GIẤy mời hội thảo “ceo với Thương mại điện tử”tải về 14.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích14.87 Kb.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------- -----------------------------

No: /GM-VCCI Hà Nội, Ngày 24 tháng 11 năm 2010

GIẤY MỜI

Hội thảo “CEO với Thương mại điện tử”
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung dùng Thương mại điện tử (TMĐT) để quảng bá, xúc tiến xuất khẩu để nhanh chóng tìm ra đối tác và phản ứng với thị trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các nhà nhập khẩu trên thế giới đang thường xuyên tìm kiếm bạn hàng thông qua Internet. Mặc dù vậy, cũng còn không ít các doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ và đúng đắn về xu hướng này và do đó chưa đưa ra được chiến lược và bước đi phù hợp cho doanh nghiệp mình. Một nhân tố quyết định để cải thiện vấn đề này chính là nhận thức và tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp về việc đầu tư cho TMĐT, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc điều hành (CEO) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu và ứng dụng TMĐT trong kinh doanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Nhận thức được điều này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Alibaba.com và Công ty OSB - Đại diện của Alibaba.com tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề «CEO với Thương mại điện tử » với mục tiêu cung cấp cho CEO nhiều thông tin hơn nữa về xu hướng toàn cầu trong ứng dụng TMĐT, tiềm năng tại Việt Nam, tầm nhìn của CEO trong xây dựng chiến lược, kế hoạch  ứng dụng TMĐT, một số giải pháp về TMĐT và cơ hội xuất khẩu qua Alibaba.com - Sàn TMĐT uy tín hàng đầu trên thế giới giành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Alibaba.com và Công ty OSB rất hân hạnh gửi lời mời tới Ban Lãnh đạo cùng 01 đại diện của Quý doanh nghiệp tới tham dự chương trình hội thảo và tư vấn xuất khẩu của chúng tôi.Thời gian : 08:00 sáng tới 04:30 chiều, ngày 14/12/ 2010.

Địa điểm: Phòng hội nghị lầu 06, Khách sạn Windsor Plaza Hotel

Số 18, Đường An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Quý Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng gửi thông tin đăng ký trước ngày 08/12/2010 cho chúng tôi theo thông tin dưới đây :Ms. Quỳnh Hương, Công ty OSB, Email: huongnq@osbholding.com , Tel: 04-36404069 (Số lẻ 121), Fax: 04-36403669, Di động: 0914890588Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, OSB

Gửi kèm:

  • Nội dung chương trình;

  • Phiếu đăng ký.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực

Hoàng Văn Dũng

: Upload -> File
File -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
File -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
File -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
File -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
File -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
File -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương