Hồ SƠ MỜi quan tâM (cung cấp dịch vụ TƯ VẤN) Bên mời quan tâm: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Namtải về 106.34 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích106.34 Kb.
#57003
1   2   3   4   5   6   7   8
h s quan tam fy22 1242 vn 2nd

Mục 5. Hạn cuối nộp hồ sơ
1. Tư vấn có thể gửi đề xuất của mình qua email hoặc trực tiếp đến địa chỉ của WWF-Việt Nam, nhưng phải đảm bảo rằng bên mua nhận được đề xuất vào hoặc trước 11:30 sáng, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (giờ Hà Nội - ICT).
2. Bên mua có thể gia hạn thời hạn nộp trong trường hợp số lượng đề xuất cần tăng lên hoặc khi bên mua cho rằng cần thiết phải sửa đổi đề xuất.
3. Khi gia hạn thời hạn nộp hồ sơ, bên mua sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã nộp đề xuất của mình, đồng thời niêm yết công khai thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp đề xuất có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung đề xuất. Trong trường hợp Nhà tư vấn không nhận lại đề xuất đã nộp và không gửi lại đề xuất đã sửa đổi, bổ sung trước thời gian gia hạn, Bên mua sẽ bảo lưu các đề xuất đó và coi đó là đề xuất chính thức và hợp lệ của Nhà tư vấn và sẽ tiến hành xem xét các lần nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.
Mục 6. Hồ sơ nộp muộn
Các đề xuất được gửi cho bên mời quan tâm sau thời hạn nộp hồ sơ sẽ không được mở và trả lại cho Tư vấn ở trạng thái ban đầu. Bất kỳ tài liệu nào do Nhà tư vấn gửi sau thời hạn nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung Đề xuất đã nộp đều không hợp lệ, ngoại trừ các tài liệu do Tư vấn gửi để làm rõ Đề xuất theo yêu cầu của bên mua để làm rõ hoặc các tài liệu hỗ trợ chứng minh cho Tư vấn. đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm.
Trường hợp sau thời hạn nộp hồ sơ đề xuất mà bên mời quan tâm phát hiện ra hồ sơ đề xuất thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, thì Tư vấn được phép gửi văn bản cho bên mua trong một khoảng thời gian để làm rõ tư cách hợp lệ, năng lực, và kinh nghiệm. Bên mời quan tâm có trách nhiệm nhận các tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, giải thích rõ về tính đủ điều kiện, bằng cấp và kinh nghiệm được coi là một phần của đơn đăng ký. Bên mời quan tâm sẽ thông báo cho Nhà tư vấn khi nhận được các giải thích bổ sung từ Tư vấn.

Section 7. Điều kiện phỏng vấn đánh giá
Tư vấn được xem xét, lựa chọn phỏng vấn, đánh giá khi có đủ các điều kiện sau:
1. Đề xuất có đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại Mục 3;
2. Có Đề xuất đáp ứng các yêu cầu nêu trong Phạm vi dịch vụ đối với dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Đề xuất này.

tải về 106.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương