Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006tải về 6.55 Mb.
trang23/43
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.55 Mb.
#205
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43


AB Enzymes Gmbh Do JJ. Degussa. Huls Phân Phối Tại Việt Nam

GermanyMen Phytase

(Finase P)3507.90.00

RF-144-6/01- KNKL

Bổ sung enzyme phytase tăng hiệu quả sử dụng Photpho trong TĂCN

- Dạng bột.

- Thùng 20 kg (20 kg bag in box)AB Enzymes Gmbh Do JJ. Degussa. Huls Phân Phối Tại Việt Nam

GermanyMia Ca-Phos

2309.90.20176-02/05-NN

Bổ sung Canxi, Photpho và nguyên tố vi lượng trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng dung dịch, màu vàng chanh.

- Can: 1lít và 5 lít.

- Phuy: 220lít.


Miavit

GermanyMiamox (Antioxidant Mixture)

2309.90.20232-4/05-NN

Chống oxy hoá cho thức ăn chăn nuôi.

- Dạng: bột, màu nâu tới nâu sẫm.

- Bao: 25kg.Miavit GmbH

GermanyMiazyme

2309.90.90
231-4/05-NN

Bổ sung men tiêu hoá trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng: bột, màu trắng ngà tới vàng nhạt.

- Bao: 25kg.Miavit GmbH

GermanyMicrovit B5 Promix

2309.90.20

AA-48-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B5 cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng.

- Bao: 25kg,Adisseo

GermanyMicrovit TM B1 Promix

2309.90.20AA-49-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B1cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 25kg,Adisseo

GermanyMicrovit TM B2 Supra 80

2309.90.20023-8/04-NN

Bổ sung vitamin B2 trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng bột, màu vàng cam.

- Bao: 20kg.Adisseo

GermanyMicrovit TM B6 Promix

2309.90.20AA-50-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B6 cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 25kg,Adisseo

GermanyNatuphos 10.000g

2309.90.90
BASF-330-12/00-KNKL

Bổ sung men Phytase trong thức ăn chăn nuôi.

- Bột màu vàng nâu.

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.BASF

GermanyNatuphos 5000g

2309.90.90
BASF-329-12/00-KNKL

Bổ sung men Phytase trong TĂCN.

- Bột màu vàng nâu.

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg.BASF

GermanyNutravit

2309.90.90RĐ-730-10/02-KNKL

- Đạm vi sinh - bổ sung đạm trong TĂCN.

- Bột màu nâu.

- Bao: 25kg và 50kg.RT Chemtronics Chemikalien GMBH

GermanyOrffavit- Vitamin E 50% Adsorbate

2309.90.20OH-257-7/01-KNKL

Sản xuất Premix trong TĂCN

- Bao: 25kg, 50kg và 500kg

Orffa Nederland Feed B.V Burgstraat 12. 4283 GG Giessen

GermanyPermeat

(Permeatpulver)


2309.90.90MG-223-7/00-KNKL

Thức ăn bổ sung cho lợn con

- 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

Meggle GMBH.

GermanyPolic Acid Vitamin B9

2309.90.20AA-51-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B9 cho TĂCN

- Dạng bột, màu vàng cam

- Bao: 25kg,Adisseo

GermanyProstar

2309.90.90RĐ-729-10/02-KNKL

- Đạm vi sinh - bổ sung đạm trong TĂCN.

- Bột màu nâu.

- Bao: 25kg và 50kg.RT Chemtronics Chemikalien GMBH

GermanyPyridoxine Hydrochloride

2309.90.20RĐ-614-8/02-KNKL

Cung cấp Vitamin B6 trong TĂCN.

- Bột màu trắng.

- Thùng, bao: 20 kg.DSM Nutritional Products GmbH

GermanyRovimix® B1

2309.90.20RĐ-611-8/02-KNKL

Cung cấp Vitamin B1 trong TĂCN.

- Hạt mịn, màu trắng ngà.

- Thùng, bao: 25 kg.DSM Nutritional Products GmbH

GermanyRovimix® B2 80-SD

2309.90.20HR-120-4/01-KNKL

Cung cấp vitamin B2 cho gia súc.

- Dạng bột, màu vàng nâu.

- Bao: 20kgDSM Nutritional Products GmbH

GermanyRovimix® B6

2309.90.20RĐ-612-8/02-KNKL

Cung cấp Vitamin B6 trong TĂCN.

- Hạt mịn, màu trắng ngà.

- Thùng, bao: 25 kg.DSM Nutritional Products GmbH

GermanyThiamine Hydrochloride

2309.90.20RĐ-613-8/02-KNKL

Cung cấp Vitamin B1 trong TĂCN.

- Bột màu trắng.

- Thùng, bao: 20 kg.DSM Nutritional Products GmbH

GermanyTorula Yeast

2309.90.90

253-5/05-NN

Bổ sung men tiêu hoá và protein trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng: bột màu vàng tới nâu nhạt.

- Bao: 15kg.Inter-Harz GmbH

GermanyToxisorb Classic

2309 90 20

136-04/06-CN

Bổ sung vào thức ăn động vật để hấp thụ độc tố Aflatoxin và Ergot.

- Dạng: bột, màu xám be.

- Bao: 25kg.Sd-Chemie

GermanyToxisorb Premium

2309 90 20

137-04/06-CN

Bổ sung vào thức ăn động vật để hấp thụ độc tố Mycotoxin có phân cực và không phân cực.

- Dạng: bột, màu xám be.

- Bao: 25kg.Sd-Chemie

GermanyVitacel R 200

2309.90.90

284-6/05-NN

Bổ sung chất xơ cellulose trong thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện năng suất vật nuôi.

- Dạng: bột màu trắng.

- Gói: 1kg và 5kg.

- Bao: 10kg, 17,5kg và 20kg.


J. Rettenmaier & Sohne (JRS)

GermanyVital Wheat Gluten

1109.00.00
CĐ-525-5/02-KNKL

Bổ sung Protein trong TĂCN.

- Bao: 25kg, 50kg, 500kg và 1000kg.

Cerestar Deutschland gmbh

GermanyVital Wheat Gluten

1109.00.00

AA-1793-03/04-NN

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN.

- Bao: 25kg

Jackering Muhlen.Und Nahrmittel Werke Gmbh.

GermanyVitamin E 50 Feed Grade

2309.90.20DHG-67-3/00-KNKL

Bổ sung vitamin

- Bao: 25kg

Degussa Huls.Germany

GermanyZy Phytase Ii

2309.90.90
LD-500-4/02-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá trong TĂCN

- Hạt màu nâu nhạt

- Bao: 25kgLohmann Animal Health Gmbh& Co.K.G

GermanyAmytex 100

(Vital Wheat Gluten)


1109.00.00AG-58-2/01-KNKL

Sản phẩm giầu đạm (protein) dùng trong TĂCN

- Dạng bột, màu vàng kem

- Bao: 25kgAmylum Group

HollandAqua Stab

2309.90.20

LC-166-5/00-KNKL

Chất kết dính dung trong công nghệ chế biến thức ăn dạng viên

- Bao: 25kg

Leko Chemical Pte. Ltd.

HollandAvilac E

2309.90.90NH-1801-12/03-NN

Bổ sung chất thay thế sữa trong TĂCN

- Bao 25kg

Nutrifeed Veghel.

HollandBESTLAC

2309.90.90VM-1486-4/03-KNKL

bổ sung đường Lacto trong TĂCN

- Bao: 25kg

VitUSA Corp

HollandBorcilac 20

2309.90.90BH-589-5/02-KNKL

Bổ sung Lipit trong TĂCN.

- Bột màu vàng nhạt.

- Bao: 25kg.Borcullo Domo Ingredients.

HollandBormofett 50

2309.90.90BN-547-5/02-KNKL

Bổ sung chất béo và protein trong TĂCN.

- Bột màu vàng nhạt.

- Bao: 25kg.Borculo Domo Ingredients.

HollandBreeder Gestation Concentrate

2309.90.90PH-394-11/01-KNKL

Chất bổ sung thức ăn cho lợn nái mang thai

- Bao: 30kg

Provimi B.V

HollandBreeder Gestation Feed (14-01943)

2309.90.90016-7/04-NN

Chất bổ sung dinh dưỡng cho lợn nái mang thai.

- Dạng bột, màu xám nhạt.

- Bao: 25kg và 30kg.Provimi B.V.

HollandBreeder Lactation Concentrate

2309.90.90PH-395-11/01-KNKL

Chất bổ sung thức ăn cho lợn nái nuôi con

- Bao: 30kg

Provimi B.V

HollandBreeder Lactation Feed (14-01945)

2309.90.90017-7/04-NN

Chất bổ sung dinh dưỡng cho lợn nái nuôi con.

- Dạng bột, màu xám nhạt.

- Bao: 25kg và 30kg.Provimi B.V.

HollandCalf Milkreplacer

2309.90.90


IH-1487-4/03-KNKLBổ sung đường Lacto trong TĂCN

- Bao: 25kg

LNB International Feed B.V.

HollandCalprona C/Ca (Calcium Propionate)

2915.50.00VB-258-8/00-KNKL

Chất chống mốc

- Bột mịn,màu trắng

- Bao: 25kgVerdugt B.V

HollandCalprona P-CAR-65

2309.90.20VB-257-8/00-KNKL

Chất chống mốc

- Bột mịn,màu trắng

- Bao: 25kgVerdugt B.V

HollandCC 50 Choline Chloride, 50% on Silica

2309.90.20AN-478-3/02-KNKL

Bổ sung Choline Chloride trong TĂCN.

- Bột màu trắng.

- Bao: 25kgAkzo Nobel Funtional Chemicals BV. Armersfoort. Netherlands

HollandChất Thay Thế Sữa

(Porcolac 20)


2309.90.90MP-243-7/00-KNKL

Chất thay thế bột sữa dùng trong thức ăn cho lợn

- Bao: 25kg ( 50Lb)

Milvoka ProductsHolland

HollandCholesterol FG

2906.13.00
HL-493-3/02-KNKL

Tạo acid mật trong TĂCN

- Thùng: 25kg và 50kg

Solvay Pharmaceuticals

HollandCholesterol SF

2906.13.00
HL-493-3/02-KNKL

Tạo acid mật trong TĂCN

- Thùng: 50kg

Solvay Pharmaceuticals

HollandCholesterol XG

2906.13.00
HL-493-3/02-KNKL

Tạo acid mật trong TĂCN

- Thùng: 50kg

Solvay Pharmaceuticals

HollandCholine Chloride 75% (AKZO Nobel CC75)

2309.90.20AN-303-10/00-KNKL

Cung cấp Vitamin nhóm B trong TĂCN

- Dung dịch, trong

- Thùng: 230kg và 250kgAkzo Nobel.

HollandEurolac Red

2309.90.90

387-8/05-NN

Bổ sung chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi bê, heo con.

- Dạng bột, màu kem nhạt.

- Bao: 5kg.Schils B.V.,


HollandFarmwin Broiler- 322

2309.90.20FW-246-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng đa lượng, vi lượng cho gà thịt

- Bao:25kg

FarmwinB.V

HollandFarmwin Pig G Stater – 315

2309.90.20FW-245-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng đa lượng, vi lượng cho lợn con

- Bao:25kg

FarmwinB.V

Hollandtải về 6.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương