Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới


- 1938, sau khi giáo phận Vĩnh Long được tách ra, giáo phận Sàigòn có 210  họ chánh và lẻ,   82.375 giáo dântải về 0.51 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.51 Mb.
#39340
1   2   3   4   5

- 1938, sau khi giáo phận Vĩnh Long được tách ra, giáo phận Sàigòn có 210  họ chánh và lẻ,   82.375 giáo dân 119 linh mục   (80 triều, 12 dòng, 27 thừa sai)                            

- 1959,   481    họ chánh và lẻ            569.415   giáo dân    448 linh mục triều và dòng.

Các dòng tu hiện diện tại Sàigòn ngày càng đa dạng :

- Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (1840), Mến Thánh Giá Chợ Quán (1852),

- Phaolô (1860), Cát Minh (1861)

- Vinh Sơn Phaolô (1928), Chúa Cứu Thế (1933),

- Dòng Đức Bà (1935), Phanxicô (1949),

- Đaminh, - Don Bosco, - Gioan Trợ Thế (1954),

- Dòng Tên (1957).

Sau năm 1954, nhiều nữ tu Mến Thánh Giá và Đaminh gốc Bắc cũng được quy tụ và thành lập hội dòng mới. Bình thường bên cạnh các cơ sở dòng tu cũng như các họ đạo, chúng ta thấy xuất hiện các trường học, cơ sở y tế và từ thiện.

Trong giai đoạn này, về lãnh vực văn hóa, bên cạnh những nhà in lớn như nhà in Tân Định và báo Nam Kỳ Địa Phận, phải kể đến một số nhân sĩ công giáo được nhiều người biết đến, như Petrus Trương Vĩnh Ký sáng lập tờ Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên ; Paulus Của, Nguyễn Trọng Quản, Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Đệ …IV. NĂM MƯƠI NĂM TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN 1960 - 2010

Ngày 24.11.1960, Đức Giáo Hoàng chân phước Gioan XXIII, với Tông sắc Venerabilium Nostrorum, đã thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam với ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sàigòn, đồng thời cũng thiết lập 2 giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho (tách ra từ Giáo phận Sàigòn).

Từ nay giáo phận Sàigòn trở thành Tổng Giáo phận Sàigòn. Năm 1976, được đổi tên là Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau năm 1960, đã có ba giáo phận được thiết lập tách ra từ Tổng giáo phận Sàigòn đó là : Gp Phú Cường và Gp Xuân Lộc (1965), Gp Phan Thiết (1975) [3].

Tổng Giáo phận Sàigòn từ 1960 đến nay được sự chăm sóc mục vụ của 2 Tổng Giám mục, 1 Tổng Giám mục phó, và 5 Giám mục phụ tá, trong đó có một vị được đặt làm Giám Quản.

Năm 2003, Toà Tổng Giám mục Sàigòn được đặt làm Toà Hồng Y đầu tiên ở miền Nam, và là Toà Hồng Y thứ nhì trên đất nước Việt Nam.

1.  Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình,   (1960-1995)

- Đức cha Px. Trần Thanh Khâm, phụ tá          (1966-1976)

- Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, phụ tá         (1974-1975)

- Hồng y Px Nguyễn Văn Thuận, TGM phó        (1975-1998)

- Đức cha Aloisiô Phạm Văn Nẫm, phụ tá        (1978-2000)

2. Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Giám quản   (1993-1998)

3. Tổng giám mục Gioan B. Phạm Minh Mẫn,       (1998...)
            được Giáo Hội chọn làm Hồng Y.                      (2003)

- Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, phụ tá                 (2001-2009)

- Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phụ tá       (2008...)

Trong 50 năm (1960 – 2010), đã có thêm 101 họ đạo mới thành lập :

- 88 họ đạo thời đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình,

- 5 ho đạo thời Giám quản Nicôla Huỳnh Văn Nghi,

- 8 họ đạo thời đức TGM Gioan B. Phạm Minh Mẫn.

Cơ sở và sinh hoạt

- Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức Nhà Truyền Thống ; xây dựng mới cơ sở Đại và Tiểu Chủng viện thánh Giuse Sàigòn nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Chủng viện thánh Giuse (1863-1963), xây dựng Nhà Hưu dưỡng cho các linh mục, Văn phòng và Nhà khách tòa Tổng Giám Mục.

Với luồng gió mới của Công đồng Vatican II, Tổng Giáo phận có những hoạt động mục vụ ngày càng phong phú hơn, nhằm từng bước xây dựng giáo phận thành cộng đoàn đức tin và hiệp thông huynh đệ, làm muối, men và ánh sáng Tin Mừng cho đồng bào trong Thành phố Sàigòn.

Vào năm 1974, gia đình Tổng Giáo phận gồm có :

- 152 họ đạo trong 11 hạt, 516.000 giáo dân

  với 23 đoàn thể tông đồ giáo dân,

- Hội Đồng Linh Mục, Hội Đồng Tư vấn,

  Ban Tương Trợ Linh Mục, Toà án Hôn phối,

- 6 Ban Mục vụ giáo phận : Phụng Vụ, Caritas, Giáo Lý, Giáo Dục, 

                                           Truyền Bá Phúc Âm, Truyền Thông Xã Hội

- 414 linh mục giáo phận và 37 linh mục du học ;

  706 Tiểu chủng sinh, 80 Đại chủng sinh.

- 22 dòng tu và tu hội nam với 185 linh mục, 1.300 tu sĩ;

  32 dòng tu và tu hội nữ, với 2060 nữ tu,

- 275 cơ sở giáo dục, 36 cơ sở y tế, 66 cơ sở từ thiện.

Đến năm 1975, đất nước bước vào một trang sử mới với nhiều thay đổi, Giáo phận cũng đổi tên theo địa danh là Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, hầu hết cơ sở giáo dục, y tế và từ thiện tôn giáo bị đóng cửa hoặc bàn giao cho chính quyền quản lý.

Chủng viện thánh Giuse bị tạm ngưng từ năm 1982, đến năm 1986 mới mở cửa lại, đã trở thành Đại Chủng Viện liên giáo phận. Trong thời gian gần đây số tân linh mục ra trường tương đối gia tăng, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu, bệnh, qua đời [4].

- Đức TGM Gioan B. Phạm Minh Mẫn đã nâng cấp Nhà Truyền Thống Văn hoá và Đức Tin (2003), sau được đổi tên là Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo.

- Năm 2004, sau khi nhận lại khu Tiểu chủng viện, đã thiết lập Trung Tâm Mục vụ, trong đó có Học viện Mục vụ, nhằm thắp sáng niềm tin cho mọi thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân.

Dần dần trong tình hình đất nước đổi mới, giáo phận đã có những hoạt động tích cực trong lãnh vực giáo dục và y tế. Cho đến nay giáo phận có 190 cơ sở xã hội, nhà trẻ, lớp tình thương, dạy nghề, phòng khám sức khoẻ, từ thiện... Hy vọng góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, đồng thời khắc phục những hậu quả tiêu cực của phát triển xã hội.

Trong vài thập niên gần đây, Tp. Hồ Chí Minh đang phát triển kinh tế xã hội với nhiều khu công nghiệp, các khu dân cư và đô thị mới. Dân số tăng từ 5 triệu lên 7 triệu. Trong số 2 triệu dân nhập cư từ mọi miền đất nước, có trên 100.000 người công giáo không ghi danh nơi các giáo xứ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ phát sinh từ tình hình mới về kinh tế, xã hội, tôn giáo, Tổng Giáo phận đã từng bước phục hồi hoặc hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự theo quy định của luật lệ trong Giáo Hội.

Vào thời điểm giữa năm 2009, các cộng sự cùng chung sức phục vụ, xây dựng, mở mang gia đình Tổng Giáo phận, gồm có :

- Ba vị Tổng Đại diện, cùng với Tổng Giám mục lo việc mục vụ, huấn luyện, thường huấn nhân sự trong giáo phận, cùng quản trị tài sản của cải nhà đất của giáo phận.

- Hội Đồng Linh mục, Hội đồng Tư vấn,

Hội Đồng Mục vụ (gồm 15 Hạt trưởng, 12 Trưởng Ban Mục vụ, một số Đại diện Tu sĩ và Giáo dân) ;

Hội Đồng Quản trị Tài sản Kinh tế, Ban Tương trợ Linh mục,

Toà án Hôn phối.

- 12 Ban Mục vụ góp sức cùng nhau xây dựng :

Giáo Hội Mầu Nhiệm : Phụng tự, Thánh Nhạc, Giáo lý, Ơn Gọi

Giáo Hội Hiệp Thông : Thiếu Nhi, Giới Trẻ, Gia Đình, Di Dân

Giáo Hội Sứ Vụ : Truyền Giáo, Giáo Dục Công Giáo, Truyền Thông,

                            Bác Ái Xã hội – Caritas, chăm sóc bệnh nhân

- Ba Trung Tâm đào tạo, huấn luyện :

  Đại Chủng viện, Trung Tâm Văn Hoá công giáo, Trung Tâm Mục vụ.

- 318 linh mục triều, 327 linh mục dòng,

5.289 thành viên HĐGX, 6.254 Giáo lý viên, trên 900 ca đoàn,

chung sức chăm lo mục vụ cho 203 giáo xứ và giáo điểm

- Hiện trong Tổng Giáo phận có 85 Hội dòng, Tu đoàn và Tu hội, với 5.047 tu sĩ phục vụ trong nhiều giáo phận, và nhiều trăm thành viên đi truyền giáo tại 46 quốc gia thuộc năm châu.

- 25 Đoàn thể, Hiệp hội tông đồ giáo dân,  với tổng số thành viên hiện nay là khoảng 90.000

CÁC ĐOÀN THỂ - CÁC GIỚI

 


1. Bà Mẹ Công giáo

10. Người cao tuổi

19. Legio Mariae

2. Gia Đình Phạt tạ

11. Giáo chức Công giáo

20. Con Đức Mẹ

3. Gia đình cùng theo Chúa

12. Y, Bác sĩ Công giáo

21. Hiệp Hội Thánh Mẫu

4. Gia đình Khôi Bình

13. Doanh nhân Công giáo

22. Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn

5. Gia đình Chúa

14. Nghệ sĩ Công giáo

23. HĐ giáo dân Đa Minh

6. Gia đình Phúc Âm

15. Thanh Sinh Công

24. HĐ Phan sinh tại thế

7. Thăng tiến HN + GĐ

16. Hướng đạo Công giáo

25. Dòng Ba Cát Minh

8. Thiếu nhi

17. Lòng Thương Xót Chúa

 

9. Giới trẻ

18. Học hội Kitô giáo

 

                                                                                                           

Đồng hành cùng dân tộc trên con đường lịch sử của đất nước, Tổng Giáo phận trải qua những bước thăng trầm và đổi thay, đồng thời đối diện với những những thách đố mới cùng cơ hội mới trong công cuộc xây dựng gia đình giáo phận thành muối, men và ánh sáng Tin Mừng Chúa Kitô.

Theo lời khuyên của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, trong hoàn cảnh xã hội luôn chuyển biến, gia đình Giáo phận cần phát huy tình liên đới huynh đệ giữa các thành phần, tạo điều kiện cho các gia đình Công giáo, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, các tổ chức mục vụ các cấp, các tổ chức tông đồ giáo dân, sống trong chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, nhằm cùng nhau góp phần vào sự phát triển toàn vẹn và vững bền của Giáo hội cùng con người và đất nước hôm nay.

 

Bảng đối chiếu những số liệu dưới đây nói lênnhững thăng trầm và thách đố

trong quá trình phát triển giáo phận trải dài 50 năm qua (1959 - 2009)

 

 Năm

Giáo xứ, giáo điểm, giáo họ

Số

giáo dân

Số

linh mục giáo phận

Số

linh mục dòng

Số tu sĩ

nam, nữ

Ghi chú

1959

481

569.415

448

Gp+dòng


 

 

Cơ sở và nhân sự tăng chủ yếu do làn sóng di dân 1954

 

 

 

 

 

 

1960, chia 2

giáo phận Đà Lạt

và Mỹ Tho


1963

263+284

567.455

583

25

2.439

Có 56 Trung học, 338 Tiểu học, 28 cơ sở y tế, 100 từ thiện

 

 

 

 

 

 

1965, chia 2 giáo phận Phú Cường và Xuân Lộc

1974

152

516.000

414

185

3.360

Có 275 cơ sở giáo dục, 36 cơ sở y tế, 66 cơ sở từ thiện

1976

186

387.184

226

89

 

Số giáo xứ tăng, số LM, TS, GD giảm

Số cơ sở giáo duc, y tế, từ thiện không còn1998

191+2

524.281

244

169

2.655

 

2009

200+4

trên


tổng số 2.135

 


662.148

trên


tổng số

6.200.000255+53

nghỉ hưu, nghỉ bệnh

+ 10 du học

trên


tổng số 3.000

327

Trên tổng số 7704.754

trên tổng số 15.752Có 190 cơ sở xã hội, nhà trẻ, lớp dạy nghề, lớp tình thương, từ thiện, phòng khám sức khoẻ, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, đồng thời khắc phục những hậu quả tiêu cực của phát triển xã hội

  

 

Hai: 30 NĂM PHÚC ÂM HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VIỆT NAM 

1. Giáo Hội sống Mầu Nhiệm Vượt Qua trong môi trường xã hội Việt Nam sau năm 1975   

Năm 1975 là thời điểm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Sự thay đổi đó làm tan rã khung nếp văn hoá xã hội kinh tế chính trị cũ, lôi kéo theo nhiều mất mát và giới hạn cho Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam.  Cộng thêm hơn 10 năm đất nước đóng cửa, mối liên hệ với thế giới và mối hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu hầu như bị cắt đứt.

Riêng Tổng Giáo phận Sàigòn đổi tên là Tổng Giáo phận Thành phố HCM, với nhiều mất mát :

(1) về nhân sự : số linh mục từ 414 còn 226, số giáo dân từ 516.000 còn 387.184,

(2) về cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo : mất đi gần 400 cơ sở. Do đó không còn trường công giáo là nơi dạy giáo lý, giáo dục đức tin cho giới trẻ. Không còn bệnh viện công giáo, không còn những trung tâm từ thiện nhân đạo.  Không còn những tổ chức hoạt động bác ái xã hội, chỉ còn cơ sở phụng tự. 

Tuy nhiên, nhờ đó công việc mục vụ trong giáo phận tập trung vào trung tâm và đỉnh cao của đời sống đạo là Chúa Giêsu Thánh Thể và Lời Chúa, xây dựng cộng đoàn giáo xứ thành gia đình Chúa, nơi đó có Chúa là Cha, mọi người có chung một Cha và là anh em một nhà, chung một phép Rửa, một lòng tin cậy mến. 

Và cũng nhờ đó mà các gia đình, các cộng đoàn tín hữu dành nhiều thời giờ hơn cho đời sống cầu nguyện hiệp thông với Chúa và bác ái liên đới huynh đệ với nhau trong gia đình cũng như trong cộng đoàn tín hữu, giáo xứ, dòng tu. Mọi người có nhiều cơ hội hơn để sống và lớn lên trong chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, và cộng đoàn giáo phận cũng như giáo xứ ngày càng trở nên muối men và ánh sáng Tin Mừng trong môi trường mới.  Hình ảnh khiêm tốn làm chứng nhân Tin Mừng đã dần dần đổi thay lối nhìn của nhiều người trong xã hội về Giáo Hội : từ một tổ chức bị coi là ngoại lai, thù nghịch, trở thành một tổ chức có tiềm năng góp phần phục vụ dân tộc và phát triển đất nước.

 

2. Ân huệ Chúa thương ban cho Giáo Hội sống trong môi trường Việt Nam hôm nay

Chúa thương đồng hành với dân Chúa như Người gieo nhiều hạt giống hồng ân cứu độ, hạt giống đức tin, hạt giống ơn gọi linh mục, tu sĩ.

 


năm

số  họ đạo

số giáo dân

số linh mục

LM dòng

số tu sĩ nam nữ

1974

152

516.000

414

185

3.360

1976

186

387.184

226

89

?

2009

200

662.148

318

327

4.754

                                                                                                   

- Hiện nay, giáo phận có 200 giáo xứ, 5.289 thành viên Hội đồng giáo xứ, 6.254 giáo lý viên thiện nguyện, 900 ca đoàn, 25 đoàn thể tông đồ giáo dân với số thành viên là trên 90.000. 90% số giáo dân đi lễ Chúa nhật ; 100% trẻ đi học từ giáo lý Khai Tâm đến sau Thêm Sức.

- ĐCV có 180 đại chủng sinh của 3 giáo phận. Giáo phận có lớp Dự Bị với sỉ số 20, và 300 dự tu chờ vào ĐCV.

- 85 dòng tu, tu đoàn, tu hội, với 300 cộng đoàn và số thành viên là 5.047, nhiều trăm thành viên đi tu học tại nhiều nước, với nhiều trăm thành viên đi truyền giáo tại 46 quốc gia thuộc 5 châu.

- Ngoài ra có 50 dòng tu và một số giáo phận từ châu Âu, Mỹ, Á, Úc,  đến tìm ơn gọi trẻ trong giáo phận.

- Đến nay, trong giáo phận, đã từng bước mở 190 cơ sở mới, nhà trẻ, lớp tình thương, dạy nghề, bác ái từ thiện nhân đạo, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, đồng thời khắc phục những hậu quả tiêu cực của phát triển xã hội.

 

3. Dân Chúa chăm sóc và vun tưới cho những hạt giống hồng ân cứu độ đơm bông kết trái

Chúa thương ban ơn cho các gia đình công giáo, các cộng đoàn tín hữu trở nên thửa đất màu mỡ, nhờ được chăm sóc và được vun tưới bằng nguồn nước trong lành là đời sống cầu nguyện và phụng vụ bí tích của các tín hữu, và nguồn phân bón là đời sống bác ái hy sinh và gian khổ của mọi người.  Nhờ đó các hạt giống hồng ân cứu độ phát triển xanh tươi và đơm bông kết trái.  

Nay, theo lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, gia đình giáo phận cần tiếp tục chăm sóc những hạt giống đó với những nỗ lực như sau :

- góp phần xây dựng Trung Tâm Mục Vụ và Trung Tâm Văn Hoá công giáo thành nơi mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin,

- liên đới với nhau để giúp các gia đình công giáo, 200 cộng đoàn giáo xứ, 300 cộng đoàn tu sĩ, 12 Ban Mục vụ giáo phận, 25 đoàn thể tông đồ giáo dân, trở thành những ngôi trường giáo dục đức tin, thành trì bảo vệ đức tin, chứng nhân lưu truyền đức tin, 

- liên đới với nhau để tạo điều kiện cho mọi người ý thức sống trong chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, nhằm góp phần vào sự phát triển Giáo Hội cùng con người và đất nước Việt Nam cách toàn diện và vững bền.4.  Kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện và yêu thương phục vụ

Phaolô đón nhận Chúa Thánh Thần cùng tình yêu từ Chúa Kitô.  Và nhờ gắn bó cùng bước theo Chúa Kitô yêu thương và phục vụ, Phaolô đã cống hiến cuộc đời và mạng sống mình cho sứ vụ Phúc Âm hoá và xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô.

4.1 Đời sống cầu nguyện :"Trong gian truân, hãy kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện". (x. Rom 12,12)

Lời khuyên của ĐHY Glemp, giáo chủ Balan đã trải qua 3 chế độ: "hãy kiên nhẫn và cầu nguyện".

Cầu nguyện như Chúa dạy là nguồn nước tưới cho các hạt giống hồng ân cứu độ phát triển.

4.2 "Sống trong chân lý và tình yêu, mọi người sẽ được lớn lên về mọi phương diện, vươn đến Chúa Kitô, là Đầu". (Eph 4,15)

Tình yêu dưới ánh sáng của lý trí trong văn hoá : 4 biển anh em một nhà.

Tình yêu dưới ánh sáng của đức tin vào Chúa Kitô : mọi người là con một Cha, anh em một nhà.

Trong lịch sử truyền giáo, có 2 loại nhà truyền giáo :

-          loại tôn trọng văn hoá bản địa, như Mattêô Ricci ;

-          loại áp đặt văn hoá ngoại lai...

Trong thực tế gia đình và xã hội có 2 loại tình yêu :

-          tình yêu tôn trọng

-          tình yêu áp đặt.

Yêu nước ngày nay là gì ?  (x. Caritas in Veritate)

4.3 Tình yêu phục vụ đòi hỏi hội nhập, đối thoại và hợp tác

Truyền thống đối đầu quen thuộc từ xa xưa, ăn sâu vào tâm khảm, vào nếp nghĩ và lối sống con người, kể cả người Kitô hữu.

Công Đồng Vatican II mở ra hướng đi mới : đối thoại trong tinh thần bác ái nhằm tìm kiếm sự thật.

Tuy nhiên hướng đi này xem ra vẫn còn mới mẻ và xa lạ với nhiều người. Nhiều người vẫn quan niệm chân lý là điều gì phù hợp với ích lợi riêng của mình, đem lại lợi nhuận cho bản thân và phe nhóm của mình.

Do đó, việc đối thoại và hợp tác rất khó khăn và kết quả có giới hạn, ngay trong lãnh vực phục vụ người nghèo nhất, người bị bỏ rơi, cũng như trong phát triển đất nước.


 

[1] Đến nay công trình nầy phát triển thành 24 Hội dòng Mến Thánh Giá trong ba giáo tỉnh, với số thành viên gần 10.000 nữ tu, lo công tác tông đồ, giáo dục, y tế, từ thiện, đặc biệt cho đồng bào nghèo.

[2] Đức cha Simon Hoà Hiền phổ biến cuốn "Giáo lý sơ bộ" (1957), Đức cha Phaolô Bình phổ biến cuốn "Giáo Lý Tân Định" (1967)

[3] Không kể ba giáo phận được tách từ giáo phận con : Gp Cần Thơ, 1955 từ Gp Nam Vang, Gp Long Xuyên, 1960 từ Gp Cần Thơ, và Gp Bà Rịa, 2005 từ Gp Xuân Lộc.Vậy giáo tỉnh Sàigòn-Thành phố HCM nay gồm có 10 giáo phận:

1. TGP Sàigòn -Thành phố HCM

2. Vĩnh Long (1938)         5. Mỹ Tho        (1960)       8. Xuân Lộc   (1965)

3. Cần Thơ   (1955)         6. Long Xuyên (1960)       9. Phan Thiết  (1975)

4. Đà Lạt       (1960)         7. Phú Cường   (1965)     10. Bà Rịa      (2005) 

[4] Chủng viện đào tạo 444 linh mục cho 6 giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường, Phan Thiết, Đà Lạt, Xuân Lộc-Bà Rịa, trong đó có 144 của Tổng Giáo phận.

 

 

Ba: Lời Chủ Chăn 1.10.2009 : mục đích, ý nghĩa Năm ThánhNĂM THÁNH 2010 VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CÙNG GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI

1. Ý nghĩa mục đích của Năm Thánh 2010

Năm 2010 đánh dấu kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Saigon. Mục đích của việc cử hành Năm Thánh 2010 là tạo cơ hội cho mỗi người kitô hữu Việt Nam nhìn lại hồng ân cứu độ mà Cha trên trời đã thương ban cho Giáo Hội tại VN để dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lòng hiếu thảo cảm mến tạ ơn, cùng bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với các bậc tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công vun đắp nên gia đình Giáo Hội ngày nay.  Đồng thời cũng nhìn tới sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội ở ngày mai, mọi người trong cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, với tấm lòng hiếu thảo và biết ơn đó, hiệp ý cùng nhau khẩn cầu Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh, thương ban ơn giúp sức cho mỗi người ý thức và quyết tâm chủ động xây dựng và phát triển bản thân cùng Giáo Hội và xã hội theo như lòng Chúa mong muốn.
tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương