Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.0

323

292620 to 293020

All Goods

5.0

324

293030

All Goods

5.0

325

293040

All Goods

5.0

326

29309099

Dithiocarbonates (xanthates)

5.0

327

2931

All Goods

6.0

328

293211 to 293369

All Goods

5.0

329

293371

All Goods

9.0

330

293372 to294200

All Goods

5.0

331

3001 to 3002

All Goods

7.5

332

300310 to 300320

All Goods

9.0

333

300331

All Goods

7.5

334

300339 to 300340

All Goods

9.0

335

300390

All Goods

7.5

336

300410 to 300431

All Goods

9.0

337

300432

All Goods

7.5

338

300439 to 300490

All Goods

9.0

339

300510 to 300650

All Goods

7.5

340

300660

All Goods

0.0

341

300670

All Goods

7.5

342

300691

All Goods

9.0

343

300692

All Goods

7.5

344

3101

All Goods

6.0

345

310210

All Goods

5.0

346

310221

All Goods

4.0

347

310229 to 310240

All Goods

6.0

348

310250

All Goods

0.0

349

310260 to 310420

All Goods

6.0

350

310430

All Goods

4.0

351

310490 to 310510

All Goods

6.0

352

310520 to 310590

All Goods

4.0

353

3201

All Goods

5.0

354

320210

All Goods

6.0

355

320290 to 320420

All Goods

5.0

356

320490

All Goods

6.0

357

3205

All Goods

5.0

358

320611 to 320619

All Goods

7.5

359

320620

All Goods

5.0

360

320641

All Goods

6.0

361

320642

All Goods

5.0

362

32064990

Pigments & preparations based on cadm compounds and pigments & preparations based on hexacynoferat (ferocynides & ferricynides)

5.0

363

320650 to 320730

All Goods

5.0

364

320740

All Goods

4.0

365

320810 to 320910

All Goods

7.5

366

320990

All Goods

7.5

367

32110000 to 32129010

All Goods

7.5

368

32129020

All Goods

5.0

369

32129030 to 32141000

All Goods

7.5

370

321490

All Goods

9.0

371

3215

All Goods

7.5

372

330112 to 330113

All Goods

15.0

373

330119

All Goods other than essential oils of bergamot and essential oils of lime

18.0

374

33011990

Essential oils of bergamot and essential oils of lime

15.0

375

330124 to 330129

All Goods

18.0

376

330130 to 330190

All Goods

15.0

377

330210

All Goods

30.0

378

330290 to 330300

All Goods

9.0

379

3304 to 3305

All Goods

7.5

380

330610

All Goods

9.0

381

330620 to 330720

All Goods

7.5

382

330730

All Goods

7.5

383

330741

All Goods

9.0

384

330749 to 330790

All Goods

7.5

385

340111

All Goods

7.5

386

340119

All Goods

9.0

387

340120 to 340211

All Goods

7.5

388

340212 to 340213

All Goods

9.0

389

340219 to 340290

All Goods

7.5

390

340311

All Goods

5.0

391

340319

All Goods

6.0

392

340391

All Goods

5.0

393

340399

All Goods

6.0

394

3404

All Goods

7.5

395

340510 to 340530

All Goods

9.0

396

340540 to340590

All Goods

7.5

397

3406

All Goods

9.0

398

3407

All Goods

7.5

399

3501

All Goods

18.0

400

3502 to 3503

All Goods

15.0

401

35040010

All Goods

18.0

402

35040091

All Goods

14.0

403

35040099 to 35052000

All Goods

18.0

404

350610 to 350691

All Goods

9.0

405

350699 to 350790

All Goods

7.5

406

3601 to 3604

All Goods

7.5

407

3606

All Goods

7.5

408

370110

All Goods

7.5

409

370120

All Goods

4.0

410

370130 to 370710

All Goods

7.5

411

370790

All Goods

9.0

412

3801 to 3807

All Goods

5.0

413

3808.50.00

Insecticides

9.0

414

3808.50.00

Fungicides

7.5

415

3808.50.00

Other than insecticides, fungicides, herbicides-anti-sprouting products, disinfectants and plant-growth regulators

7.5

416

380891

All Goods

9.0

417

380892

All Goods

7.5

418

380899

All Goods

7.5

419

380910

All Goods

15.0

420

380991 to 380992

All Goods

5.0

421

380993

All Goods

6.0

422

3810

All Goods

5.0

423

3811

All Goods

7.5

424

381210

All Goods

5.0

425

381230

All Goods

5.0

426

3813 to 3814

All Goods

7.5

427

3815 to 3816

All Goods

5.0

428

3817

All Goods

6.0

429

3818

All Goods

0.0

430

3819 to 3822

All Goods

7.5

Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương