GIÁo hội phật giáo việt nam thống nhất gia đÌnh phật tử việt namtải về 72.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích72.69 Kb.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRÊN THẾ GIỚI

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP THÚ HAI

CỦA BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỦ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Thời gian: 8 giờ sáng giờ Việt Nam, Ngày 28 tháng 1 năm 2013

Địa điểm và phương tiện: Trên mạng Yahoo Messenger

Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 vào lúc 08 giờ 40 phút giờ Việt Nam BHD/GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI bắt đầu phiên họp thứ hai. Tiến hành theo chương trình như sau:

Chương trình: PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên THẾ GIỚI

A. NGHI THỨC:

1. Niệm Phật cầu gia bị.

2. Cử Bài ca chánh thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

3. Phút tưởng niệm Chư Thánh tử đạo Chư Tôn sáng lập, Cố vấn Giáo Hạnh, Bảo trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN quá cố.

4. Tuyên Bố Lý do.

5. Mời Chủ Tọa và Thư ký.

6. Kiểm diện thành phần tham dự.

B. NỘI DUNG:

1. Lời nói đầu của Huynh Trưởng Trưởng Ban.

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức mới có thể tu chỉnh Cương yếu Tổ chức và Điều hành do Đại Hội giao phó. (Thảo luận về Tâm Thư của chị Tâm Minh).

3. Đúc kết Biên Bản Đại Hội Kỳ III GĐPTVN trên Thế Giới và Đại Hội kỳ V GĐPTVN tại Hải Ngoại.

4. Thực hiện Kỷ yếu và Phim ảnh.

5. Khởi động công tác Phật sự:

- Trại Vạn Hạnh.

- Công tác ngoại vụ. (Liên hệ các hội đoàn cần thiết như trong Biên Bản đã nhất quán)

6. Duyệt các đề án.

7. Kế hoạch gây quỹ.

8. Linh tinh.

C. BẾ MẠC:

1. Thư ký đọc lại Biên Bản

2. Thông báo cuộc họp kỳ sau.

3. Hồi hướng.

A. NGHI THỨC:

1. Niệm Phật cầu Gia bị.

2. Cử Bài Ca chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

3. Phút tưởng niệm Chư tôn sáng lập, Cố Vấn Giáo Hạnh, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố.

4. Tuyên bố lý do: Dù Phật sự đa đoan ngày hết Tết đến nhưng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới vẫn tiến hành cuộc họp để kiện toàn Cơ cấu Tổ chức của Ban Hướng Dẫn và bổ sung thành phần nhần sự, để có thể ban hành các quyết định khởi động Phật sự thi hành quyết nghị của Đại hội đó là lý do cuộc họp lần thứ hai hôm nay.

B. NỘI DUNG:

1. Lời nói đầu của Huynh Trưởng chủ Tọa:

Sau hơn 30 phút liên lạc, nối mạng cho Huynh Trưởng NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới không thành công,

Hội Nghị đã mời Huynh Trưởng NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, đặc trách Quốc Nội thay mặt Huynh Trưởng Trưởng Ban nói lời mở đầu cho Phiên họp Lần thứ II. Huynh Trưởng NHƯ THẬT đã phát biểu: “Trong thời gian qua không có anh chị nào không nổ lực trong phần việc của mình và cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Tôi thành thật tán thán, chúc Anh Chị Em sức khỏe và đẩy nhanh tiến trình hành hoạt đáp ứng những mong đợi của Lam viên trên toàn Thế Giới. Chúc cuộc họp thành công.thân ái cùng anh chị em”.

2. Mời Chủ Tọa, Thuyết trình, Thư ký:


 • Chủ Tọa: HTr. cấp Dũng NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh.

 • Thuyết trình viên: HTr. Cấp Dũng TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai.

 • Thư Ký: HTr. Cấp Tấn THỊ NGUYÊN Nguyễn đình Khôi.

HTr. Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

Kiểm diện:Quốc Nội:

 • HTr. NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh.

 • HTr. NGUYÊN HOÀNH Văn San.

 • HTr. TA7M HUY Phan Đình Thăng.

 • HTr. THỊ NGUYÊN Nguyễn đình Khôi.

 • HTr. TÂM TOẠI Trần Nguyên Vũ.

 • HTr. MINH TRUNG Đặng Viên Ngọc Trai

 • HTr. DIỆU QUANG Thị Liên Minh.

Hải Ngoại:

 • HTr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh.

 • HTr. NGUYÊN MẪN Nguyễn Viết Lâm

 • HTr. TÂM MINH Vương Thúy Nga.

 • HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai.

 • HTr. TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp.

 • HTr. TÂM DUY Phan Huy Chiêm

 • HTr. TÂM TỰU Tựu Sử Thành,

 • HTr. NGUYÊN TÙ Nguyễn Quốc Hưng.

 • HTr. QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường.

 • HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng

 1. Hoàn thiện Cơ Cấu Tổ Chức và tu chính Cương yếu Tổ chức và Điều hành:

Qua Tâm thư thỉnh nguyện và yêu cầu của Huynh Trưởng TÂM MINH, căn cứ vào thực tế cũng như để giữ vững thành phần nhân sự cốt cán của Tổ chức và để tăng cường hiệu năng cho phần Quản trị và Điều hành của Văn Phòng Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng Tổng Thư Ký đã đề nghị Hội Nghị chấp thuận hoán đổi chức vụ và bổ sung thành phần nhân sự của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

 1. Hoán đổi chức vụ Phó Trưởng Ban đặc trách Hải ngoại:

Huynh Trưởng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh thay thế Huynh Trưởng TÂM MINH Vương Thúy Nga

 1. Mời HTr. NGUYÊN HOÀNH Lê Văn San đảm trách chức vụ Ủy viên Xã Hội thay thế HTr. TÂM TRÍ Tư Đồ Minh.

 2. Cho phép HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai, Tổng Thư Ký được mời các Phụ Tá với các phần hành đặc trách như sau:

  • Đặc trách giao dịch quốc tế.

  • Đặc trách Truyền Thông Báo chí

  • Đặc trách Văn Phòng Trưởng Ban.

Sau thời gian gần 40 phút thảo luận sôi nổi tất cả đồng thống nhất thông qua chức vụ Phó Trưởng Ban đặc trách Hải Ngoại và Ủy viên Xã Hội. Đồng thời bộ phận Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, ngoài Tổng Thư Ký và hai Phó Tổng Thư Ký còn có ba phụ tá được mời như sau:

  • Phụ tá Tổng Thư Ký đặc trách giao dịch quốc tế: HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng

  • Phụ tá Tổng Thư ký đặc trách Truyền Thông Báo Chí: HTr. QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường.

  • Phụ Tá Tổng Thư Ký đặc trách Văn Phòng Trưởng Ban: HTr. MINH TRUNG Đặng Viên Ngọc Trai.

Các Văn Phòng của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới được thiết lập như sau:

 • Văn phòng Trưởng Ban: NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

18 Thi Sách – Đà Lạt - Việt Nam Email: btgntin@yahoo.com Điện thoại: 011 84 – 122 – 332 - 3020

 • Văn phòng Phó Trưởng Ban Đặc trách Quốc nội:

NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh 3 A Công Trường Hòa Bình Phường 19 Quận Bình Thạnh –T/P Hồ Chí Minh Email: bhdtuvietnam@yahoo.com Điện thoại: 011 – 84 – 884 – 405 - 759

 • Văn Phòng Phó Trưởng Ban Đặc trách Hải Ngoại:

TÂM TRÍ Tư Đồ Minh 726 Willard Ave. Toronto, ON M6S3, S5 Canada Email: tudominh@hotmail.com Điện thoại: (416) 604 - 2142

 • Văn phòng Tổng Thư Ký: TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai Tu Viện Tuệ Quang - Huyện Thủ Đức T/P Hồ Chí Minh Email: Bachhoamai@yahoo.com Điện thoại: (616) 808 – 1797 011 – 84 – 937 – 044 – 138 063 – 920 – 297 – 1739

 • Văn phòng Phó Tổng Thư Ký đặc trách Quốc nội: THỊ NGUYÊN Nguyễn Đình Khôi ….. Nguyễn Văn Đậu Huyện Gò Vấp – T/P Hồ Chí Minh Email: khoi_nguyendinh@yahoo.com Điện thoại: 001 84 – 907 – 122 – 968 (083) 841 - 6585

 • Văn phòng Phó Tổng Thư Ký đặc trách Hải ngoại: (Văn phòng Thường trực)

NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng 5555 Maricopa St. – Torrance – CA. 90503 – USA Email: nguyenqhung2001@yahoo.com Điện thoại: (310) 634 - 8047

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới sẽ trình dự thảo Tu chỉnh Cương yếu Tổ chức và Điều hành GĐPTVN trên Thế Giới và cụ thể phương thức điều hành Ban Hướng Dẫn vào phiên họp thứ ba. 1. Đúc kết và hoàn chỉnh Biên Bản Đại Hội kỳ III Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới và Đại Hội Kỳ V Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại:

Huynh Trưởng NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Thư Ký đặc trách Hải Ngoại của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, đã sơ thảo Biên Bản và gởi về cho Huynh Trưởng Phó Tổng Thư Ký đặc trách Quốc nội một phần. Hai Phó Tổng Thư Ký sẽ cùng với Huynh Trưởng Tổng Thư Ký hoàn tất Biên Bản trong thòi gian ngắn nhất. Huynh Trưởng Tổng Thư ký yêu cầu HTr. Nguyên từ hoan hỷ gởi tiếp phần còn lại của Biên Bản và chuyển đổi bản sơ thảo qua dạng Word để dễ dàng hoàn chỉnh Biên Bản.

 1. Việc Thực hiện Kỷ yếu và phim ảnh:

HTr. Tổng Thư Ký, cùng với hai HTr. Phó Tổng Thư Ký NGUYÊN TỪ và THỊ NGUYÊN sẽ phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật do hai HTr. ĐỨC QUẢNG và MINH TRUNG đảm trách để hoàn tất tập Kỷ Yếu và DVD Đại Hội trước Lễ Hiệp Kỵ của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Quốc Nội với thành phần Ban Biên Tập như sau:

 • Chủ Biên: HTr. NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

 • Trưởng Ban Biên Tập: HTr. TÂM MINH Vương Thúy Nga

 • Thư ký: HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai

 • Thủ Quỹ: HTr. DIỆU QUANG Cao Thị Liên Minh

 • Kỹ thuật - Ấn loát: HTr. NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

HTr. ĐỨC QUẢNG Nguyễn Hoàng Phụng

HTr. MINH TRUNG Đặng Viên Ngọc Trai.


Trước đây Văn phòng Thường trực Ban Hướng Dẫn đã thông báo về việc gởi bài vở cho Kỷ Yếu Đại Hội. Ban Biên Tập sẽ tiếp tục thông báo tiếp.


 1. Khởi động công tác Phật Sự:

   1. Trại VẠN HẠNH I:

Sau 15 phút thảo luận cuộc họp đã chấp nhận trên nguyên tắc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới sẽ mở một trại VẠN HẠNH I Thế Giới mang tầm vóc quốc tế. Dự thảo Phương án tổ chức sẽ được thông qua trong phiên họp thứ III của Ban Hướng Dẫn. Tuy nhiên những yếu tố sau đây cần phải đầu tư nghiên cứu để định hướng các Trại Huấn luyện cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong tương lai: Ban Quản Trại, Ban Giảng Huấn, Chương trình và Tài Liệu, cũng như Thời gian và địa điểm cần phải có sự thống nhất ý chí cao trước khi thực hiện.

b) Công tác ngoại vụ:

Sẽ liên hệ với các Tổ chức Phật Giáo trên Thế Giới để giới thiệu, liên kết, ngoại giao trong khuôn khổ hoạt động của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới cũng như khuôn khổ của công pháp quốc tế:


  • Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo trên Thế Giới

  • Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới

  • Hội Thanh Niên Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới

  • Hội Hồng Thập Tự Thế Giới.

  • Trung Tâm Thiền Thái Lan

  • Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp quốc…

Sẽ xúc tiến ngay sau khi có quyết định công nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới.

 1. Duyệt đề án:
   1. Đề án Phật sự của các Ủy viên:

 • Nghiên Cứu - Kế Hoạch

 • Giáo Dục

 • Xã Hội

Các Ủy viên soạn thảo các Đề án Phật sự gởi đến Văn Phòng Thường trực Ban Hướng Dẫn Thế Giới để chuyển gởi đến thành viên của Ban Hướng Dẫn nghiên cứu trước để thảo luận và thông qua trong Hội nghị Kỳ III của Ban Hướng Dẫn
  • Ủy viên Nghiên Cứu - Kế Hoạch đã soạn thảo Đề án nhưng chưa hoàn chỉnh.

  • Ủy Viên Giáo Dục chưa có Đề án Tổng quát chỉ có Đề Cương Tổ chức Trại Vạn Hạnh I Thế Giới sẽ được thảo luận và thông qua trong Hội Nghị Kỳ III.

  • Ủy viên Xã Hội vừa mới được mời nên chưa có Đề án.
   1. Đề án Phật sự của toàn Ban:

Sẽ căn cứ vào Đề án Phật sự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam và của Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại cũng như Đề án của các Ủy Viên sẽ phổ biến Đề án chung của Ban Hướng Dẫn.
8. Kế Hoạch gây quỹ:

Trong 4 năm qua, hằng Tuần, Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới đã đăng tải: Lá Thư đầu tuần, Phật Pháp Thứ Năm và câu chuyện dưới cờ. Theo yêu cầu của Huynh Trưởng khắp nơi nên sưu tập in thành sách phát hành gây qũy nhỏ cho Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế giới trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Kế Hoạch được ủy nhiệm cho những Huynh Trưởng sau đây phụ trách sưu tầm, trình bày in ấn và phát hành:

- HTr. THỊ NGUYÊN Nguyễn Đình Khôi

- HTr. ĐỨC QUẢNG Nguyễn Hoàng Phụng

- HTr. QUẢNG DŨNG Dũng Hồ Chí Cường

- HTr. DIỆU QUANG Cao Thị Liên Minh

- HTr. MINH TRUNG Đặng Viên Ngọc Trai

Trước mắt chúng ta có thể phát hành các cuốn sách:

- LÁ THƯ ĐẦU TUẦN.

- PHẬT PHÁP THỨ NĂM

- CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ.


Việc sưu tập, trình bày, in ấn phải hoàn tất chậm nhất một tuần lễ trước ngày Hiệp Kỵ của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Ngoài ra, Hội nghị ủy nhiệm các Ủy viên sau đây:  • HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai

  • HTr. TÂM TỰU Sử Thành

  • HTr. NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

  • HTr. NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi

  • HTr. MINH TRUNG Đặng Viên Ngọc Trai

phối hợp, nghiên cứu thực hiện kế hoạch gây quỹ hoạt động cho Ban Hướng Dẫn mà trước mắt là hoàn trả những số tiền do các Huynh Trưởng sau đây đã ứng trước: • HTr. QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường

 • HTr. NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

 • HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng

 • HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai

Sau khi hình thành Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.sẽ có sự phối hơp vận động rộng rãi và tốt hơn.

 1. Đúc kết Tổng kết Tài Chánh của Đại Hội:

Văn phòng Tổng Thư ký nhận được bản tổng kết Thu – Chi của 2 Huynh Trưởng DIỆU QUANG Cao Thị Liên Minh và HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đắng Dũng. Để phù hợp với chức năng cũng như trách nhiệm theo đề cương Tổ chức Đại Hội kỳ III của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới và Đại Hội kỳ V của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại. HTr. Tổng Thư Ký đã tổng kết phần tài chánh của Đại Hội như sau:

   1. Tại Quốc nội:

THU:

 • Vận động: 38.000.000 VNĐ

200.00 USD

 • Ban Tổ chức yểm trợ: 20,000.00 USD

 • Cúng dường Trai Tăng: 5,791.00 USD

Cọng: 38.000.000 VNĐ 25,991.00 USD
CHI:


 • Yểm trợ Đại Biểu: 20,000.00 USD

 • Cúng dường Trai Tăng: 4.200.000 VNĐ 5,300.00 USD

 • Văn nghệ - Yểm trợ: 22.850.000 VNĐ

 • Tổ chức - Hành Chánh: 7.570.000 VNĐ

 • Trang Hoàng : 500.00 USD

 • Qùa lưu niệm: 5.000.000 VNĐ

 • Hổ trợ chênh lệch vé: 1.700.000 VNĐ 200.00 USD

 • Giới Điệp: 625.000 VNĐ

Cọng: 36.945.000 VNĐ 26,000.00 USD


   1. Tại Hải Ngoại:

THU:

 • Đại Hội phí: 30,980.00 USD

 • Vận động: 7,000.00

 • Trước Đại Hội: 1,867.00

 • Sau Đại Hội: 2,263.00

 • Thu thêm Đại Hội phí: 430.00

Cọng: 42,540.00 USD
CHI:

 • Khách sạn: 40,874.00 USD

 • Hành chánh: 2,861.00

 • Báo chí: 562.00

 • Phim ảnh: 758.00

 • Trang hoàng: 2,048.00

 • Tham quan: 2,523.00

 • Linh tinh: 664.00

Cọng: 53,390.00 USD

Thặng chi: 7,850.00 USD

Nếu thu phụ trội: 1,470.00

Số thăng chi: 6,380.00 USD


Sở dĩ Ban Tổ chức thặng chi, sau khi thảo luận, nêu lên những khó khăn gặp phải có tính bất khả kháng, Hội nghị đã nêu lên được ba lý do chính tạo nên việc thặng chi:


 • Kế hoạch vận động tài chánh của Quốc nội đã không hoàn thành theo dự kiến, việc tổ chức ngày Văn Hóa Phật Giáo không thực hiện được. Cũng như Ban Hướng Dẫn Trung Ương và các Tỉnh Thị bận rộn với Đại Hội IX nên không có thời gian vận động tài chánh.

 • Tại Hải Ngoại vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung cũng như bộ phận vận động tài chánh thiếu phối hợp, thiếu tích cực nên đã thất thu.

 • Chi cho hai đoàn văn nghệ và yểm trợ vượt quá con số ấn định.

Sau khi Huynh Trưởng Tổng Thư Ký trình bày, Hội nghị đã đồng ý trên nguyên tắc về báo cáo và tổng kết phần tài chánh của Đại Hội. Số thặng chi này do HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng và HTr. TÂM KIỂM ứng trước. Việc cấp bách là phải vận động tài chánh để hoàn trả cho Huynh Trưởng HUỆ CẢNH Cảnh Hồ Đăng Dũng càng sớm càng tốt vì đây là số tiền riêng tư của gia đình.


Huynh Trưởng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh nêu lên nguyên tắc chi tiêu cần phải có chứng từ hoặc nhân chứng, cũng như việc mua sắm dụng cụ, khí mảnh, máy móc cần phải thu hồi vì đó là tài sản của Ban Hướng Dẫn. Hội nghị tán thành và yêu cầu Huynh Trưởng Tổng Thư Ký đưa bản đúc kết vào Biên Bản để có thể đối chiếu, nếu cần sẽ yêu cầu các Huynh Trưởng có trách nhiệm trong việc Thu Chi giải trình vào phiên họp tới.


 1. Linh tinh:
 • Yêu cầu văn Thường trực của Ban Hướng Dẫn mở Groud Email cho Ban Hướng Dẫn để việc liên lạc giữa các thành viên của Ban Hướng Dẫn được dễ dàng, thuận tiện và hữu hiệu trong việc điều hành.

 • Ngày Mồng Tám Tháng Giêng năm Qúy Tỵ, Thượng Tọa Thích Chơn Thức, viện chủ Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức, hoan hỷ cho phép Ban Hướng Dẫn Gia Đình

Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới tổ chức Lễ an vị Chư Chân Linh, Hương Linh của Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá vãng khắp nơi trên Thế Giới tại Tổ Đường Tu viện Quảng Đức do Đại Lão Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Liên khai sơn. Hội nghị đã đồng ý Ủy nhiệm cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tiến hành Tổ chức trang nghiêm, long trọng dưới sự Chứng Minh của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh cùng các Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị lân cận.
Một lần nữa yêu cầu Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại chỉ đạo cho các Ban Hướng Dẫn Quốc Gia, Châu lục khẩn lập danh sách gởi về cho HTr. Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Quốc nội để thực hiện Bài vị để an vị và nếu được xin Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại cũng như các Ban Hướng Dẫn Quốc Gia, Châu lục ủng hộ tịnh tài cho việc tổ chức.


 • Trang Nhà Thế Giới và Mừng Xuân Qúy Tỵ:

Huynh Trưởng Trưởng Ban Điều Hành trang NhàThế Giới, TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai, trình bày thành qủa của buổi họp:  • Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới

  • Ban Biên Tập

  • Tiểu Ban Kỹ thuật

  • Tiểu Ban Hội Luận

  • Tiểu Ban Gây quỹ và vận động tài chánh.

Gồm 26 Anh Chị Em khắp nơi trên thế giới đã họp trên mạng Yahoo Messenger đã kiện toàn nhân sự của Ban Điều Hành, Ban Biên Tập và các Tiểu Ban, thay đổi giao diện trước ngày Mừng Xuân Quý Tỵ và Kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của trang nhà Thế Giới. Sẽ gởi Biên Bản đệ trình Ban Hướng Dẫn Thế Giới ban hành quyết định thừa nhận thành phần nhân sự. Sẽ kết nối và hổ trợ cho trang nhà Quốc Nội và Hải Ngoại tạo thành một hệ thống Trang Nhà Gia Đình Phật Tủ Việt Nam.


C. PHẦN BẾ MẠC:


 1. Thư Ký đọc lại Biên bản: Các thành viên không có ý kiến thêm bớt.

 2. Hồi hướng: Tất cả Hội nghị đồng niệm Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Hồi Hướng

Cuộc họp kết thúc váo lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày trong không khí đầm ấm, phấn khởi, tin tưởng.

CHỦ TỌA:

NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh

TỔNG THƯ KÝ: THƯ KÝ:

TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai THỊ NGUYÊN Nguyễn Đình KhôiNGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

| Biên bản Hội nghị lần thừ 2 GĐPTVN trên Thế Giới

: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương