Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006tải về 6.55 Mb.
trang35/43
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.55 Mb.
#205
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43

- Bao: 10kg, 20kg và 25kg.

- Xô: 5kg, 12kg và 15kg.Better Pharma Co., Ltd.

ThailandAniplex Plus Grower-Finisher

2309.90.20

171-05/06-CN

Bổ sung khoáng hữu cơ (chelate) cho heo lớn.

- Dạng: bột, màu nâu.

- Gói: 250g và 1kg.

- Bao: 10kg, 20kg và 25kg.

- Xô: 5kg, 12kg và 15kg.Better Pharma Co., Ltd.

ThailandAsmix 101 Pig Prestarter

2309.90.20211-4/05-NN

Premix vitamin, khoáng cho heo con tập ăn.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,Ltd.

ThailandAsmix 102 Pig Starter

2309.90.20212-4/05-NN

Premix vitamin, khoáng cho heo con.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,Ltd.

ThailandAsmix 103 Pig Grower

2309.90.20213-4/05-NN

Premix vitamin, khoáng cho heo lứa.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,Ltd.

ThailandAsmix 104 Pig Finisher

2309.90.20214-4/05-NN

Premix vitamin, khoáng cho heo thịt.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,Ltd.

ThailandAsmix 105 Pig Breeder

2309.90.20215-4/05-NN

Premix vitamin, khoáng cho heo giống.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,Ltd.

ThailandAstamix C Coated

2309.90.20216-4/05-NN

Cung cấp Vitamin, khoáng.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,LTD

ThailandBe-lac 300

2309.90.12118-01/05-NN

Thức ăn hỗn hợp cho heo con 2 tuần sau cai sữa.

- Dạng viên, màu nâu.

- Gói: 1kg.

- Bao: 5kg, 10kg, 15kg và 25kg.


Betagro Agro-group Public Co., Ltd.,

ThailandBe-lac 300S

2309.90.12117-01/05-NN

Thức ăn hỗn hợp cho heo con.

- Dạng viên, màu kem.

- Gói: 1kg.

- Bao: 5kg, 10kg, 15kg và 25kg.


Betagro Agro-group Public Co., Ltd.,

ThailandBetamix 1

2309.90.20TL-418-01/02-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng trong thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg

- Bao: 5kg, 10kg và 20kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetamix 2

2309.90.20TL-419-01/02-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng trong thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg

- Bao: 5kg, 10kg và 20kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetamix 3

2309.90.20TL-417-01/02-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng trong thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg

- Bao: 5kg, 10kg và 20kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetamix 4

2309.90.20TL-420-01/02-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng trong thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg

- Bao: 5kg, 10kg và 20kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetamix A

2309.90.20TL-416-01/02-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng trong thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg

- Bao: 5kg, 10kg và 20kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Adult

2309.10.90

TT-388-11/01-KNKL

Thức ăn dạng viên dùng cho chó lớn

- Viên màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg.

- Bao: 3,5kg; 5kg; 10kg; 20kg; 25kg và 50kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Beef & Liver Formula 696

2309.10.10BT-1784-12/03-NN

Thức ăn dạng viên cho chó lớn

- Viên màu nâu.

- Gói hoặc bao: 100g; 200g; 250g; 500g; 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3,5kg; 10kg và 15kgBetagro Agro Group Public Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Beef And Liver Formula 695

2309.10.10BT-1785-12/03-NN

Thức ăn dạng viên cho chó con

- Viên màu nâu

- Túi hoặc bao: 100g; 200g; 250g; 500g; 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3,5kg; 10kg và 15kgBetagro Agro Group Public Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Chicken Formula 691

2309.10.10

BT-1788-12/03-NN

Thức ăn dạng viên cho chó con

- Viên màu nâu

-Túi hoặc bao: 100g; 200g; 250g; 500g; 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3,5kg; 10kg và 15kgBetagro Agro Group Public Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Chicken Formula 692

309.10.10

BT-1787-12/03-NN

Thức ăn dạng viên cho chó lớn

- Viên màu nâu

- Túi hoặc bao: 100g; 200g; 250g; 500g; 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3,5kg; 10kg và 15kgBetagro Agro Group Public Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Puppy

2309.10.90

TT-387-11/01-KNKL

Thức ăn dạng viên dùng cho chó con

- Viên màu nâu

- Gói: 100g; 500g; 1kg và 2,5kg.

- Bao: 3,5kg; 5kg; 10kg; 20kg; 25kg và 50kg


Betterpharma Co. Ltd.

ThailandBetter Diet Vegetarian Formula 694

2309.10.90

BT-1786-12/03-NN

Thức ăn dạng viên cho chó lớn

- Viên màu nâu

- Túi, bao: 100g; 200g; 250g; 500g; 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3,5kg; 10kg và 15kgBetagro Agro Group Public Co. Ltd.

ThailandBIO - X

2309 90 90

89-03/06-CN

Thức ăn bổ sung cho lợn nái nuôi con.

- Dạng: bột màu nâu nhạt.

- Bao, túi: 500g;

5kg; 10kg; 20kg và 25kg.


Grand Siam Co., Ltd

ThailandBiofac-200 5X

2309.90.20AP-343-12/00-KNKL

Hợp chất bổ sung vitamin, khoáng cho lợn, gia cầm

- Bột thô, màu nâu nhạt

- Bao: 25kg, 450g và 500gAdvance Pharma Co. Ltd.

ThailandBroiler Premix B444

2309.90.20NE- 95-3/00-KNKL

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho gà thịt

- Bao: 25kg

Top Feed MillsCo. Ltd.

ThailandBroiler stater Premix B111

2309.90.20NE- 94-3/00-KNKL

Bổ sung vitamin &chất khoáng cho gà con

- Bao: 25kg

Top Feed MillsCo. Ltd.

ThailandC.P. Mynah Dry Bird Food

2309 90 12

203-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho chim cảnh.

- Dạng: viên màu đỏ.

- Bao: 200g, 450g và 1kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandC.P. Mynah Dry Bird Food

2309.90.19

203-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho chim cảnh

- Dạng: viên màu đỏ.

- Bao: 200g, 450g và 1kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandC.P. Puppy Beef Flavor

2309.10.90040-8/04-NN

Thức ăn hỗn hợp cho chó con.

- Dạng viên màu nâu, hương vị bò.

- Bao: 500g, 2kg và 10kg.S.W.T. Co., Ltd.,

ThailandC.P. Puppy Liver

2309.10.90041-8/04-NN

Thức ăn hỗn hợp cho chó con.

- Dạng viên màu đỏ, hương vị gan.

S.W.T. Co., Ltd.,

ThailandChappi Beef 16 Kg

2309.10.10EF-271-8/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Dạng viên nhiều hình, nhiều màu

- Bao: 16kgEffem Foods.

ThailandCholine choride 60%n

2309.90.20

BASF-335-12/00-KNKL

Chất bổ sung Vitamin B

- Bột, màu vàng nâu

- Bao: 25kgBASF

ThailandColistin 10% Meiji

2309 90 20

83-03/06-CN

Thức ăn bố sung chứa colistin nhằm tăng hiệu quả của TĂCN, tăng năng suất vật nuôi.

- Dạng: bột, màu nâu nhạt.

- Bao: 20kg.Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.

ThailandCompanion Pet Classic Dog Beef Flavor

2309.10.90

037-8/04-NN

Thức ăn hỗn hợp cho chó trưởng thành.

- Dạng viên, màu cam, hương vị bò.

- Bao: 500g; 2kg; 3,5kg; 10kg; 15kg và 20kg.S.W.T. Co., Ltd.,

ThailandCompanion Pet Classic Dog Chicken

2309.10.10

039-8/04-NN

Thức ăn hỗn hợp cho chó trưởng thành.

- Dạng viên, màu nâu, hương vị gà.

- Bao: 500g, 2kg, 10kg và 15kg.S.W.T. Co., Ltd.,

ThailandCompanion Pet Classic Dog Liver

2309.10.90

038-8/04-NN

Thức ăn hỗn hợp cho chó trưởng thành.

- Dạng viên, màu nâu, hương vị gan.

- Bao: 500g, 2kg, 10kg, 15kg và 25kg.S.W.T. Co., Ltd.,

ThailandCompanion Pets Classic Biscuit Bone, Beef B.B.Q. Flavor

2309 90 90

202-08/06-CN

Bánh quy hương vị thịt bò, thức ăn bổ sung cho chó.

- Dạng bánh khô, viên màu nâu.

- Chai: 350g.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCompanion Pets Classic Biscuit Bone, Beef B.B.Q. Flavor

2309.10.90

202-08/06-CN

Bánh cho chó hương vị thiịt bò, thức ăn bổ sung cho chó.

- Dạng bánh khô, viên màu nâu.

- Chai: 350g.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCompanion Pets Classic Cat Food Seafood Flavor

2309 10 90

204-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho mèo.

- Dạng: viên màu nâu và màu đỏ.

- Bao: 500g; 1,5kg; 8kg và 10kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCompanion Pets Classic Cat Food Seafood Flavor

2309.10.90

204-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho mèo.

- Dạng: viên màu nâu và màu đỏ.

- Bao: 500g; 1,5kg; 8kg và 10kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCompanion Pets Classic Cat Food Tuna Flavor

2309 10 90

205-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho mèo.

- Dạng: viên màu nâu và màu cam.

- Bao: 500g; 1,5kg; 8kg và 10kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCompanion Pets Classic Cat Food Tuna Flavor

2309.10.90

205-08/06-CN

Thức ăn hỗn hợp cho mèo.

- Dạng: viên màu nâu và màu cam.

- Bao: 500g; 1,5kg; 8kg và 10kg.S.W.T. Co., Ltd

ThailandCopper Sulphate Pentahydrate (Feed Grade Fnac Code : 8-113)

2309.90.20AC-22-2/01-KNKL

Bổ sung khoáng vào TĂCN

- Dạng tinh thể, màu xanh

- Bao dệt PP: 25kg và 500kgAsian ChemicalCo. Ltd

ThailandCopper Sulphate Pentahydrate (Feed Grade G Code : 8-118)

2309.90.20

AC-21-2/01-KNKL

Bổ sung khoáng vào TĂCN

- Dạng tinh thể, màu xanh nhạt

- Bao dệt PP: 25kg và 500kgAsian ChemicalCo. Ltd

ThailandD 4 DAM

2309 90 20

173-05/06-CN

Bổ sung vitamin B2, Biotin và sắt hữu cơ (chelate) cho heo.

- Dạng: bột, màu nâu.

- Gói: 250g và 1kg.

- Bao: 10kg, 20kg và 25kg.

- Xô: 5kg, 12kg và 15kg.Better Pharma Co., Ltd.

ThailandDanizyme TX

2309.90.90

217-4/05-NN

Bổ sung men tiêu hoá trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng: bột, màu xám.

- Bao: 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.Animal Supplements Co.,LTD

ThailandDextrose Monohydrate

(30-100 Mesh)2309.90.90

BI-390-11/01-KNKL

Cung cấp năng lượng trong TĂCN

- Bao: 25kg

Pure Chem

ThailandDog chews (Munchy)

2309.10.90306-6/05-NN

Dùng cho chó gặm chơi, tập thể dục và huấn luyện chó.

- Dạng: cứng hình thỏi vuông, tròn.

+ Thùng: 18kg (9g/chiếc và 900g/túi).tải về 6.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương