Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

All Goods

7.5

649

540251

All Goods

9.0

650

540252

All Goods

6.0

651

540259 to 540261

All Goods

9.0

652

540262

All Goods

6.0

653

540269

All Goods

9.0

654

5403

All Goods

7.5

655

540411 to 540419

All Goods

9.0

656

540490

All Goods

7.5

657

5405

All Goods

7.5

658

54060010

All Goods

7.5

659

54060020

All Goods

7.5

660

540720 to 540730

All Goods

7.5

661

540741 to 540742

All Goods

7.5

662

540743

All Goods

9.0

663

540744 to 540752

All Goods

7.5

664

540753

All Goods

9.0

665

540754 to 540772

All Goods

7.5

666

540773

All Goods

9.0

667

540774 to 540781

All Goods

7.5

668

540783

All Goods

9.0

669

540784

All Goods

7.5

670

540791 to 540792

All Goods

7.5

671

540793

All Goods

9.0

672

540794 to 540822

All Goods

7.5

673

540823

All Goods

9.0

674

540824 to 540832

All Goods

7.5

675

540833

All Goods

9.0

676

540834

All Goods

7.5

677

550110

All Goods

7.5

678

550120

All Goods

6.0

679

550130 to 550190

All Goods

9.0

680

5502

All Goods

7.5

681

550311 to 550319

All Goods

7.5

682

550330 to 550340

All Goods

9.0

683

550390

All Goods

7.5

684

5504

All Goods

7.5

685

550510

All Goods

9.0

686

550520

All Goods

7.5

687

550610

All Goods

7.5

688

550620

All Goods

6.0

689

550630 to 550690

All Goods

9.0

690

5507

All Goods

7.5

691

550810

All Goods

9.0

692

550820 to 550912

All Goods

7.5

693

550921 to 550922

All Goods

7.5

694

550931 to 550932

All Goods

9.0

695

550941 to 550942

All Goods

7.5

696

550952 to 550953

All Goods

7.5

697

550959

All Goods

7.5

698

550961 to 550969

All Goods

7.5

699

550991 to 550999

All Goods

7.5

700

551020

All Goods

7.5

701

551030

All Goods

7.5

702

5511

All Goods

7.5

703

5512

All Goods

9.0

704

551312 to 551319

All Goods

9.0

705

551323 to 551349

All Goods

9.0

706

551412 to 551511

All Goods

9.0

707

551513

All Goods

9.0

708

551519 to 551521

All Goods

7.5

709

551522

All Goods

9.0

710

551529

All Goods

7.5

711

551591

All Goods

7.5

712

551599

All Goods

7.5

713

551611

All Goods

7.5

714

551612 to 551614

All Goods

9.0

715

551621

All Goods

7.5

716

551623 to 551624

All Goods

9.0

717

551631

All Goods

7.5

718

551632

All Goods

7.5

719

551633

All Goods

9.0

720

551634

All Goods

7.5

721

551641 to 551644

All Goods

9.0

722

551691

All Goods

7.5

723

551692 to 551693

All Goods

7.5

724

551694

All Goods

7.5

725

560110 to 560122

All Goods

7.5

726

560129

All Goods

7.5

727

560130 to 560290

All Goods

7.5

728

560311 to 560312

All Goods

7.5

729

560313 to 560314

All Goods

7.5

730

560391

All Goods

7.5

731

560392

All Goods

7.5

732

560393

All Goods

7.5

733

560394 to 560410

All Goods

7.5

734

560490

All Goods other than imitation gut (nylon) for rackets and high tenacity yarn of polyesters of nylon/other polyamides/ of viscose rayon, impregnated/coated excluding imitation gut for racket

7.5

735

560490

Imitation gut (nylon) for rackets and high tenacity yarn of polyesters of nylon/other polyamides/ of viscose rayon, impregnated/coated excluding imitation gut for racket

7.5

736

560500 to 560749

All Goods

7.5

737

5607

All Goods, other than cordage, cable, rope and twine of jute and twine, cordage, rope & cables of other textiles bast fibres of heading no. 5303

7.5

738

56079090

Cordage, cable, rope and twine of jute and twine, cordage, rope & cables of other textiles bast fibres of heading no. 5303

7.5

739

560811

All Goods

7.5

740

560819 to 560890

All Goods

7.5

741

5609

All Goods

7.5

742

5701 to 5702

All Goods

7.5

743

570320 to 570390

All Goods

7.5

744

5704 to 5705

All Goods

7.5

745

580110 to 580126

All Goods

7.5

746

580131 to 580132

All Goods

7.5

747

580133 to 580190

All Goods

7.5

748

580211 to 580219

All Goods

7.5

749

580220 to 581100

All Goods

7.5

750

5901

All Goods

7.5

751

590210 to 590220

All Goods

7.5

752

590290 to 590390

All Goods

9.0

753

5904 to 5911

All Goods

7.5

754

600110 to 600122

All Goods

7.5

755

600129 to 600191

Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương