Giáo trình ngôn ngữ C


I.2.Các bước lập trình giải bài toántải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
C ĐHQGHN

I.2.Các bước lập trình giải bài toán 
Để giải một bài dù mức nào thì bước đầu tiên chúng ta cũng phải phát biểu bài toán, 
tức là chúng ta phải hiểu bài toán yêu cầu gì thì mới có thể tìm được thuật giải, và cài đặt 
thuật toán đó và sau khi đã có chương trình bạn phải chạy để kiểm nghiệm tính đúng đắn 
của nó. 
Như vậy để giải bài toán bằng chương trình chúng ta theo các bước sau: 
1. Xác định đối tượng của chương trình 


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
6
2. Xác định phương pháp và thuật giải 
3. Viết chương trình (lập trình)
4. Chạy chương trình và kiểm tra kết quả.
Để có một chương trình chúng ta cần phải viết các lệnh (lập trình) trong một ngôn 
ngữ lập trình nào đó, như C chẳng hạn, nhưng máy tính không chạy trực tiếp được chương 
trình viết bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao (gọi là chương trình nguồn), nó chỉ có thể 
thực hiện được các chương trình dạng mã máy (chương trình đích). Vì vậy sau khi đã có 
chương trình nguồn, chúng ta cần thực hiện chuyển chương trình nguồn thành chương 
trình đích, công việc này chúng ta cần đến trình biên dịch (compiler) và liên kết (linker). 
Như vậy ta thấy chu trình phát triển một chương trình như sau: 
1. Soạn thảo chương trình nguồn 
Chúng ta có thể sử dụng một trình soạn thảo văn bản chuẩn (ASCII) nào đó để soạn 
thảo chương trình, sau đó ghi vào file chương trình nguồn (ngầm định với phần mở rộng 
là .C). 
Do C cũng như hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến đều sử dụng bảng chữ cái 
ASCII nên bạn có thể sử dụng bất kỳ một hệ soạn thảo văn bản chuẩn để viết chương 
trình, tuy nhiên hầu hết các trình biên dịch của C trên môi trường MS-DOS hoặc 
WINDOWS đều có tích hợp trình soạn thảo và bạn nên sử dụng trình soạn thảo tích hợp 
này sẽ thuận lợi hơn. 

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương