Giáo trình ngôn ngữ Ctải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
C ĐHQGHN

I. Mở đầu
 
C là ngôn ngữ lập trình được thiết kế bởi Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell 
Telephone năm 1972. Nó được viết với mục tiêu chính là xây dựng hệ điều hành UNIX. 
Vì thế ban đầu nó không hướng tới sự tiện dụng cho người lập trình. C được phát triển từ 
một ngôn ngữ lập trình có tên là B (B là ngôn ngữ lập trình được viết bởi Ken Thompson 
tại Bell Labs, và tên ngôn ngữ lấy theo tên của Bell Labs). 
C là ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, linh hoạt, nó nhanh chóng trở thành ngôn ngữ phổ 
biến không chỉ trong phạm vi của Bell, C được các lập trình viên sử dụng viết nhiều loại 
ứng dụng ở các mức độ khác nhau. 
Cũng vì nó được dùng nhiều nơi nên xuất hiện những đặc điểm khác nhau, các phiên 
bản phát triển không thống nhất. Để giải quyết vấn đề này, năm 1983 Viện tiêu chuẩn Mỹ 
(ANSI) đã thành lập một chuẩn cho C và có tên ANSI C (ANSI standard C). Nói chung 
các chương trình dịch C ngày nay đều tuân theo chuẩn này ngoại trừ một số khác biệt nhỏ. 
Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao như C, Pascal, BASIC,.. mỗi ngôn 
ngữ đều có điểm mạnh riêng của nó và phù hợp cho một số lĩnh vực nào đó, C cũng 
không ngoại lệ, C được phổ biến bởi nó có các đặc điểm sau: 
• 
C là ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo. Có thể nói rằng sự hạn chế của C chỉ phụ thuộc 
vào người lập trình, tức là với C bạn có thể làm tất cả những điều theo ý tưởng của bạn. C 
được dùng cho những dự án từ nhỏ tới lớn như: Hệ điều hành, Đồ hoạ, Chương trình 
dịch,...
• 
C dễ chuyển đổi sang hệ hệ thống khác (tính khả chuyển), tức là một chương trình 
C được viết trên hệ thống này có thể dễ dàng dịch lại chạy được trên hệ thống khác
• 
C là ngôn ngữ cô đọng, số lượng từ khoá không nhiều. 
• 
C là ngôn ngữ lập trình cấu trúc. Mã lệnh của chương trình C được viết thành các 
hàm, các hàm này có thể sử dụng lại trong các ứng dụng khác. 
Với các đặc điểm trên C là ngôn ngữ tốt cho việc học lập trình, hơn nữa sau này 
chúng ta còn có thể tiếp cận với lập trình hướng đối tượng, và một trong những ngôn ngữ 
lập trình chúng ta lựa chọn đầu tiên cho lập trình hướng đối tượng là C++, những kiến 
thức về C vẫn có ích cho bạn vì C++ là ngôn ngữ được phát triển từ C và bổ sung đặc tính 
hướng đối tượng. 

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương