Hồ SƠ MỜi quan tâM (cung cấp dịch vụ TƯ VẤN) Bên mời quan tâm: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Namtải về 106.34 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích106.34 Kb.
#57003
1   2   3   4   5   6   7   8
h s quan tam fy22 1242 vn 2nd

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU


Mục đích của phạm vi tư vấn là phát triển một bản quy hoạch chi tiết cho Vườn thực vật Bidoup – Núi Bà dựa trên quy hoạch tổng thể sẵn có, để đạt được mục đích này, SOW có hai mục tiêu cụ thế như sau:
Mục tiêu 1: Xây dựng phương án chi tiết Vườn thực vật Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà đển trình cơ quan cấp tỉnh phê duyệt với tỉ lệ 1:500 gắn với kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 169/2017/QĐ-UBN.D.
Mục tiêu 2: Phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trình cấp có thẩm quyền quy hoạch chi tiết Vườn thực vật.

NHIỆM VỤ


Dưới sự giám sát kỹ thuật của trưởng tiểu hợp phần 7,8 và Ban quản lý dự án VFBC Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, dưới chỉ đạo trực tiếp của quản lý tiểu hợp phần 7,8 ở Lâm Đồng/Điều phối viên cấp tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, trong quá trình triển khai xây dụng thiết kế chi tiết Vườn thực vật, tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  1. Xây dựng lịch trình và kế hoạch làm việc chi tiết.

  2. Thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể Vườn thực vật hiện có, các mục đích và mục tiêu của nó và mối liên hệ với kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 169/2017/QĐ-UBND.

  3. Tổ chức các cuộc họp tham vấn kỹ thuật với các cán bộ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà cũng như các cơ quan có liên quan để xác minh các mục đích, mục tiêu và thu thập các ý tưởng và chiến lược phát triển Vườn thực vật phù hợp với kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng. Dự thảo chiến lược phát triển Vườn thực vật được thông qua bới Vườn quốc gia Bidoup -Núi Bà.

  4. Xây dựng quy hoạch thiết kế chi tiết Vườn thực vật Bidoup – Núi Bà với tỷ lệ 1:500 phù hợp với kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các phân khu chức năng và dự toán kinh phí đầu tư. Gửi bản thảo quy hoạch thiết kế ít nhất ba ngày trước cuộc họp tư vấn kỹ thuật cấp tỉnh. Kế hoạch sẽ bao gồm tối thiểu:

A Một thiết kế công trình.
B Thiết kế cảnh quan.
C Đề xuất đưa các hệ thực vật vào Vườn thực vật.
D Hướng dẫn trồng cây cụ thể.

  1. Tổ chức cuộc họp tham vấn kỹ thuật cấp tỉnh để trình bày phương án thiết kế chi tiết Vườn thực vật Bidoup – Núi Bà cho (i) ban giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và các phòng ban có liên quan; (ii) các cơ quan có liên quan. Hoàn thiện thiết kế dựa trên các góp ý nhận được.

  2. Phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trình cấp có thẩm quyền quy hoạch chi tiết Vườn thực vật Bidoup – Núi Bà, bao gồm cả dự toán chi phí đầu tư và kế hoạch thực hiện. Hoàn thành kế hoạch chi tiết theo các ý kiến của cấp có thẩm quyền.

  3. Dự thảo một báo cáo nhiệm vụ ngắn gọn.
tải về 106.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương