Họ và tên: Lớptải về 40.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích40.31 Kb.

Họ và tên: .........................................

Lớp: ..............

Trường Tiểu học Phượng Hoàng


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2015 - 2016

Môn: Tiếng Việt - Lớp 1

Ngày ....... tháng ...... năm 2015

Điểm

Lời phê của thầy (cô) giáo

Đề chẵn:

I. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 điểm) - Thời gian: 20 phút.
Em hãy đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình:

bé, chăm, quý, hoạt


Họ và tên: .........................................

Lớp: ..............

Trường Tiểu học Phượng Hoàng


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2015 - 2016

Môn: Tiếng Việt - Lớp 1

(Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề)

Ngày ....... tháng ...... năm 2015

Điểm

Lời phê của thầy (cô) giáo

Đề lẻ:

I. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 điểm) - Thời gian: 20 phút.
Em hãy đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình:

nhà, bạn, quê, loan
II. Kiểm tra kỹ năng đọc: 10 điểm - Thời gian 20 tiếng/ phút

Học sinh chọn đọc một trong ba bài đọc sau:

Bài 1:

Bé đỡ mẹ

Mẹ dạy Hoàng nhặt rau, lau nhà, gấp áo. Bé làm chăm chỉ và thích thú. Mẹ bảo Hoàng năm nay tài quá, mẹ đỡ vất vả.

Bài 2:
Cạnh sân nhà Hoàng có cây lan nở hoa màu trắng. Cây xoài rất sai quả, có quả đã ngả sang màu vàng. Hoàng thích những cây gần nhà mình lắm.


Bài 3:
Thuở nhỏ, khi An còn đi lẫm chẫm, mẹ làm máy bay cánh quạt bằng giấy tặng sinh nhật. Sáng sáng, mẹ dắt tay An ra ngoài chợ bán hàng.

Giáo viên coi: .................................; Giáo viên chấm: .........................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG HOÀNG
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

Tiếng Việt - Lớp 1 ( Phân tích ngữ âm - Năng lực đọc))

Năm học: 2015 - 2016
I. Kiểm tra ngữ âm:

- Mỗi tiếng ghi đúng được tính 2,5 điểm.II. Kiểm tra kỹ năng đọc:

- Bài kiểm tra đọc gồm 2 phần:

- Đọc đúng (đúng tiếng, ngắt, nghỉ đúng, lưu loát, tốc độ khoảng 20 tiếng/phút): 8 điểm.

Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.

- Đọc to: 2 điểm.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG HOÀNG
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Tiếng Việt - Lớp 1 ( Phần kiểm tra kĩ năng viết)

Năm học: 2015 - 2016

Thời gian: 35 phút


1. Chính tả: (7 điểm) - Thời gian: 25 phút

Nghỉ hè, bà ngoại cho bé về thăm quê. Quê bé có nghề làm bánh. Ngoại dạy bé lăn bánh.2. Bài tập: (2 điểm) - Thời gian: 10 phút

Điền g hay gh?

…..à gô ...ặp gỡ

.…i nhớ gập ...ềnh

*Trình bày, chữ viết (1 điểm)

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG HOÀNG
BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Tiếng Việt - Lớp 1 (Phần kiÓm tra kĩ năng viết)

Năm học: 2015 – 2016

I. Chính tả: 7 điểm.

- Mỗi lỗi viết sai (sai âm, vần, dấu thanh), viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.II. Bài tập: 2 điểm.

- Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm:Gà gô, ghi nhớ, gặp gỡ, gập ghềnh.

- Trình bày, chữ viết: 1 điểm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương