Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006tải về 6.55 Mb.
trang19/43
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.55 Mb.
#205
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
CCA

FranceKarno-White

2309.90.90

460-12/05-CN

Bổ sung các chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi nhằm tăng năng suất vật nuôi

- Dạng: bột, màu xám trắng

- Bao, hộp: 1kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg và 25kg.Vitalac

FranceKitten 34

2309.10.90

RF-203-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho mèo

- Gói: 60g, 300g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 3,5kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 6kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 14kg; 15kg; 17kg và 20kg.Royal Canin S.A

FranceLactex

2309 90 90

133-04/06-CN

Chất bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi, giúp tiêu hoá cải thiện năng suất vật nuôi, chất lượng thịt.

- Dạng: bột, màu trắng kem.

- Bao: 1kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg và 25kg.Vitalac

FranceLactose

1702 11 00

1702 19 00176-06/06-CN

Bổ sung đường lactose trong thức ăn chăn nuôi.

- Dạng: bột, màu trắng đến trắng ngà.

- Bao: 25kg.Lacto Serum France

FranceLactotaste Aroma

2309.90.20PP-579-8/02-KNKL

Tạo hương trong TĂCN

- Bao: 25 kg

Phode

FranceLevucell SB 10 ME

2309.90.90LP-332-10/01-KNKL

Tăng cường chuyển hoá thức ăn

- Dạng bột trắng

- Bao: 20kgLallemand Sa.

FranceLevucell SB 20

2309.90.90LP-333-10/01-KNKL

Tăng cường chuyển hoá thức ăn

- Dạng bột trắng

- Bao: 20kgLallemand Sa.

FranceLysar NF

2309.90.90262-5/05-NN

Thức ăn thay thế sữa dành cho bò.

- Dạng: bột, màu trắng.

- Gói: 1kg.

- Bao: 10kg, 15kg và 25kg


Neolait SasFranceLysar Piglet LC

2309.90.90050-8/04-NN

Sữa bột thay thế sữa cho heo con.

- Bột màu trắng.

- Gói: 1kg.

- Bao: 10kg, 15kg và 25kg.


Neolait SAS

FranceLysar Piglet NW

2309.90.90462-12/05-CN

Bổ sung chất thay thế sữa trong thức ăn chăn nuôi lợn con.

- Dạng bột màu kem.

- Bao 25 kgNeolait

FranceMaxi Adult

2309.10.90

RF-197-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Dạng bột trắng

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMaxi Energy

2309.10.90RF-198-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

FranceMaxi Junior

2309.10.90

RF-196-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMaxi Mature

2309.10.90

RF-199-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMedium Adult

2309.10.90

RF-194-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMedium Energy

2309.10.90RF-193-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

FranceMedium Junior

2309.10.90

RF-192-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMedium Mature

2309.10.90

RF-195-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMicrolacta Ant

2309.90.12VP-268-8/01-KNKL

Thức ăn tập ăn cho heo con

- Thùng, bao: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 200kg, 500kg, 600kg và 1000kg.

VITALAC.

FranceMicrovit A Oil Propionate 2.5

2309.90.20AA-36-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

- Dạng lỏng, màu vàng

- Bao: 25kg và 500kgAdisseo

FranceMicrovit A Prosol 500

2309.90.20AA-35-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

- Dạng bột, màu vàng cam

- Bao: 20kg,Adisseo

FranceMicrovit A Supra 1000

2309.90.20AP-563-6/02-KNKL

Bổ sung vitamin A trong TĂCN

- Dạng bột, màu nâu vàng.

- Bao 25kg và 500kgAdisseo.

FranceMicrovit A Supra 500

2309.90.20AA-34-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

- Dạng bột, màu nâu vàng

- Bao: 25kg và 500kgAdisseo

FranceMicrovit AD3 Supra 500-1000

2309.90.20AP-561-6/02-KNKL

Bổ sung vitamin A, D3 trong TĂCN

- Dạng bột, màu xám.

- Bao: 25kg và 500kg.Adisseo.

FranceMicrovit B12

Promix 10 000


2309.90.20RhP-8-8/99-KNKL

Bổ sung vitamin B12 trong TĂCN

- Dạng bột màu hồng đỏ.

- Thùng, bao: 20kg và 25kg.Adisseo

FranceMicrovit B12 Promix 1000

2309.90.20AA-41-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B12 cho TĂCN

- Dạng bột, màu hồng đỏ.

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit B12 Prosol 1000

2309.90.20AA-42-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B12 cho TĂCN

- Dạng bột, màu hồng đỏ.

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit B2 Supra 80

2309.90.20AA-44-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B2 cho TĂCN

- Dạng bột, màu vàng cam

- Bao: 20kg,Adisseo

FranceMicrovit B5 Promix

2309.90.20AA-48-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B5 cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng.

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit D3 Prosol 500

2309.90.20AA-37-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin D3 cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit E Oil Acetate

Ep/Usp

2309.90.20


AA-40-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin E cho TĂCN

- Dạng lỏng, màu vàng.

- Bao: 25kgAdisseo

FranceMicrovit E oil Acetate fg

2309.90.20

AP-1424-02/03-KNKL

Bổ sung Vitamin E trong TĂCN

- Dạng lỏng, màu vàng nhạt.

- Thùng: 25kg, 50kg và 200kg.Adisseo

FranceMicrovit E Promix 50

2309.90.20AA-38-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin E cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem

- Bao: 25kg và 500kgAdisseo

FranceMicrovit E Prosol 50

2309.90.20AA-39-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin E cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 25kgAdisseo

FranceMicrovit k3 Promix mpb

2309.90.20AP-1422-02/03-KNKL

Bổ sung Vitamin A, D3 trong TĂCN

- Dạng bột, màu trắng.

- Bao: 25kgAdisseo

FranceMicrovit TM B1 Promix

2309.90.20AA-49-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B1cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit TM B6 Promix

2309.90.20AA-50-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B6 cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 25kg,Adisseo

FranceMicrovit TM H Promix 2000

2309.90.20AA-43-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin H cho TĂCN

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 5kg và 25kgAdisseo

FranceMicrovitTM A D3 Supra 1000-200

2309.90.20AP-1423-02/03-KNKL

Bổ sung Vitamin A, D3 trong TĂCN

- Dạng bột, màu nâu nhạt.

- Bao: 25kg và 500kgAdisseo

FranceMilk Replacer C882

2309.90.20RUBY-73-3/00-KNKL

Chất thay thế sữa dùng cho lợn con

- Bao: 25kg

Voreal.

FranceMineral Enriched Yeast (Meycr 2000)

2309.90.20


LP-1712-9/03-KNKLbổ sung Crôm trong TĂCN

- Bao, hộp: 25kg

Lallemand Inc

FranceMini Adult

2309.10.90

RF-189-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMini Energy

2309.10.90RF-190-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Bao: 1kg; 2kg; 3kg; 4kg; 7,5kg; 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

FranceMini Junior

2309.10.90

RF-188-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMini Mature

2309.10.90

RF-191-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

- Viên, màu nâu.

- Gói: 60g, 100g, 400g và 500g.

- Bao: 1kg; 1,5kg; 2kg; 2,5kg; 3kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 7kg; 7,5kg; 8kg; 8,5kg; 9kg; 9,5kg; 10kg; 10,5kg; 11kg; 12kg; 13kg; 14kg; 15kg; 17kg; 20kg và 25kg.


Royal Canin S.A

FranceMistral Tox

2309.90.20Op-1548-6/03-KNKL

Phòng và xử lý nhiễm độc tố Mycotoxin trong TĂCN

- Bao: 5kg; 10kg; 25kg; 500kg; 1000kg và 1500 kg

Olmix

FranceMixodil

2309 90 20

162-05/06-CN

Bổ sung các loại vitamin, khoáng và axít amin cho vật nuôi.

- Dạng: lỏng, màu trong suốt.

- Can, thùng: 1lít; 3lít; 5lít; 10lít và 20lít.Neolait SAS

FranceMixoligo Plus

2309 90 20

163-05/06-CN

Bổ sung khoáng cho vật nuôi.

- Dạng: lỏng, màu xanh lá đậm.

- Can, thùng: 0,5lít; 1lít; 2,5lít; 5lít; 10lít; 20lít; 200lít và 1.000lít.Neolait SAS

Francetải về 6.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương