Giáo trình ngôn ngữ Ctải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   62
C ĐHQGHN

II.1.Biến
¾
Khái niệm 
Biến là đại lượng có giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nào đó mà được chấp nhận bởi 
ngôn ngữ (xem phần các kiểu dữ liệu), giá trị của biến có thể thay đổi trong thời gian tồn 
tại của biến (hay ta nói trong vòng đời của biến). 
Các thành phần của chương trình sẽ được lưu trong bộ nhớ trong và biến cũng không 
ngoại lệ. Tức là biến cũng được cấp phát một vùng nhớ để lưu giữ giá trị thuộc một kiểu 
dữ liệu xác định. Vì thế theo một khía cạnh nào đó có thể nói biến là một cái tên đại diện 
cho ô nhớ trong máy tính, chương trình có thể truy xuất ô nhớ (lấy hoặc ghi giá trị) thông 
qua tên biến. 
Một biến nói chung phải có các đặc trưng sau: 
- Tên biến 
- Kiểu dữ liệu: kiểu của biến 
- Giá trị hiện tại nó đang lưu giữ (giá trị của biến)
( tuy nhiên sau này chúng ta thấy trong C có biến kiểu void, ban đầu coi đây là biến 
không kiểu nhưng dần quan niệm đó cũng là 1 tên kiểu và là kiểu không xác định) 
¾
Tên biến 
Trong C cũng như các ngôn ngữ lập trình khác các biến đều phải có tên, các tên biến 
hay nói chung là tên (gồm tên biến, tên hằng, tên hàm, hoặc từ khoá) là một xâu kí tự và 
phải tuân theo các quy định của ngôn ngữ đó là:
• 
Tên chỉ có thể chứa kí tự là chữ cái (‘a’ ,..,’z’; ‘A’,..,’Z’); chữ số( ‘0’,..,’9’) và kí 
tự gạch dưới (_), số kí tự không quá 32.
• 
Kí tự đầu tiên của tên phải là chữ cái hoặc kí tự gạch dưới
• 
Trong tên phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tức là hai xâu cùng các kí tự nhưng 
khác nhau bởi loại chữ hoa hoặc chữ thường là hai tên khác nhau, ví dụ như với 2 xâu kí 
tự “AB” và “Ab” là hai tên hoàn toàn phân biệt nhau. 
• 
Các từ khoá của ngôn ngữ không được dùng làm tên biến, tên hằng, hay tên hàm. 
Hay nói khác đi, trong chương trình có thể bạn phải dùng đến tên, tên này do bạn đặt theo 
ý tưởng của bạn nhưng không được trùng với các từ khoá.
¾

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương