Giáo trình ngôn ngữ Ctải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang62/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62
C ĐHQGHN

Tài liệu tham khảo
 
1. Đỗ Phúc, Tạ Minh Châu - Kỹ thuật lập trình Turbo C 
2. Phạm Văn Ất - Kỹ thuật lập trình Turbo C - Cơ sở và nâng cao 
3. Scott Robert Ladd - C++ Kỹ thuật và ứng dụng, Nguyễn Hùng dịch

Document Outline

 • Mục lục
 • Giới thiệu
 • I. Mở đầu
  • I.1. Bảng chữ cái, tên và từ khoá
  • I.2.Các bước lập trình giải bài toán
 • II. Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C
  • II.1.Biến
  • II.2.Hằng
  • II.3. Các kiểu dữ liệu chuẩn đơn giản trong C
  • II.4. Biểu thức và các phép toán
 • III. Chương trình C
  • III.1. Cấu trúc chương trình
  • III.2. Câu lệnh và dòng chú thích
   • III.2.1. Câu lệnh
   • III.2.2. Lệnh và khối lệnh
   • III.2.3 Lời chú thích
  • III.3. Nhập và xuất dữ liệu
 • IV - Các cấu trúc điều khiển chương trình
  • IV.1. Cấu trúc tuần tự
  • IV.2. Cấu trúc rẽ nhánh
  • IV.3. Cấu trúc switch
  • IV.4. Cấu trúc while
  • IV.5. Cấu trúc do .. while
  • IV.6. Cấu trúc for
  • IV.7. Câu lệnh continue và break
 • V - Mảng và con trỏ
  • V.1. Khái niệm Mảng
  • V.2. Mảng 1 chiều
   • V.2.1 - Định nghĩa mảng
   • V.2.2 - Truy xuất các phần tử
   • V.2.3 - Khởi tạo giá trị các phần tử mảng một chiều
   • V.2.4 - Một số ví dụ
  • V.3 - Mảng 2 chiều
   • V.3.1 - Định nghĩa mảng hai chiều
   • V.3.2 – Truy xuất các phần tử mảng hai chiều
   • V.3.3 - Một số ví dụ về mảng hai chiều
  • V.4 - Con trỏ và mảng
   • V.4.1 - Con trỏ và các phép toán trên con trỏ
   • V.4.2 - Tổ chức vùng nhớ của mảng
   • V.4.3 - Liên hệ giữa con trỏ và mảng
 • VI – Các vấn đề cơ bản về hàm
  • VI.1 - Nguyên mẫu (prototype) hàm
  • VI.2 - Định nghĩa hàm
  • VI.3- Lời gọi hàm và truyền tham số

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương