HÀ NỘI 2007 ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ chuyên ngàNH: MÔi trưỜng đẤt và NƯỚCtải về 1.23 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Tài liệuMTMT074

Ô nhiễm môi trường nước và biện pháp xử lý

Water Environment Pollution and Treatment Methods2

Học liệu bắt buộc

1. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 1999

2. Trần Hiếu Nhuệ, 2004. Tình hình ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực đô thị và các giải pháp giải quyết. Hà Nội, 2004.

3. Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lê Hiền Thảo. Các quá trình vi sinh vật trong các công trình cấp thoát nước.Tài liệu tham khảo

4. Trịnh Xuân Lai. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Xây Dựng. 1/2001.

5. Metcalf and Eddy. Wastewater Engineering - Treatment, Disposal, Reuse.

6. Mc Graw-Hill Inte`rnational Edition - Third Edition. 1999

MTMT075

Khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất

Sustainable Exploitation of Underground Water Resources2

Học liệu bắt buộc

1.Phạm Ngọc Hồ, Trịnh Thị Thanh và nnk, 2006. Cơ sở môi trường khí và nước. Bài giảng trường ĐHKHTN, ĐHQGHNTài liệu tham khảo

2. Sở KHCNMT thành phố HCM. 1998. Sổ tay hướng dẫn: Xử lý Ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp

3. Trần Hiếu Nhuệ, 2004. Tình hình ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực đô thị và các giải pháp giải quyết. Hà Nội, 2004.

4. Lê Mục Đích. Kinh nghiệm phòng tránh và kiểm soát tai biến địa chất. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001.2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

TT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC


SỐ TÍN CHỈ

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

I

Khối kiến thức chung (General subjects)

11MG01

Triết học (Philosophy)

4

Khoa Triết họcTrường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHNMG02

Ngoại ngữ chung (General Foreign Language)

4

Bộ môn Ngoại ngữTrường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà NộiMG03

Ngoại ngữ chuyên ngành (Speciality Foreign Language)

3

Khoa Môi trườngTrường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (basis and speciality subjects)

34

II.1. Các môn học bắt buộc (Compulsory Subjects)

20MTMT004

Nguyên lý khoa học môi trường

Principles of Environmental Science2

Lưu Đức Hải

PGS.TS

Địa chất

Khoa Môi trườngMTMT005

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên

Bio-diversity and Nature Preservation2

Nguyễn Thị Loan

Lê Trọng CúcPGS.TS

GS.TS


Sinh học

Sinh học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT006

Chiến lược và chính sách môi trường

Environmental Strategies and Policies2

Lê Văn Khoa

Lưu Đức Hải
GS.TS

PGS.TSThổ nhưỡng

Địa chấtKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT007

Mô hình hoá môi trường

Environmental Modeling2

Phạm Ngọc Hồ

Vũ Văn MạnhGS.TS

TS


Khí tượng

Khí tượngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT008

Độc học môi trường

Environmental Toxicology2

Trịnh Thị Thanh

Nguyễn Thị HàTS.

Sinh học

Hoá học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT009

Kinh tế tài nguyên và môi trường (Natural Resource Economics and Environment)

2

Hoàng Xuân Cơ

Phạm Khôi NguyênPGS.TS

TS


Khí tượng

QL môi trườngKhoa Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

MTMT010

Nguyên lý công nghệ môi trường

Principles of Environmental Technology2

Trịnh Thị Thanh

Nguyễn Thị Hà

Trần Yêm


PGS.TS

TS.


TS.

Sinh học

Hoá học


Địa lý

Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

Khoa Môi trường
MTMT011

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

Environmental Management for Sustainable Development2

Nguyễn Đình Hoè

Lưu Đức HảiPGS.TS

PGS.TS


Địa chất

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT012

Quản lý các hệ sinh thái

Ecosystems Management2

Nguyễn Xuân Cự

Trần Khắc HiệpPGS.TS

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT013

Thực tập thiên nhiên

Field Study2

Nguyễn Xuân Cự

Trần Khắc HiệpPGS.TS

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trườngII.2. Các môn học tự chọn (Elective Subjects)

14/96MTMT014

Dân số - định cư và môi trường (Demography, Human Settlement and Environment)

2

Nguyễn Đình Hoè

Nguyễn Thiện TrườngPGS.TS

PGS.TS


Địa chất

Môi trườngKhoa Môi trường

Ban Khoa giáo TW

MTMT015

Thiết lập chương trình quan trắc môi trường

Setting Environmental Monitoring Program2

Lưu Đức Hải

Vũ Văn MạnhPGS.TS

TS


Địa chất

Môi trườngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT016

Phương pháp quy hoạch môi trường (Environmental Planning Methods)

2

Vũ Quyết Thắng

Lưu Đức HảiPGS.TS

PGS.TS


Sinh học

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT017

Đánh giá môi trường chiến lược (Strategy Environmental Assessment)

2

Hoàng Xuân Cơ

Lưu Đức Hải

Lê Văn Khoa


PGS.TS

PGS.TS


GS.TS

Khí tượng

Địa chất


Thổ nhưỡng

Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

Khoa Môi trường
MTMT018

Quản lý tổng hợp môi trường đới bờ (Coastal Zone Integrated Management)

2

Nguyễn Chu Hồi

Nguyễn Hữu Cử

Nguyễn Đình Hoè


PGS.TS

TS

PGS.TSThủy sản

Thủy sản


Địa chất

Viện KT&QH Thuỷ sản

Viện TN&MT Biển

Khoa Môi trường
MTMT019

Quản lý môi trường đô thị và khu dân cư tập trung (Urban and Centralized Resident Environmental Management)

2

Hoàng Xuân Cơ

Nguyễn Đình HòePGS.TS

PGS.TS


Khí tượng

ĐỊa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT020

Tiếp cận hệ thống trong quản lý môi trường và phát triển

Systematic Approach in Environmental Management and Development2

Nguyễn Đình Hòe

Trần Đình LânPGS.TS.

TS.


Địa chất

Sinh vật


Khoa Môi trường

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển,

MTMT021

Thẩm định và đánh giá công nghệ môi trường

Appraisal and Assessment of Environmental Technology2

Đặng Văn Lợi

Nguyễn Thị HàTS.

TS.


Môi trường

Hóa học


Cục Bảo vệ Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT022

Cơ chế quá trình xử lý chất thải (Mechanisms of Waste Treatment Process)

2

Nguyễn Thị Hà

Đồng Kim LoanTS.

TS.


Hóa học

Hóa học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT023

Phân tích lợi ích và chi phí trong xử lý chất thải

Cost - Benefit Analysis in Waste Treatment2

Trần Yêm

Hoàng Xuân CơTS.

PGS.TS.


Địa lý

Khí tượngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT024

Cấp thoát nước đô thị

Water Supply and Drainage in Urban regions2

Trần Đức Hạ

Trần Yêm


PG.TS

TS.


Xây dựng

Địa lý


Đại học Xây dựng

Khoa Môi trường

MTMT025

Cấp thoát nước nông thôn

Water Supply and Drainage in Rural regions2

Trần Đức Hạ

Trần Yêm


PGS.TS

TS.


Xây dựng

Địa lý


Đại học Xây dựng

Khoa Môi trường

MTMT026

Đô thị hóa và môi trường

Urbanization and Environment2

Hoàng Xuân Cơ

Nguyễn Đình HòePGS.TS

PGS.TS


Khí tượng

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT027

Quy hoạch môi trường đô thị và khu dân cư tập trung

Environmental Planning in Urban and Centralized Resident2

Hoàng Xuân Cơ

Vũ Quyết ThắngPGS.TS

PGS.TS


Khí tượng

Sinh học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT028

Sinh thái nhân văn đô thị

Human Ecology in Urban2

Lê Trọng Cúc

Nguyễn Đình HòeGS.TS

PGS.TS


Sinh học

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT029

Phát triển bền vững đô thị và khu dân cư tập trung

Sustanable Development in Urban and Centralized Resident2

Hoàng Xuân Cơ

Nguyễn Đình HòePGS.TS

PGS.TS


Khí tượng

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT030

Chất lượng môi trường nước và khu dân cư tập trung

Water Environment Quality and Centralized Resident2

Đồng Kim Loan

Nguyễn Đình HòeTS

PGS.TS


Hoá học

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT031

Chất lượng môi trường không khí đô thị và khu dân cư tập trung

Air Evironment Quality and Centralized Resident2

Phạm Ngọc Hồ

GS.TS

Khí tượng

Khoa Môi trườngMTMT032

Kiểm kê nguồn phát thải khí

Inventory of Exhaust Fumes Sources2

Đồng Kim Loan

Vũ Văn MạnhTS

TS


Hóa học

Môi trườngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT033

Ô nhiễm và kiểm soát chất lượng không khí (Air Pollution and Quality Control)

2

Phạm Ngọc Hồ

GS.TS

Khí tượng

Khoa Môi trườngMTMT034

Biến đổi khí hậu toàn cầu

Global Climate Changes2

Phạm Ngọc Hồ

Lê Đình QuangGS.TS

GS.TS


Khí tượng

Toán


Khoa Môi trường

Viện KTTV

MTMT035

Môi trường không khí đô thị và các khu công nghiệp

Air Environment in Urban and Industrial Zones2

Phạm Ngọc Hồ

Lê Đình QuangGS.TS

GS.TS


Khí tượng

Toán


Khoa Môi trường

Viện KTTV

MTMT036

Ứng dụng mô hình hoá toán học và GIS trong nghiên cứu môi trường không khí

Application of the Modelling Mathematically and the GIS in Atmosphere Environment Research2

Phạm Ngọc Hồ

Vũ Văn MạnhGS.TS

TS


Khí tượng

Môi trườngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT037

Cơ sở môi trường đất và nước (Fundamentals of Soil and Water Environmental )

2

Lê Đức

Trần Khắc HiệpPGS.TS

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT038

Kim loại nặng trong đất và nước (Heavy Metals in Soil and Water)

2

Lê Đức

Đỗ Quang HuyPGS.TS.

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Hoá học


Khoa Môi trường

Phòng TCCB

MTMT039

Sinh thái môi trường đất

Soil Environmental Ecology2

Lê Văn Khoa

GS.TS

Thổ nhưỡng

Khoa Môi trườngMTMT040

Sinh thái môi trường nước

Water Environmental Ecology2

Trịnh Thị Thanh

Lê Văn ThiệnPGS.TS

TS


Sinh học

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT041

Các quá trình trong nước

Procceses in Water Environment2

Trần Khắc Hiệp

Nguyễn Xuân HảiPGS.TS

TSKH.


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT042

Các quá trình trong đất

Processes in Soil Environment2

Nguyễn Xuân Cự

Lê Đức


PGS.TS

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT043

Ô nhiễm nước tự nhiên và biện pháp xử lý

Natural water Pollution and Treatment Methods2

Lê Đức

Nguyễn Thị HàPGS.TS

TS


Thổ nhưỡng

Hoá học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT044

Ô nhiễm đất và các biện pháp xử lý (Soil Pollution and Treatment)

2

Lê Đức

Nguyễn Xuân CựPGS.TS

PGS.TS


Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT045

Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước

Pollutant Dispersion Model in Water Environment2

Phạm Ngọc Hồ

GS.TS

Khí tượng

Khoa Môi trườngMTMT046

Mô hình đánh giá chất lượng môi trường đất (Modeling for Soil Environment Quality Assessment)

2

Phạm Ngọc Hồ

Lê Đức


GS.TS

PGS.TS


Khí tượng

Thổ nhưỡngKhoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT048

Hóa học môi trường ứng dụng (Applied Environmental Chemistry)

2

Đỗ Quang Huy

Nguyễn Thị HàPGS.TS

TS.


Hóa học

hóa học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT049

Hình thái và chuyển hoá của độc chất trong môi trường

Fate and Transfer of Toxicants in Environment2

Đỗ Quang Huy

Nguyễn Thị HàPGS.TS

TS.


Hóa học

hóa học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT050

Đánh giá rủi ro độc chất

Toxicant risk Assessment2

Trần Yêm

Trịnh Thị ThanhTS

PGS.TS


Địa lý

Sinh học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT051

Độc học sinh hóa

Biochemical Toxicology2

Trịnh Thị Thanh

Nguyễn Thị LoanPGS.TS

PGS.TS


Sinh học

Sinh học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT052

Kiểm soát độc chất

Toxicant Control2

Trịnh Thị Thanh

Nguyễn Thị HàPGS.TS

TS


Sinh học

Hóa học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT053

Hóa chất bảo vệ thực vật và môi trường (Pesticides and the Environment)

2

Trần Khắc Hiệp

Nguyễn Thị HàPGS.TS

TS


Thổ nhưỡng

Hóa học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT054

Năng lượng và môi trường

Energy and the Environment2

Lưu Đức Hải

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Địa chất

Hoá học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT055

Phát triển bền vững năng lượng bức xạ mặt trời

Sustainable Development of Solar Radiation Energy2

Nguyễn Ngọc Long

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Vật lý

Hoá học


Khoa Vật lý

Khoa Môi trường

MTMT056

Phát triển bền vững năng lượng địa nhiệt

Sustainable Development of Geothermal Energy2

Trần Nghi

Lưu Đức HảiGS.TS

PGS.TS


Địa chất

Địa chất


Khoa Địa chất

Khoa Môi trường

MTMT057

Phát triển bền vững năng lượng gió (Sustainable Development of Wind Energy)

2

Hoàng Xuân Cơ

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Khí tượng

Hoá học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT058

Phát triển bền vững năng lượng sinh học (Sustainable Development of Bio-Energy)

2

Lê Văn Căn

Trần Văn QuyTS

TS


Sinh học

Hoá học


TT NSVSMTNT

Khoa Môi trường

MTMT059

Phát triển bền vững năng lượng hạt nhân (Sustainable Development of Nuclear Energy)

2

Bùi Văn Loát

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Vật lý

Hoá học


Khoa Vật lý

Khoa Môi trường

MTMT060

Phát triển bền vững năng lượng thuỷ điện nhỏ (Sustainable Development of Small Hydroelectric Power Energy)

2

Nguyễn Văn Tuấn

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Thuỷ văn

Hoá học


Khoa Khí tượng TV

Khoa Môi trường

MTMT061

Kinh tế năng lượng - môi trường (Energy Economic and Environmental)

2

Hoàng Xuân Cơ

Lưu Đức HảiPGS.TS

PGS.TS


Khí tượng

Địa chất


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

MTMT062

Xây dựng và đánh giá các dự án năng lượng mới

Building and Assessement of New Energy Project2

Lưu Đức Hải

Trần Văn QuyPGS.TS

TS


Địa chất

Hoá học


Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương