Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửatải về 289.19 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích289.19 Kb.
#91
1   2   3   4   5   6   7

I.6. Chuẩn WFS


 1. Tên chuẩn:

Web Feature Services (WFS).

 1. Tổ chức phát hành:

Open Geospatial Consortium (OGC).

 1. Lịch sử phiên bản:

  • WFS 1.0.0: 17/05/2002.

  • WFS 1.1.0: 3/5/2005.

 1. Phiên bản sử dụng trong GIF:

 • Tại Việt Nam: WFS 1.0.0.

 • Tại các nước: WFS 1.0.0.

 1. Nguồn tham khảo

  • WFS : http://www.opengeospatial.org/standards/wfs.

 1. Nội dung:

 • Là một giao diện cho phép truy cập, thu thập và cập nhật dữ liệu địa lí được mã hóa bởi GML thông qua môi trường web

 • Những hoạt động của WFS hỗ trợ những hoạt động chèn, cập nhật, xóa, truy vấn và tìm kiếm trên những đặc tính địa lý sử dụng HTTP như một nền tính toán phân tán.

 1. Đề xuất:

 • Thay thế phiên bản WFS 1.0.0 bằng phiên bản WFS 1.1.0.

 1. Lý do thay thế:

 • Phiên bản 1.1.0 hỗ trợ đầy đủ tính chất nâng cao của đồ họa địa lý hơn phiên bản 1.0.0.

 • Đánh giá ưu điểm của WFS 1.1.0 so với WFS 1.0.0:WFS 1.0.0

WFS 1.1.0

Làm việc trên Geography Markup Language (GML 2.1.2)

Làm việc trên Geography Markup Language (GML 3.1.1)

GML 2.1.2 hỗ trợ các hình địa lý cơ bản như: điểm, đường thẳng, hình đa giác…

GML 3.1.1 hỗ trợ các hình địa lý có tính năng cao cấp hơn như: đường cong, mặt phẳng, đa phương (thời gian, bề mặt, nhóm hình ảnh).
Cài đặt thêm GML 2.1.2 cho sự tương thích phiên bản trước nó
Cài đặt thêm thông số sắp xếp cho phép máy khách yêu cầu những thực thể sẽ được sắp xếp
Cài đặt thêm thông số kết quả để máy chủ có thể trả về số lượng các đặc tính đã yêu cầu


I.7. Chuẩn XSL


 1. Tên chuẩn

XSL: Extensible Stylesheet Language.

 1. Nội dung

- XSL là ngôn ngữ dùng để định nghĩa việc biến đổi và cách trình bày của các văn bản XML, gồm ba phần:

+ XSL Transformations (XSLT): ngôn ngữ biến đổi XML.

+ XML Path Language (XPath): ngôn ngữ được XSLT sử dụng để truy cập tới các phần của văn bản XML.

+ XSL Formatting Objects (XSL-FO): nhóm ngữ nghĩa của XML dùng để chỉ ra ý nghĩa định dạng. 1. Lịch sử

 • 16/11/1999: v1.0.

 • 05/12/2006: v1.1 .

 • v2.0 (nháp).

 • Trong QĐ 20/2008/QĐ-BTTTT đang dùng phiên bản: 1.0.

 1. Nguồn tham khảo

 • v1.1: http://www.w3.org/Style/XSL/.

 1. Tổ chức phát hành: World Wide Web Consortium (W3C)

 2. Lịch sử thay đổi:

Thay đổi của XSL v1.1 so với XSL v1.0:

- Thêm các bản sửa lỗi.- Chức năng mới được thêm vào:

 • Thay đổi các đánh dấu

 • Chỉ mục "Phía sau của sách"

 • Đánh dấu trang

 • Hỗ trợ "Các thành phần đánh dấu" trong các bảng

 • Điểm mới fo:page-number-citation-last

 • Nhiều luồng

 • Điểm mới fo:page-sequence-wrapper

- Chức năng cũ được mở rộng:

 • Tỷ lệ đồ họa điều kiện

 • Một giá trị của "only" được thêm vào thuộc tính page-position

 • Các giá trị "inside" và "outside" được thêm vào thuộc tính clear và float

 • Đầu vĩ ngữ và tiếp vĩ ngữ có thể được xác định cho số các trang. Một số trang gồm một tùy chọn folio-prefix, một folio-number, và một tùy chọn folio-suffix. page-number được đổi tên thành folio-number

 • Định nghĩa của xml:lang được cập nhật để chỉ "hoặc tiền thân của nó" của RFC3066 để phù hợp với định nghĩa trong khuyến nghị XML

 • Hỗ trợ cho XML/XML Names 1.0 và 1.1 đúng đắn với văn bản trong bản sửa XSLT 1.0

 • được sửa để hỗ trợ IRIs.

- Các thay đổi khác:

 • Trong nội dung của fo:declarations thì fo:color-profile có thể xuất hiện nhiều lần

 • Làm sáng tỏ rằng absolute-position="absolute" tương ứng với vùng tham chiếu phía trước

 • Thay đổi xử lí "id". "id" cũng áp dụng cho fo:root, fo:static-content, fo:flow, fo:footnote-body, fo:footnote, fo:float. "id" được loại khỏi fo:initial-property-set và fo:multi-properties

 • "reference-orientation" không còn là thuộc tính kế thừa

 • Làm sáng tỏ rằng "reference-orientation" và "writing-mode" được xác định bởi định dạng đối tượng tạo ra vùng.

 • Một chức năng giá trị thuộc tính "from-page-master-region" được thêm vào cho phép đạt được giá trị xác định trong the trang chính

 • Mô tả trong mục 7.10.1 country được làm cho phù hợp với định nghĩa của nó trong mục 5.11 Property Datatypes

 • Giải quyết sự không tương thích giữa các định nghĩa giá trị thuộc tính và đoạn văn giải thích cho khoảng trắng

 • Sửa lỗi trong việc xác định vị trí của các vùng bên trong lồng nhau liên quan đến tỷ lệ cơ bản

 • Trong xml:lang, thay đổi giá trị từ thành và loại tùy chọn mặc nhiên của thành phần ngôn ngữ để thích hợp với định nghĩa trong XML

 • Thêm giá trị "transparent" vào các thuộc tính đơn border-"x"-color để thích hợp với kí tự viết tắt border-color

 • Thêm các hạn chế, ngăn ngừa "hình tròn", trong các thuộc tính kế tiếp của fo:marker

 • Thay thế fo:initial-property-set giữa "Areas" và "Trait Derivation" bằng "fo:wrapper" với "fo:inline" trong "Trait Derivation”.

 • Tùy chọn khôi phục cho vài lỗi trong bảng được thêm vào.

 • Nhận xét:

 • XSL v1.1 đã mở rộng những tính năng cũ đồng thời sửa những lỗi tồn tại trong phiên bản trước là những thay đổi hiệu quả và cần thiết.

 • Đồng thời trong phiên bản mới có thêm một số tính năng mới và thay đổi khác phù hợp với những chuẩn và yêu cầu mới.

 1. Các nước lựa chọn/quan tâm

 2. Kết luận

  • Cập nhật: Bắt buộc cập nhật phiên bản mới.

  • Sử dụng:

. Phiên bản cũ (v1.0): Không áp dụng.

. Phiên bản mới (v1.1): Bắt buộc áp dụng.
Каталог: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005
Upload -> Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn : 2015 Dự thảo lần 1 CÔng trình thủy lợi phân cấP ĐẤT ĐÁ

tải về 289.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương