HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm nontải về 5.47 Mb.
trang9/18
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích5.47 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
HUYỆN PHÚ VANG

STT

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Tổng số (số lượng)

Trong đó các trường mầm non huyện Phú Vang

Hoa Hồng

Phú Thượng

Phú Dương

Phú Mậu 1

Phú Mậu 2

Phú Thanh

Phú Tân

Thuận An

Phú Thuận 1

Phú Thuận 2

Phú Hải

Phú Diên

Vinh Xuân

Vinh Thanh

Vinh An

Vinh Hà

Vinh Thái

Vinh Phú

Phú Đa 1

Phú Đa 2

Phú Lương

Phú Xuân

Phú Hồ

Phú Mỹ 1

Phú Mỹ 2

Phú An

1

Giá phơi khăn

MN561001

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

2

 

 

 

2

Cốc uống nước

MN561002

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

3

Tủ (giá) đựng ca cốc

MN561003

7

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

1

 

2

 

 

 

4

Bình ủ nước

MN561004

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

1

 

 

1

 

1

 

-

-

 

1

 

 

 

5

Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ

MN561005

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

6

Tủ đựng chăn, màn, chiếu

MN561006

5

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

1

 

1

 

 

7

Phản

MN561007

228

 

 

20

 

15

15

 

20

15

15

20

10

 

15

 

5

 

 

20

10

-

20

10

 

 

18

8

Giá để giày dép

MN561008

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2

 

 

 

1

2

4

 

 

 

 

3

9

Thùng đựng rác có nắp đậy

MN561009

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Thùng đựng nước có vòi

MN561010

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

1

1

 

 

 

 

11MN561011

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

12

Chậu

MN561012

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

13

Bàn cho trẻ

MN561013

103

 

 

13

 

10

 

 

10

 

 

 

15

 

15

 

3

 

13

 

10

-

 

9

 

 

5

14

Ghế cho trẻ

MN561014

200

 

 

26

 

20

 

 

20

 

 

 

30

 

30

 

6

 

26

 

20

-

 

12

 

 

10

15

Bàn giáo viên

MN561015

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương