Giáo trình ngôn ngữ C


Biên dịch chương trình nguồntải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   62
C ĐHQGHN

2. Biên dịch chương trình nguồn 
Hiện nay có rất nhiều chương trình dịch cho C như: Turbo C, BC, Microsoft C,.. mục 
đích của bước này là chuyển chương trình nguồn thành chương trình mã đối tượng 
(object). Sau bước này (nếu thành công) chúng ta thu được file chương trình đối tượng 
(có phần mở rộng là .OBJ) 
3. Liên kết chương trình 
Sau bước biên dịch hoàn thành ta có chương trình đối tượng, đây chưa phải là chương 
trình có thể chạy được trên máy tính, bước này chúng ta phải sử dụng một trình liên kết để 
liên kết các hàm thư viện với chương trình đối tượng để tạo ra chương trình đích . Bạn có 
thể sử dụng trình liên kết độc lập nào đó, nhưng với các trình biên dịch của C trên môi 
trường DOS hay WINDOWS đều có sẵn trình liên kết. 
4. Chạy và kiểm tra kết quả chương trình
Khi đã có chương trình đích, chúng ta cần phải kiểm tra tính đúng đắn của nó. bạn 
chạy chương trình với các bộ dữ liệu mẫu và kiểm tra kết quả có như dự kiến hay không, 
nếu có sai sót thì phải xác định nguyên nhân gây lỗi và quay lại bước 1 để hiệu chỉnh. và 
chúng ta lặp lại quá trình này cho tới khi được chương trình giải đúng bài toán mong đợi.


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
7
Hình 1 – Các bước phát triển 
chương trình 
Hiện nay có rất nhiều chương trình dịch cho C và hầu hết (trên nền DOS hoặc Windows)
trong đó được tích hợp cả trình soạn thảo, biên dịch, liên kết - gọi là môi trường tích hợp. 
Trong giáo trình này chúng ta sử dụng BC (Borland C) hoặc turbo C làm môi trường lập 
trình. 


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
8
II. Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương