Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006tải về 6.55 Mb.
trang2/43
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.55 Mb.
#205
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Bé N«ng nghiÖp vµ
PH¸T TRIÓN N«NG TH«N


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócDANH MỤC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006)


Số TT

Tên nguyên liệu

Mã HS

Số đăng ký

nhập khẩu

Công dụng

Dạng & quy cách

bao gói

Hãng

NướcAP 301 TM & AP 301G TM Spray Dried Blood Cells

2309.90.90AP-190-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg và 25kg

American Protein Corporation.

ArgentinaAP 920TM Spray Dried Animal Plasma

2309.90.90AP-188-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg và 25kg

American Protein Corporation.

ArgentinaAppeteinTM, AP920 Spray Dried Animal Plasma

2309.90.90AP-189-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg và 25kg

American Protein Corporation.

ArgentinaMycotoxin Binder (Sintox)

2309.90.20AA-1736-10/03-NN

Bổ sung chất chống mốc trong TĂCN

- Bột màu trắng

- Bao: 25 kgAlinat.Insumos Para. Nutricion Animal.

ArgentinaAgri Lena Team Creep (Creep Feed)

2309.90.12

AA-1490-4/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao: 20 kg

Agribussiness Products Pty. Ltd.

AustraliaALPO (Adult-Beef, Live và Vegetable)

2309.10.10NU-1719-10/03-NN

Thức ăn cho chó trưởng thành

- Túi: 120g; 500g; 1,5kg; 3kg; 8kg; 11kg và 15kg.

- Hộp: 48x120g; 12x500g; 6x1,5kg; 4x3kg.Nestle Purina PetCare Ltd.

AustraliaALPO (Adult-Chicken, Live và Vegetable)

2309.10.10NU-1720-10/03-NN

Thức ăn cho chó trưởng thành

- Túi: 120g; 500g; 1,5kg; 3kg; 8kg; 11kg và 15kg.

- Hộp: 48x120g; 12x500g; 6x1,5kg; 4x3kg.Nestle Purina PetCare Ltd.

AustraliaALPO (Puppy-Beef, Milk và Vegetable)

2309.10.10

NU-1721-10/03-NN

Thức ăn cho chó con

- Túi: 120g; 500g; 1,5kg; 3kg; 8kg; 11kg và 15kg.

- Hộp: 48x120g; 12x500g; 6x1,5kg; 4x3kg.Nestle Purina PetCare Ltd.

AustraliaAustralian Lupins

2309.90.90

SA-1792-12/03-NN

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao: 25kg, 40kg, 50kg hoặc hàng xá

Standard Commodities International Pty. Ltd.

AustraliaCesar Beef

2309.10.10TL-1385-12/02-KNKL

Thức ăn cho chó

- Hộp: 100g

Uncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaCesar Chicken

2309.10.10TL-1386-12/02-KNKL

Thức ăn cho chó

- Hộp: 100g

Uncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaCesar Chicken & Cheese 100g

2309 10 10

260-08/06-CN

Thức ăn cho chó trưởng thành.

- Dạng: sệt, màu nâu nhạt.

- Hộp: 100g.Masterfoods Australia New Zealand (Uncle Ben's of Australia)

AustraliaCesar Classic Beef & Liver

2309.10.10
TU-1834-01/04-NN

Thức ăn cho chó

- Hộp 100g

Uncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaCesar Gourmet Beef 100g

2309 10 10

259-08/06-CN

Thức ăn cho chó.

- Dạng: sệt, màu nâu nhạt.

- Hộp: 100g.Masterfoods Australia New Zealand (Uncle Ben's of Australia)

AustraliaCesar Lamb with Vegetable Topping 100g

2309 10 10

261-08/06-CN

Thức ăn cho chó trưởng thành.

- Dạng: sệt, màu nâu đậm.

- Hộp: 100g.Masterfoods Australia New Zealand (Uncle Ben's of Australia)

AustraliaCesar Prime Beef & Choice Chicken

2309.10.10


TU-1835-01/04-NN

Thức ăn cho chó

- Hộp 100g

Uncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaCopper sulphate

2833.25.00

AT-1444-02/03-KNKL

Bổ sung Đồng (Cu) trong TĂCN

- Hạt, màu xanh biển.

- Bao: 25kg.Coogee Chemicals Pty. Ltd.

AustraliaCopper Sulphate

(Pentahydrate)2833.25.00

NW-1909-5/04-NN

Bổ sung khoáng trong TĂCN

- Bột màu xanh.

- Bao 25kg.Coogee Chemicals Pty Ltd.

AustraliaDemineralised Whey Powder

0404.10.91

027-8/04-NN

Bột váng sữa - bổ sung chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng bột, màu kem nhạt.

- Bao: 25kg.Bonlac Foods Limited

AustraliaElite Whey Powder

0404.10.91

MA-1780-12/03-NN

Bổ sung Protein và Lipit trong TĂCN

- Bao: 25kg (55Lb 20z)

Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd.

AustraliaFeedmill Bacon 1 Premix

2309.90.20AA-1487-4/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao: 5 x 4kg

Agribussiness Products Pty. Ltd

AustraliaFeedmill Breeder 1 Premix

2309.90.20
AA-1488-4/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao: 4 x 5kg

Agribussiness Products Pty. Ltd.

AustraliaFeedmill Weaner 1 Premix

2309.90.20AA-1489-4/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao: 3 x 6kg

Agribussiness Products Pty. Ltd.

AustraliaFismate

2309.90.90

AC-184-6/00-KNKL

Cung cấp đạm trong thức ăn chăn nuôi.

- Bao 40kg hoặc hàng rời

Arrow Commodities

AustraliaFriskies (Adult-Ocean Fish Flavor)

2309.10.90

NU-1725-10/03-NN

Thức ăn cho mèo trưởng thành

- Dạng viên không đồng nhất, khô, màu nâu vàng, màu xanh, màu đỏ.

- Túi: 80g; 500g; 1,5kg; 3,5kg; 7kg; 8kg và 19kg.Friskies Pet Care

AustraliaFriskies (Kitten-Chicken, Milk và Fish Flavor)

2309.10.90


NU-1724-10/03-NN

Thức ăn cho mèo con

- Dạng viên, khô, màu nâu nhạt

- Túi: 80g; 500g; 1,5kg; 3,5kg; 7kg; 8kg và 19kg.Friskies Pet Care

AustraliaFriskies(Adult-Tuna & Sardine Flavor))

2309.10.90

NU-1726-10/03-NN

Thức ăn cho mèo trưởng thành

- Dạng viên không đồng nhất, khô, màu nâu vàng, màu đỏ.

- Túi: 80g; 500g; 1,5kg; 3,5kg; 7kg; 8kg và 19kg.Friskies Pet Care

AustraliaHogro For All Pigs

2309.90.20

AN-157-5/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho lợn

- Bao : 20kg

Aventis AnimalNutrition

AustraliaKitekat Chicken Gourmet

2309.10.90

EF-95-3/01-KNKL

Thức ăn hỗn hợp cho mèo

- Bao: 20kg; 25kg và 40kg

Effem Foods.

AustraliaManganous Oxide

2820.90.00

AUS-352-12/00-KNKL

Chất bổ sung khoáng

- Bột màu nâu có ánh xanh

- Bao: 25kgAusminco Pty. Ltd

AustraliaMicronised Wheat

1001.90.99

AA-1491-4/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

- Bao 25 kg

Agribussiness Products Pty. Ltd

AustraliaOrange Pig Feed Lavour

2309.90.20

TU-1648-8/03-KNKL

Bổ sung hương cam trong TĂCN

- Thùng: 25 lít và 200 lít.

Taste Master Ltd

AustraliaPedgree Puppy Rehydratable

2309.10.90

UU-1516-5/03-KNKL

Thức ăn cho chó con

- Bao: 1,5 kg

Uncle Ben S

AustraliaPedgree Small Dod Clutd

2309.10.90

UU-1515-5/03-KNKL

Thức ăn cho chó trưởng thành

- Bao: 1,5 kg

Uncle Ben S

AustraliaPedigre Dentabone

2309.10.90

UC-445-01/02-KNKL

Thức ăn cho chó.

- Dạng hình khúc xương, màu vàng.

- Gói: 35g và 60g.Uncle Ben’s

AustraliaPedigre Dentabone

2309.10.90

UC-445-01/02-KNKL

Thức ăn cho mèo.

- Dạng viên, màu đỏ, xanh và vàng.

- Hộp: 500g.

- Gói: 1,5kg và 3kg.


Masterfoods Australia; Newzealand-Petcare

AustraliaPedigree 5 Kinds Of Meat

2309.10.10
UB-128-4/01-KNKL

Thức ăn cho chó

- Dạng sệt

- Hộp: 400g.Uncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaPedigree Beef

2309.10.10SH-109-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Sệt

- Lon: 400g, 700gUncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaPedigree Chicken

2309.10.10SH-110-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Sệt

- Lon: 400g, 700gUncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaPedigree Puppy

2309.10.90UB-129-4/01-KNKL

Thức ăn cho chó

- Dạng sệt

- Hộp: 400g và 700gUncle Ben’s of Australia; Masterfoods Australia Newzealand-Petcare

AustraliaPro Plan (Adult Dog-Chicken & Rice Formula)

2309.10.10NU-1728-10/03-NN

Thức ăn cho chó trưởng thành

- Dạng viên, khô, màu nâu nhạt.

- Túi: 1,5kg; 3,6kg và 17kgRalston Purina Pty Ltd.

AustraliaPro plan (Chicken & rice Formula performance)

2309.10.10NU-1729-10/03-NN

Thức ăn cho chó con

- Dạng viên, khô, màu nâu nhạt.

- Túi: 1,5kg; 3,6kg và 17kgRalston Purina Pty Ltd.

AustraliaPro Plan (Puppy-Chicken & Rice Formula)

2309.10.10
NU-1727-10/03-NN

Thức ăn cho chó con

- Dạng viên, khô, màu nâu nhạt.

- Túi: 1,5kg; 3,6kg và 17kgRalston Purina Pty Ltd.

AustraliaSodium Bicarbonate

2836.30.00
022-7/04-NN

Bổ sung khoáng chất và điện giải trong thức ăn chăn nuôi.

- Bột màu trắng.

- Bao: 25kg.Penrice Soda Products Pty Ltd.

AustraliaTruben (Bentonite, Sodium Bentontie)

2309.90.20AB-75-3/01-KNKL

- Chất kết dính - Chất đệm, điều hoà axit trong đường tiêu hoá

- Dạng bột mịn, màu ghi nhật

- Bao: 25 kgAustralin Bentonite

AustraliaTrusty (Beef Flavor)

2309.10.10NU-1722-10/03-NN

Thức ăn cho chó trưởng thành

- Dạng viên, khô, màu nâu

- Túi: 10kg và 15kg.Nestle Purina PetCare Ltd.

AustraliaTrusty (Puppy)

2309.10.90NU-1723-10/03-NN

Thức ăn cho chó contải về 6.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương