GIẤy mời về việc “Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015”tải về 12.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.54 Kb.
#22762
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

Địa chỉ: 77 Nguyễn Du - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3863729 - Fax: (84-511) 3824954

Website: www.tecco533.com.vnĐà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI

Về việc “Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015”

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533.
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

- Thời gian : 13 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2015.

- Địa điểm : Hội trường tầng 4, 77 Nguyễn Du, thành phố Đà Nẵng.

- Điều kiện Cổ đông tham dự Đại hội:

+ Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 tính đến hết ngày 08/4/2015.

+ Trong trường hợp không thể tham dự thì Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty (có đính kèm), có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là cá nhân), ký tên đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan) và gửi về văn phòng Công ty trước ngày 22/4/2015.

- Nội dung :


  • Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014 và kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2014;

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015;

  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015;

  • Giới thiệu và bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;

  • Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;

  • Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Sự có mặt của Quý vị Cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ThS. Huỳnh Trung Nhân

__________________________________________________________________________________

Ghi chú: - Xin Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, giấy CMND và giấy uỷ quyền (nếu có)

- Đây là chương trình dự kiến của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015. Nếu quý Cổ đông có ý kiến bổ sung đối với chương trình Đại hội, xin gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 22/4/2015.- Các tài liệu và báo cáo của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.tecco533.com.vn

tải về 12.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương