Giáo án tuần 10 Lớp 5/3 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015tải về 97.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích97.86 Kb.


Giáo án tuần 10 Lớp 5/3
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015

TẬP ĐỌC: ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học, tốc độ khoảng 100tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK.

* HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.KNS: Tìm kiếm và xử lý thông tin-Hợp tác-Thể hiện sự tự tin

II. P2 & kĩ thuật dạy học: Trao đổi nhóm; Trình bày 1 phút

III. Chuẩn bị:

- GV: Kẻ sẵn bảng BT 2

- HS: Vở, SGK

IV. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3’

15’

15’

3’


1-Bài cũ:

2.Bài mới: giới thiệu bàiHướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.


Bài 2: Đọc yêu cầu.

-Phân các nhóm.

-Yêu cầu HS trình bày.

-GV nhận xét, bổ sung.

-Chốt lại – ghi bảng.

*HS K/G dọc diễn cảm bài thơ, bài văn nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật trong bài thơ bài văn
3. Củng cố - dặn dò.

-Chuẩn bị tiết 2 ôn tập.

-Học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ của các chủ điểm.

-Nhận xét tiết học.
-Lắng nghe.

-1 HS đọc yêu cầu.

-HS đọc lại các bài TĐ + HTL từ tuần 1 đến tuần 3.

-HS lập bảng thống kê về chủ điểm – Tên bài – Tác giả - Nội dung.
-Các nhóm trình bày.TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

Biết:


  • Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

  • So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.

  • Giải bài toán liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3’

1’

9’


10’

9’


3’

1-Bài cũ:3’
2-Bài mới:

- Giới thiệu bài.Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1:8’ Đọc yêu cầu.

H: Bài tập yêu càu chúng ta làm gì?
-Yêu cầu HS làm bài.

-Nhận xét, sửa chữa.


Bài 2-3:10

-Đọc yêu cầu.

-Làm bài.

-Nhận xét bổ sung.

*Bài 4:9’

-Gọi HS đọc đề.

-Chấm bài - nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò.1’


-1 HS đọc.


-Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân.

-HS làm vở, 1 HS lên bảng làm.

-1 HS đọc.

-Làm vở, 3 HS lên bảng làm


-2 HS đọc.
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015

TOÁN: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
CHÍNH TẢ : ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 2 )

I. Mục tiêu:

- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở tiết 1.

- Nghe - viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút ,không mắc quá 5 lỗi.

- Rèn tính cẩn thận, chính xác.II. Chuẩn bị

- GV: Phiếu ghi các câu hỏi.

- HS: Vở, SGK

III.Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1’
10’


15’

9’
2’

1-Giới thiệu bài.


Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập.

Tập đọc + học thuộclòng.Hoạt động 2: Nghe - viết.

-GV đọc bài: Nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.H: Theo em nội dung bài này nói gì?
2-Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Đọc yêu cầu.

Bài 2: Yêu cầu HS làm bài.
-Nhận xét, bổ sung.
3.Củng cố - dặn dò.

-HS tiếp tục đọc các bài từ tuần 1 đến tuần 9.


-HS trả lời.

-HS làm bài.
-Lớp nhận xét.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 3)

I. Mục tiêu:

- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở tiết 1.

- Tìm và ghi lại được các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2)

*HS năng khiếu nêu được cảm nhạn về chi tiết thích thú nhất trong bài văn(BT2).II. Chuẩn bị

- GV: Tranh ảnh minh hoạ nội dung các bài văn miêu tả đã học.

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1’
15’


15’

4’

1-Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn luyện tập đọc và HTL.

Bài 1: Giao việc.


Bài 2:

Trong 4 bài văn trên, em thấy chi tiết nào em thích nhất? Em hãy ghi lại chi tiết đó và lí do vì sao?*HS K/G nêu được cảm nhận về chi tiết lý thú nhất trong bài văn

-GV nhận xét.


Củng cố - dặn dò.

Nhận xét tiết học.-1 HS đọc yêu cầu.

-HS đọc tất cả các bài TĐ và HTL đã học, đã nêu.
-1 HS đọc yêu cầu

-HS làm bài.

-Trình bày.

-Lớp nhận xét.
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015

TẬP ĐỌC: ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 4)

I. Mục tiêu:

- Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ ) về chủ điểm đã học (BT1).

- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của bài tập 2.

- Yêu thích môn học.II. Chuẩn bị

- GV: Phiếu ghi các câu hỏi.

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

2’
15’

15’

3’1-Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1:

Giáo viên giao việc.Bài 2: Đọc yêu cầu.

Giao việc: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau:

-Nhận xét – chốt lại – ghi bảng.

-Trò chơi củng cố.

-Tổng kết trò chơi.


Củng cố - dặn dò.

-1 HS đọc yêu cầu.

-HS hoạt động nhóm để tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ trong các bài TĐ đã học.
-1 HS đọc.
-Thảo luận – trình bày.

-HS tham gia chơi.

-Nhận xét.


TOÁN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:

-Biết :


- Cộng hai số thập phân .

- Giải bài toán với phép cộng các số thập phân

- Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3’

13’


17’

3’


1-Bài cũ:

-Nhận xét bài kiểm tra.

2-Bài mới: Giới thiệu bài.

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng hai phân số.

Hình thành phép cộng hai số thập phân.

-GV nêu ví dụ (SGK)

+ Muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC ta làm như thế nào?
+ Nêu rõ độ dài của AB và BC. Hướng dẫn HS tính.
-Yêu cầu HS nêu cách tính.

-GV kết luận lại.

-Ghi nhớ.

Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 1: Tính.

*Bài 1(c,d)

Bài 2: Tính.

*Bài2(c,)

-Nhận xét sửa chữa.Bài 3:

Gọi HS đọc đề.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

-Nhận xét sửa chữa.3.Củng cố - dặn dò.


-Lắng nghe để xác định nhiệm vụ học tập.


-Tính tổng của hai đoạn AB và BC.
-Tổng 1,84m + 2,45m =?

-HS đặt tính và tính:

1,84

+

2,454,29

-HS nêu cách tính.


-2 HS đọc ghi nhớ.
-1 HS đọc yêu cầu.

-4 HS lên bảng làm,lớp làm vở.

-1 HS đọc yêu cầu.

-HS làm bài.

-1 HS đọc.

-HS trả lời và làm bài.

-Đọc kết quả.
TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 5)

I. Mục tiêu:

- Tìm được các từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu của BT1, BT2 (chọn 3 trong 5 mục a, b, c, d, e)

- Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm, từ trái nghĩa (BT3,BT4)

*HS khá, giỏi làm đựơc toàn bộ bài tập 2II. Chuẩn bị

- GV: Phiếu ghi các câu hỏi.

- HS: Vở, SGK

III.Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

2’

10’4’

10’


6’

3’

1-Giới thiệu bài.
2-Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

H: Thay các từ: bê, bao… thực hành bằng những từ đồng nghĩa khác?

-GV chốt lại.

*Bài 2: HS K/G :Cách tiến hành tương tự như bài tập 1.

-GV chốt lại kết quả đúng.


Bài 3,4:Đọc yêu cầu.

-Làm bài theo nhóm 4 em.


-GV nhận xét.
Bài 5: Cho HS đọc yêu cầu.

Giao việc: Bài tập 5 cho nghĩa khác nhau của từ “đánh”. Đặt câu sao cho đúng nghĩa các từ đã cho.

-GV nhận xét.
3.Củng cố - dặn dò.


-1 HS đọc.

-HS nêu.


-Lớp nhận xét, bổ sung.

-Trình bày.

-1 HS đọc.

-HS làm bài + trình bày .

-Nhận xét.

-1 HS đọc, lớp đọc thầm.


-HS làm bài - lần lượt đọc câu mình đặt

-Lớp nhận xét.


Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015

TOÁN: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Biết :


- Cộng các số thập phân .

- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân .

- Giải bài toán có nội dung hình học.

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1.

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3’

30’3’

1-Bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét.
2-Bài mới: Giới thiệu.

Hướng dẫn HS làm bài tập.Bài 1: Treo bảng phụ.
-GV nhận xét.

Bài 2:

Tính và thử lại.*Bài 2b

-Nhận xét chung.Bài 3

*Bài 4:

Gọi HS đọc đề - phân tích đề.

-Yêu cầu HS làm bài.

-Nhận xét.


3.Củng cố - dặn dò.


- 2 HS thực hiện theo yêu cầu:

34,76 19,4

+ +


57,19 120,1
-1 HS đọc yêu cầu.

-HS lần lượt lên thực hiện phép tính.


-HS đọc yêu cầu.

-HS tính - Đọc kết quả.


-HS đọc - lớp trả lời câu hỏi.

-Làm vở - 2 HS lên bảng làm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP GIỮA HKI (Tiết 6)

I. Mục tiêu:

- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở tiết 1.

- Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp .

*HS khá, giỏi đọc thể hiện được tính cách của các nhân vật trong vở kịch .II. Chuẩn bị

- GV: Phiếu ghi các câu hỏi. - HS: Vở, SGKIII. Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

2’
30’

3’

1-Giới thiệu bài.


2.Hướng dẫn ôn tập.

Bài 1:


Bài 2: Yêu cầu HS thảo luận.

-GV nhận xét - chốt lại.

-Yêu cầu HS chọn 1 đoạn văn trong đoạn trích để tập diễn.
Bài 3: ( Không làm bài 3)

-Yêu cầu HS đọc đề bài.

Đọc bài Lòng dân theo vai.
-GV nhận xét.

*HS K/G được thể hiện được tính cách của các nhân vật trong kịch
3.Củng cố - dặn dò.

Chuẩn bị tiết sau ôn tập.
-1 HS đọc yêu cầu.

-HS đọc bài:

+ Lòng dân.

+ Nghìn năm Văn hiến.


-HS thảo luận và nêu tên các nhân vật có trong vở kịch và tính cách của từng nhân vật.

-Chọn 1 đoạn trong đoạn trích để tập diễn.


-HS chọn 1 đoạn trong bài: Nghìn năm Văn hiến để đọc.

-Lớp nhận xét.

KỂ CHUYỆN: KIỂM TRA ĐỌC

Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015

TOÁN: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu: Biết :

- Tính tổng nhiều số thập phân .

- Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân .

- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất .II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ.

- HS: Vở, SGK

III.Hoạt động dạy - học:


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3’

12’


18’

3’


1-Bài cũ:

-Nhận xét.2-Bài mới: Giới thiệu bài.

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tính tổng nhiều số thập phân.

-GV nêu đề toán.


-Hướng dẫn cách đặt tính.

b)GV nêu đề toán.

+ Em nêu cách tính chu vi của 1 hình tam giác?

Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 1: Tính tổng nhiều số thập phân.*Bài 1c,d
-Nhận xét - sửa sai.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

-GV treo bảng.

Bài 3: Tính theo cách thuận tiện.*Bài 3b,d

3.Củng cố - dặn dò.


Điền dấu >, <, =

a)12,34+12,66…12,66+12,34

b) 56,00+0,09…52,39+4,09

-HS tính


27,5+36,75+14,5

-HS thực hiện

27,5

36,75


14,5

….Tính tổng độ dài các cạnh.

-1 HS làm bài.

-Chu vi của hình tam giác là:

8,7+6,25+10 = 24,95 (dm)

ĐS: 24,95dm

-1 HS đọc yêu cầu.

-HS làm bài.

-Đọc kết quả.

-Đọc yêu cầu.

-HS làm bài.

a) 12,7+5,89+1,3

= 12,7+1,3+5,89

= 14+5,89= 19,89

TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA VIẾT


GVCN: Huỳnh Thị Thủy

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương