Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

7.5

541

470790

All Goods

7.5

542

4801

All Goods

4.0

543

4802

All Goods

7.5

544

4803

All Goods

9.0

545

480411 to 480449

All Goods

7.5

546

480451

All Goods

7.5

547

480452 to 480525

All Goods

7.5

548

480530

All Goods

7.5

549

480540 to 480630

All Goods

7.5

550

480640 to 480700

All Goods

7.5

551

480810

All Goods

7.5

552

480820

All Goods

7.5

553

480830 to 480990

All Goods

7.5

554

481013

All Goods

9.0

555

481014

All Goods

7.5

556

481019 to 481022

All Goods

7.5

557

481029 to 481032

All Goods

7.5

558

481039 to 481099

All Goods

7.5

559

481110

All Goods

7.5

560

481141 to 481149

All Goods

9.0

561

481151 to 481159

All Goods

7.5

562

481160

All Goods

7.5

563

481190 to 481690

All Goods

7.5

564

481710

All Goods

9.0

565

481720

All Goods

7.5

566

481730

All Goods

9.0

567

481810 to 481910

All Goods

7.5

568

481920 to 481930

All Goods

7.5

569

481940 to 482090

All Goods

7.5

570

482210 to 482340

All Goods

7.5

571

482361 to 482369

All Goods

9.0

572

482370 to 482390

All Goods

7.5

573

49011010

All Goods

0.0

574

49011020 to 49019100

All Goods

7.5

575

490199

All Goods

9.0

576

4902

All Goods

0.0

577

4903

All Goods

7.5

578

4904 to 4906

All Goods

0.0

579

4907

All Goods

7.5

580

4908

All Goods

9.0

581

4909 to 4910

All Goods

7.5

582

491110

All Goods

9.0

583

49119100 to 49119910

All Goods

7.5

584

49119920

All Goods

0.0

585

49119990

All Goods

7.5

586

50010000 to 50020020

All Goods

25.0

587

50020030 to 50030090

All Goods

12.5

588

5004 to 5007

All Goods

7.5

589

5101 to 5102

All Goods

4.0

590

5103

All Goods

12.5

591

510400 to 510521

All Goods

7.5

592

51052910

All Goods

17.5

593

51052990

All Goods

7.5

594

510531 to 510620

All Goods

7.5

595

510720

All Goods

7.5

596

5108 to 5110

All Goods

7.5

597

511111 to 511119

All Goods

9.0

598

511120

All Goods

7.5

599

511130

All Goods

9.0

600

511190

All Goods

7.5

601

511211 to 511219

All Goods

9.0

602

511220

All Goods

7.5

603

511230

All Goods

9.0

604

511290 to 511300

All Goods

7.5

605

5201

All Goods

7.5

606

5202

All Goods

13.0

607

5203

All Goods

25.0

608

5204 to 5207

All Goods

7.5

609

520812 to 520813

All Goods

9.0

610

520819

All Goods

7.5

611

520821 to 520831

All Goods

9.0

612

520833 to 520843

All Goods

9.0

613

520849

All Goods

7.5

614

520851

All Goods

9.0

615

520859

All Goods

9.0

616

520911 to 520919

All Goods

7.5

617

520921 to 520941

All Goods

9.0

618

520943 to 521011

All Goods

9.0

619

521019

All Goods

7.5

620

521021 to 521029

All Goods

9.0

621

521032 to 521039

All Goods

9.0

622

521049 to 521059

All Goods

9.0

623

521111 to 521119

All Goods

7.5

624

521120 to 521225

All Goods

9.0

625

5301

All Goods

4.0

626

5302

All Goods

25.0

627

5303

All Goods

7.5

628

53050010 to 53050040

All Goods

7.5

629

53050050

All Goods

7.5

630

53050090

All Goods other than sisal fibre, aloe fibre, other textile fibres of genus agve raw, -ramie or chine grass

7.5

631

53050090

Sisal fibre, aloe fibre, other textile fibres of genus agve raw, -ramie or chine grass

7.5

632

5306

All Goods

7.5

633

5307

All Goods

7.5

634

530810

All Goods

7.5

635

530820 to 530890

All Goods

7.5

636

530911 to 530919

All Goods

9.0

637

530921 to 531090

All Goods

7.5

638

5311

All Goods

7.5

639

5401

All Goods

7.5

640

540211 to 540219

All Goods

9.0

641

540220

All Goods

6.0

642

540231 to 540232

All Goods

9.0

643

540233

All Goods

6.0

644

540234 to 540239

All Goods

9.0

645

540244

Elastomeric yarn of Nylon/other PLOYMDS, untwisted or with a twist <=50 turns per mtr, single

9.0

646

540244

Elastomeric other yarn(other thanof nylon or other polymides or of polyester), single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per mtr

7.5

647

540245

All Goods

9.0

648

540248 to 540249

Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương