khánh thành và đưa vào sử dụng bể bơi trường TH Cẩm Văn.

4. Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, y tế trường học theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Tổ chức tốt giải bóng đá học sinh Tiểu học cấp huyện. Tham dự có hiệu quả giải bóng đá học sinh Tiểu học cấp Tỉnh.

5. Thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu từ 5-7 đơn vị được Sở kiểm tra công nhận.

6. Thực hiện tốt chương trình giáo dục ATGT trong trường tiểu học theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hải Dương.

7. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.


C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả; trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các trường phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và xử lí kịp thời./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở GD&ĐT (thay b/c);

- LĐ, CV phòng GD&ĐT;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, CMTH.TRƯỞNG PHÒNG
(Đã kí)

Phạm Xuân Tuyển

HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Ngày 25 tháng 9 năm 2014

Chủ tọa đ/c Bẩy

NỘI DUNG

I. Học tập : Thông tư 26 /2012/TT-BGD&ĐT về Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên.

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương