Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

106

14049090

Vegetable materials  used primarily as broom or brushes(e.g. broom corn piassava etc) and raw vegetable materials of kind  used primarily in dyeing or tanning

25.0

107

1501

All Goods

25.0

108

1502

All Goods

12.5

109

1503 to 1504

All Goods

25.0

110

1505

All Goods

13.0

111

1506

All Goods

25.0

112

150910

All Goods

30.0

113

150990

All Goods

30.0

114

151110

All Goods

76.0

115

151190

All Goods

86.0

116

15159091

Tung oil and its fractions edible grade

30.0

117

15159099

Tung oil and its fractions other than edible grade

30.0

118

151610

All Goods

25.0

119

1518.00.11

All Goods

30.0

120

1518.00.19

All Goods

25.0

121

1518.00.21

All Goods

30.0

122

1518.00.29

All Goods

25.0

123

1518.00.31

All Goods

30.0

124

1518.00.39

All Goods

25.0

125

1518.00.40

All Goods

30.0

126

1521

All Goods

25.0

127

1522

All Goods

25.0

128

160220 to 160231

All Goods

27.0

129

160239

All Goods

25.0

130

160249 to 160300

All Goods

25.0

131

160411 to 160413

All Goods

25.0

132

160415 to 160416

All Goods

25.0

133

160419

All Goods

25.0

134

160420

All Goods

25.0

135

160510

All Goods

25.0

136

160540 to 160590

All Goods

25.0

137

170211 to 170219

All Goods

20.0

138

170220

All Goods

25.0

139

170230 to 170240

All Goods

25.0

140

170250 to 170290

All Goods

25.0

141

170310

All Goods

7.5

142

170390

All Goods

7.5

143

1704

All Goods

25.0

144

1801 to 1802

All Goods

25.0

145

180400 to 180620

All Goods

25.0

146

180631 to 180632

All Goods

25.0

147

190110 to 190120

All Goods

25.0

148

190190

All Goods

25.0

149

190211 to 190220

All Goods

25.0

150

190230 to 190240

All Goods

25.0

151

190410

All Goods

25.0

152

190430

All Goods

25.0

153

190510 to 190531

All Goods

25.0

154

190532

All Goods

25.0

155

190540

All Goods

25.0

156

190590

All Goods

25.0

157

2001

All Goods

25.0

158

200290

All Goods

25.0

159

200390

All Goods

25.0

160

200490

All Goods

25.0

161

200560 to 200570

All Goods

25.0

162

200710 to 200820

All Goods

25.0

163

200870 to 200880

All Goods

25.0

164

200912

All Goods

25.0

165

200921 to 200941

All Goods

25.0

166

200961 to 200980

All Goods

25.0

167

200990

All Goods

25.0

168

210210 to 210610

All Goods

25.0

169

220110 to 220210

All Goods

25.0

170

220290

All Goods

25.0

171

220720

All Goods

5.0

172

2209

All Goods

25.0

173

230110

All Goods

25.0

174

230120

All Goods

5.0

175

2302 to 2303

All Goods

25.0

176

2307 to 2308

All Goods

25.0

177

230910

All Goods

15.0

178

2501 to 2514

All Goods

4.0

179

251511 to 251512

All Goods

9.0

180

251520

All Goods

7.5

181

2516

All Goods

7.5

182

2517 to 2521

All Goods

4.0

183

252210

All Goods

5.0

184

252220 to 252230

All Goods

4.0

185

252310 to 252321

All Goods

9.0

186

252329

All Goods

0.0

187

252330

All Goods

7.5

188

252390

All Goods

9.0

189

2524

All Goods

7.5

190

2525 to 2530

All Goods

4.0

191

2601 to 2617

All Goods

2.0

192

2618 to 2619

All Goods

4.0

193

262011 to 262019

All Goods

5.0

194

262021 to 262029

All Goods

4.0

195

262030

All Goods

5.0

196

262040 to 262190

All Goods

4.0

197

270111 to 270119

All Goods

4.0

198

270120 to 270820

All Goods

7.5

199

2709

All Goods

5.0

200

271111 to 271113

All Goods

4.0

201

271119

All Goods

7.5

202

271121

All Goods

5.0

203

2714 to 2715

All Goods

7.5

204

2716

All Goods

0.0

205

2801 to 2802

All Goods

4.0

206

2803

All Goods

5.0

207

280410

All Goods

4.0

208

280421

All Goods

5.0

209

280429 to 280540

All Goods

4.0

210

2806 to 2813 (except 28100020)

All Goods

5.0

211

28100020

All Goods

4.0

212

2814

All Goods

4.0

213

281511 to 281512

All Goods

6.0

214

281520 to 281640


Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương