Hà nội, 2009 Mục lục Chương Tổng quan về Thương mại điện tử 7tải về 2.96 Mb.
trang1/77
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77


BỘ MÔN THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

------------------------------

GIÁO TRÌNH

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN


Hà nội, 2009

Mục lục

Chương 1. Tổng quan về Thương mại điện tử 7

1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử 7

1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet 7

1.2. Khái niệm thương mại điện tử 8

1.3. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử 13

1.4. Hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử 15

1.5. Quá trình phát triển thương mại điện tử 16

1.6. Các vấn đề chiến lược trong thương mại điện tử 17

2. Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử 18

2.1. Đặc điểm của thương mại điện tử 18

2. 2. Phân loại thương mại điện tử 20

3. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử 22

3.1. Lợi ích của thương mại điện tử 22

3.2. Hạn chế của thương mại điện tử 25

4. Ảnh hưởng của thương mại điện tử 26

4. 1. Tác động đến hoạt động marketing 26

4. 2. Thay đổi mô hình kinh doanh 26

4. 3. Tác động đến hoạt động sản xuất 27

4. 4. Tác động đến hoạt động tài chính, kế toán 28

4. 5. Tác động đến hoạt động ngoại thương 29

4. 6. Tác động của Thương mại điện tử đến các ngành nghề 30

5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT 35

5. 1. Xây dựng cơ sở pháp lý và chính sách (vĩ mô) 35

5. 2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 38

5. 3. Xây dựng hạ tầng kiến thức - chính sách về đào tạo nhân lực 39

5. 4. Xây dựng hệ thống bảo mật trong thương mại điện tử 40

5. 5. Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử 41

5. 6. Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh phù hợp 41

5. 7. Xây dựng nguồn nhân lực cho thương mại điện tử 42

5. 8. Áp dụng phù hợp các phần mềm quản lý tác nghiệp 43

6. Thực trạng phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam và trên Thế giới 43

6. 1. Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới 43

6. 2. Thực trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam 47

Chương 2. Giao dịch điện tử 61

1. Hợp đồng điện tử 61

1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng điện tử 61

1.2. Ký kết hợp đồng điện tử 68

1.3. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử 77

1.4. So sánh hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống 81

1.5. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng điện tử 841.6. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng điện tử 86

2. Thanh toán điện tử 91

2.1. Tổng quan về thanh toán điện tử 91

2.2. Một số hình thức thanh toán điện tử phổ biến 99

2.3. Case study: Flylady ứng dụng thanh toán điện tử qua PayPal 106

2.4. Thanh toán đối với thương mại điện tử tại Việt Nam 109

3. Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số 147

3.1. Tổng quan về chữ ký điện tử và chữ ký số 147

3.2. Chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 162

3.3. Điều kiện để đảm bảo cho sự phát triển dịch vụ chứng thực CKĐT 183Người nắm giữ chữ ký: là người đã khởi tạo chữ ký có trong các thông điệp dữ liệu hay đại diện của người ký. 190

Chương 3. Marketing điện tử 191

1.1. Các khái niệm cơ bản về E-marketing 191

1.2. Các hình thức phát triển cơ bản của marketing điện tử 191

1.3. Ưu điểm của marketing điện tử so với marketing truyền thống 194

1.4. Tác động của thương mại điện tử đến hoạt động marketing 195

1.5. Một số điều kiện cần để áp dụng marketing điện tử thành công 1962. Ứng dụng marketing điện tử trong doanh nghiệp 197

2.1. Nghiên cứu thị trường qua mạng 197

2.2. Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng qua mạng 200

2.3. Phân đoạn thị trường trong marketing điện tử 201

2.4. Các chiến lược marketing điện tử hỗn hợp (E-marketing mix) 204

3. Ứng dụng marketing điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu 212

3.1. Khai thác hệ thống các Trade Points trên Internet để quảng cáo 212

3.2. Khai thác các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B 213

3.3. Tìm hiểu thông tin thị trường qua Sở giao dịch hàng hoá trên Internet 214

3.4. Tìm kiếm thị trường và bạn hàng trên Internet 215

3.5. Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại trên Internet 216

3.6. Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình 217

3.6. Một số vấn đề cần lưu ý khi ứng dụng marketing điện tử 219

3.7. Những lưu ý khi vận dụng marketing điện tử trong xuất nhập khẩu 220

4. Bài tập tình huống 224

Chương IV. Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử 227

1. Tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử 227

1.1. Vai trò của an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử 227

1.2. Rủi ro trong thương mại điện tử tại Việt Nam 228

1.3. Vai trò của chính sách và quy trình bảo đảm an toàn đối với TMĐT 2292. Rủi ro chính trong thương mại điện tử 230

2.1. Một số rủi ro chính doanh nghiệp có thể gặp phải trong thương mại điện tử 230

2.2. Một số dạng tấn công chính vào các website thương mại điện tử 230

3. Xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tử 234

3.1. Những biện pháp cơ bản nào đảm bảo an toàn cho giao dịch TMĐT 235

3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT 239

3.3. Một số biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT 2414. Bài tập tình huống 242

4.1. Đối phó với các vụ tấn công vào website thương mại điện tử 242

4.2. Phòng chống lừa đảo qua mạng (phishing) 243

4.3. Giải pháp giảm rủi ro trong thương mại điện tử của iPremier 245Chương V. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp 251

1. Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp 251

1.1. Lưu trữ wesbite thương mại điện tử 252

1.2. Phần mềm giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp 270

1.3. Một số giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp lớn 281

1.4. Bài tập tình huống 287

Case 1. Land’s End đầu tư vào Thương mại điện tử 287

Case 2. Sear đã ứng dụng thương mại điện tử 288

2. Triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp 291

2.1. Các phương pháp triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp 291

2.3. Quy trình mua và triển khai phần mềm thương mại điện tử 311

2.4. Kỹ năng quản lý dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp 3183. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng 322

3.1. Tổng quan về CRM 322

3.2. Các chức năng cơ bản của CRM 334

3.3. Quy trình triển khai CRM trong doanh nghiệp 336

3.4. Lựa chọn giải pháp CRM phù hợp với doanh nghiệp 338

3.5. Kinh nghiệm ứng dụng CRM trong doanh nghiệp 343

3.6. Cài đặt và sử dụng một số phần mềm CRM 352

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp 356

4.1. Tổng quan về Quản trị Chuỗi cung ứng (SCM - Supply Chain Management) 356

4.2. Các lợi ích của SCM 365

4.3. Các chức năng chủ yếu của hệ thống SCM 366

4.4. Phân tích các bài học về ứng dụng SCM thành công 368

4.5. Các phần mềm ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng 371

4.6. Tích hợp chuỗi cung ứng và quản trị nguồn lực doanh nghiệp 378

4.7. Bài tập tình huống 3795. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp 382

5.1. Tổng quan về ERP 382

5.2. Triển khai dự án ERP 384

5.3. Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với doanh nghiệp 397

5.4. Bài học kinh nghiệm về ứng dụng ERP thành công 405

5.5. Cài đặt và sử dụng phần mềm ERP 4106. Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử 418

6.1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh điện tử 418

6.2. Cấu trúc kế hoạch kinh doanh điện tử 422

6.3. Mô tả chung về hoạt động kinh doanh: Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 430

6.4. Mô hình kinh doanh 440

6.5. Phân tích thị trường 448

6.6. Phân tích cạnh tranh 455

6.7. Tổ chức thực hiện 462

6.8. Phân tích hiệu quả tài chính 468

6.9. Trình bày kế hoạch kinh doanh điện tử một cách hiệu quả 4727. Xây dựng website và quản lý website thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến 473

7.1 Các công nghệ xây dựng website thương mại điện tử 473

7.2. Máy chủ web, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình web 474

7.3. Cài đặt và quản lý website thương mại điện tử 479

7.4. Cài đặt và quản lý cửa hàng trực tuyến 487

7.5. Nâng cấp và phát triển website thương mại điện tử 489

7.6. Thực hành sử dụng hợp đồng điện tử và thanh toán điện tử B2C 489

Chương VI. Luật điều chỉnh thương mại điện tử 495

1. Khái quát khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới 495

1.1. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL 495

1.2. Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL 496

1.3. Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế 4972. Khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước và khu vực 498

2.1. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Hoa Kỳ 498

2.2. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Singapore 501

2.3. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Canada 503

2.4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của EU 504

2.5. Khung pháp lý về thương mại điện tử của APEC 5063. Những quy định liên quan đến thương mại điện tử 508

3.1. Incoterms 2000 508

3.2. eUCP 508

4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam 509

4.1. Luật công nghệ thông tin 509

4.2. Luật giao dịch điện tử 510

4.3. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử 511

4.4. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 513

4.5. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 5154.6. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 517

Phụ lục 1: Các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới 521

Phụ lục 2: Qui trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử bằng email 562

Phụ lục 3: Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại điện tử (Model Law on Electronic Commerce) 579

Phục lục 3: UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 589

Phụ lục 4: United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 596  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương