GIÁo hội phật giáo việt nam thống nhất bi trí DŨNGtải về 65.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích65.13 Kb.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI – TRÍ – DŨNG

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲthe Vietnamese buddhist youth association in the united statesVP/BHD: 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 * (909) 381-1660 * www.gdpgvn-hoaky
GIẢI KHUYẾN HỌC GĐPTVN tại HK

GĐPT SCHOLARSHIP 2017

Scholarship Eligibility
ĐIỀU KIỆN (Eligibility Requirements):

 1. GPA 3.30 trở lên

A minimum GPA of 3.30

 1. Đang là học sinh lớp 12

A current high school senior

 1. Đang là đoàn sinh của một đơn vị với ít nhất 2 năm thâm niên.

A current member of GĐPT with a minimum of 2 years active membership.

 1. Sẽ ghi danh học đại học khóa mùa thu 2017.

Planning to apply for college in the Fall of 2017.
HỒ SƠ GỒM CÓ (Application Package Includes ALL of the below):

 1. Điền đơn đầy đủ.

A completed application form.

 1. Viết bài tiểu luận tối đa 2 trang, hàng đơn, Anh ngữ hoặc Việt ngữ, dựa theo câu hỏi dưới đây:

An essay contains a maximum of 2 pages, single space, in English or Vietnamese, based on the question below:

Hiện nay thế giới quanh ta thay đổi rất nhanh.  Để thích ứng với hoàn cảnh và tiếp tục gây cảm hứng cho thế hệ trẻ, Gia Đình Phật Tử (GĐPT) phải điều chỉnh hoặc thay đổi cho phù hợp.
Là thế hệ tương lai của tổ chức, có phần nào trong chương trình sinh hoạt hiện tại của GĐPT em muốn thay đổi không? tại sao?

The world around us is changing rapidly. In order to adapt and continue to inspire the young generation, the GĐPT organization must adjust or makes changes accordingly.  Being the future generation of this organization, would you make any changes to the GDPT's current curriculum?

 1. Bảng điểm trung học mới nhất.

The most current official High School Transcript.

 1. Phiếu Kiểm Chứng Sinh Hoạt do Gia Truởng hoặc Liên Đoàn Trưởng điền và đóng dấu đơn vị.

A Membership Verification Form completed by your GĐPT chapter Gia Trưởng or Liên Đoàn Trưởng and included the chapter’s seal.

 • Gửi tất cả hồ sơ trên về:

Send the completed application package to:

GĐPT Scholarship Selection Committee

9 Compadre Circle

Laguna Niguel, CA 92677

Or email to: GĐPTscholarship@gmail.com


 • Hạn chót nhận đơn

Deadline to submit application package is JUNE 30, 2017


 • Những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được chấm tuyển!

INCOMPLETED APPLICATION PACKAGE WILL NOT BE EVALUATED!


 • Đơn Xin Học Bổng và Phiếu Kiểm Chứng có thể lấy xuống từ website của GĐPTVN tại Hoa Kỳ

Application and Verification forms can be downloaded from GĐPT official website:

http://gdpt-hoaky.com/scholarship


 • Thắc mắc hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc:

Any questions or for additional information, please contact:

Đặng Xuân Hương

(714) 251-1631

GDPTscholarship@gmail.com

Scholarship Eligibility - page of 2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương