Hồ SƠ MỜi quan tâM (cung cấp dịch vụ TƯ VẤN) Bên mời quan tâm: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam


Mục 8. Thông báo kết quả và đánh giátải về 106.34 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích106.34 Kb.
#57003
1   2   3   4   5   6   7   8
h s quan tam fy22 1242 vn 2nd

Mục 8. Thông báo kết quả và đánh giá
Việc lựa chọn sẽ được thực hiện thông qua các thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc gia như được nêu trong Yêu cầu Đề xuất này và được mở cho tất cả các Tư vấn đủ điều kiện như được định nghĩa trong Điều khoản Tiêu chuẩn USAID M6 - Chính sách Mua sắm cho các Tổ chức ngoài Hoa Kỳ. Mã địa lý 937 áp dụng cho dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mã địa lý 937, vui lòng tham khảo:
ADS Chương 310: Yêu cầu về Nguồn và Quốc tịch đối với Mua sắm Hàng hóa và Dịch vụ do USAID tài trợ | Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Các ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được mời phỏng vấn và đánh giá theo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm nêu trên cùng với hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Phương thức lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên chất lượng và chi phí đơn giản.
tải về 106.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương