Government of india ministry of financetải về 2.14 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.14 Mb.
#39325
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.0

1082

84145920

All Goods

7.5

1083

84145930 to 84146000

All Goods

5.0

1084

84149011

All Goods

5.0

1085

84149012

All Goods

7.5

1086

84149019 to 84149020

All Goods

5.0

1087

84149030

All Goods

7.5

1088

84149040 to 84149090

All Goods

5.0

1089

841510

All Goods

9.0

1090

841581 to 841583

All Goods

9.0

1091

841590

All Goods

7.5

1092

841610 to 841720

All Goods

5.0

1093

841780

All Goods

6.0

1094

841790

All Goods

5.0

1095

84181010

All Goods

6.0

1096

84181090

All Goods

9.0

1097

841821

All Goods

7.5

1098

841829

All Goods

9.0

1099

84183010

All Goods

6.0

1100

84183090

All Goods

9.0

1101

841840

All Goods

5.0

1102

841850 to 841861

All Goods

6.0

1103

84186910

All Goods

5.0

1104

84186920 to 84186930

All Goods

7.5

1105

84186940 to 84189900

All Goods

5.0

1106

84191110

All Goods

7.5

1107

84191190

All Goods

5.0

1108

84191910

All Goods

7.5

1109

84191920 to 84193200

All Goods

5.0

1110

841939

All Goods

6.0

1111

841940

All Goods

5.0

1112

841950

All Goods

6.0

1113

841960

All Goods

5.0

1114

841981

All Goods

7.5

1115

841989 (except 84198970)

All Goods

5.0

1116

84198970

All Goods

0.0

1117

84199010

All Goods

7.5

1118

84199090 to 84211930

All Goods

5.0

1119

84211940

All Goods

0.0

1120

84211950 to 84211991

All Goods

5.0

1121

84211999

All Goods

0.0

1122

842121

All Goods

5.0

1123

842122

All Goods

5.0

1124

842129

All Goods

5.0

1125

842139

All Goods

6.0

1126

842191 to 842199

All Goods

5.0

1127

842211

All Goods

7.5

1128

842219 to 842220

All Goods

5.0

1129

842230 to 842240

All Goods

4.0

1130

84229010

All Goods

5.0

1131

84229020

All Goods

7.5

1132

84229090

All Goods

5.0

1133

842310

All Goods

7.5

1134

842320 to 842382

All Goods

5.0

1135

842389

All Goods

5.0

1136

84239010

All Goods

7.5

1137

84239020

All Goods

5.0

1138

842410

All Goods

5.0

1139

842420 to 842481

All Goods

5.0

1140

842489

All Goods

5.0

1141

842490 to 842541

All Goods

5.0

1142

842542

All Goods

6.0

1143

842549

All Goods

5.0

1144

842611 to 842710

All Goods

5.0

1145

842720

All Goods

5.0

1146

842790 to 842810

All Goods

5.0

1147

842820

All Goods

5.0

1148

842831 to 842833

All Goods

5.0

1149

842839

All Goods

5.0

1150

842840 to 842930

All Goods

5.0

1151

842940

All Goods

5.0

1152

842951

All Goods

5.0

1153

842952 to 842959

All Goods

5.0

1154

843010 to 843031

All Goods

5.0

1155

843039

All Goods

5.0

1156

843041 to 843110

All Goods

5.0

1157

843120

All Goods

5.0

1158

843131 to 843790 (except 84331190 ,84331990 and 843621)

All Goods

5.0

1159

84331190

All Goods

7.5

1160

84331990

All Goods

7.5

1161

843621

All Goods

4.0

1162

843810

All Goods

4.0

1163

843820 to 843890

All Goods

4.0

1164

843910 to 843991

All Goods

5.0

1165

843999 to 844010

All Goods

5.0

1166

844090

All Goods

5.0

1167

844110

All Goods

5.0

1168

844120 to 844140

All Goods

5.0

1169

844180

All Goods

5.0

1170

844190 to 844312

All Goods

5.0

1171

844313

All Goods

5.0

1172

844314 to 844317

All Goods

5.0

1173

844319

All Goods

5.0

1174

844331 to 844332

All Goods

0.0

1175

84433910

All Goods

5.0

1176

84433920

All Goods

0.0

1177

84433930

All Goods

5.0

1178

84433940

All Goods

0.0

1179

84433950 to 84433970

All Goods

5.0

1180

84433990

All Goods

5.0

1181

844391

All Goods

5.0

1182

84439910 to 84439959

All Goods

0.0

1183

84439960 to 84454090

All Goods

5.0

1184

844590

All Goods

5.0

1185

844610

All Goods

5.0

1186

844621

All Goods

5.0

1187

844629 to 844900

All Goods

5.0

1188

845011

All Goods

9.0

1189

845012 to 845019

All Goods

7.5

1190

845020


Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 2.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương