Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửatải về 289.19 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích289.19 Kb.
#91
  1   2   3   4   5   6   7


Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT dự định cập nhật chỉnh sửa

Hà Nội, 09-2010


MỤC LỤC


MỤC LỤC 2

PHẦN I: CÁC CHUẨN DỰ ĐỊNH CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 4

I.1. Chuẩn IP 4

I.2. Chuẩn IEEE 802.11 6

I.3. Chuẩn NTP 8

I.4. Chuẩn WSDL 9

I.5. Chuẩn XML 12

I.6. Chuẩn WFS 17

I.7. Chuẩn XSL 19

I.8. Chuẩn RTF 23

I.9. Chuẩn PDF 26

I.10. Chuẩn S/MIME 33

I.11. Chuẩn TLS 35

PHẦN II: CÁC CHUẨN DỰ ĐỊNH LOẠI BỎ 38

II.1. Chuẩn WCAG 38

II.2. Chuẩn WPA 39

II.3. Chuẩn MD5 41

PHẦN III: CÁC CHUẨN DỰ ĐỊNH THÊM MỚI 46

III.1. Chuẩn XMI 46

III.2. Chuẩn Java Portlet Specifications 49

III.3. Chuẩn WSRP 51

III.4. Chuẩn WS-Security 54

PHẦN IV: CÁC CHUẨN KHUYẾN NGHỊ XEM XÉT CHO TƯƠNG LAI 56

IV.1. Chuẩn POP 56

IV.2. Chuẩn XML Schema 58

IV.3. Định dạng OpenDocument 59

IV.4. Chuẩn CSS 61

IV.5. Chuẩn XHTML 62

IV.6. Chuẩn Office Open XML 63

PHẦN V: NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 66V.1. Sửa mục 4.12 66


PHẦN I: CÁC CHUẨN DỰ ĐỊNH CẬP NHẬT PHIÊN BẢNI.1. Chuẩn IP


 1. Tên chuẩn: Internet Protocol (IP).

 2. Tổ chức phát hành: Internet Engineering Task Force (IETF).

 3. Lịch sử phiên bản:

 • Phiên bản hiện tại:

  • IPv4: 9/1981.

  • IPv6: 12/1998.

 1. Phiên bản sử dụng trong GIF:

 • Tại Việt Nam: IPv4.

 • Tại các nước: IPv4.

 1. Nguồn tham khảo

  • IPv4: http://tools.ietf.org/html/rfc791.

  • IPv6: http://tools.ietf.org/html/rfc2460.

 1. Nội dung:

 • Giao thức liên mạng LAN/WAN quy định việc truyền dữ liệu từ một máy tính đến một máy tính khác trên mạng cục bộ (LAN) hay mạng diện rộng (WAN) dựa trên việc xác định địa chỉ của máy tính trong mạng là duy nhất.

 • Là giao thức chính sử dụng trên internet, dùng để đánh địa chỉ duy nhất cho máy tính trên mạng. IP thường sử dụng cùng với TCP và chỉ dẫn khả năng trao đổi truyền thông trên mạng.

 • Cung cấp báo cáo lỗi, phân chia và kết hợp các gói dữ liệu cho giao vận mạng với kích thước dữ liệu tối đa khác nhau.

 • Thống nhất việc đóng gói thông tin cho giao vận.

 • Chuẩn được thông qua và phổ biến rộng rãi trên toàn cầu.

 • Giao thức NAT giúp IP mở rộng và tăng độ an toàn.

 1. Đề xuất:

 • Giữ nguyên phiên bản IPv4.

 • Khuyến nghị sử dụng phiên bản IPv6.

 1. Lý do cập nhật:

 • Việt Nam và thế giới đang trong giai đoạn thay thế IPv4 bằng IPv6.


I.2. Chuẩn IEEE 802.11


 1. Tên chuẩn:

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11.

 1. Tổ chức phát hành:

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE).

 1. Lịch sử phiên bản:

  • IEEE 802.11a: 1999.

  • IEEE 802.11b: 2001.

  • IEEE 802.11g: 2003.

  • IEEE 802.11n: 9/2009.

 1. Phiên bản sử dụng trong GIF:

 • Tại Việt Nam: IEEE 802.11g.

 • Tại các nước: IEEE 802.11g, IEEE 802.11n.

 1. Nguồn tham khảo

  • http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009.

  • http://compnetworking.about.com/cs/wireless80211/a/aa80211standard.htm.

 1. Nội dung:

 • IEEE 802.11 là việc thiết lập các chuẩn để thực hiện trao đổi thông tin giữa các máy tính trên mạng nội bộ không dây (WLAN), việc trao đổi truyền thông này dựa trên các dải băng tần 2.4, 3.6, 5 GHz. Chúng được tạo ra và duy trì bởi hiệp hội chuẩn LAN/WAN của IEEE.

 • IEEE 802.11n là một sự sửa đổi, bổ xung cho chuẩn mạng không dây 802.11-2007 để nâng cao thông lượng mạng so với 2 chuẩn 802.11a và 802.11g với việc tăng đáng kể để đạt tới điểm cực đại tốc độ truyền dữ liệu từ 54 Mbit/s tới 600Mbit/s với bốn luồng không gian chuyển động ở kênh băng tần rộng 40 MHz.

 • Hiện tại hai phiên bản IEEE 802.11g và IEEE 802.11n đạt được tối đa tốc độ truyền dữ liệu và cao hơn hẳn 2 phiên bản 802.11a, b. Trong khi 802.11g có khả năng ngăn ngừa sự nhiễu sóng thì 802.11n có khả năng kháng cự được tất cả các nguồn sóng khác ảnh hưởng tới tín hiệu truyền dữ liệu. Tuy nhiên 802.11n có chi phí sử dụng cao nhất.

 1. Đề xuất:

 • Giữ nguyên phiên bản IEEE 802.11g

 • Khuyến nghị áp dụng phiên bản IEEE 802.11n

 1. Lý do áp dụng hai phiên bản:

IEEE 802.11n hiện là phiên bản mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao nhất của các thiết bị truyền thông trong mạng nội bộ không dây. Tốc độ tối đa đạt được là 100 Mbit/s. Tuy nhiên đây là chuẩn mới được công bố nên các hệ thống cũ đang sử dụng chuẩn 802.11g thì vẫn không nhất thiết phải đầu tư các thiết bị tích hợp chuẩn mới này. Việc sử dụng phiên bản nào là phụ thuộc vào nhu cầu thực tại của các cơ quan đó.

I.3. Chuẩn NTP


 1. Tên chuẩn:

Network Time Protocol (NTP).

 1. Tổ chức phát hành:

Internet Engineering Task Force (IETF).

 1. Lịch sử phiên bản:

 • Phiên bản cũ:

  • NTPv0: 12/1985.

  • NTPv1: 7/1988.

  • NTPv2: 12/1989.

 1. Phiên bản sử dụng trong GIF:

 • Tại Việt Nam: NTP.

 • Tại các nước: NTPv3, NTPv4.

 1. Nguồn tham khảo

  • NTPv0: http://tools.ietf.org/html/rfc958.

  • NTPv1: http://tools.ietf.org/html/rfc1059.

  • NTPv2: http://tools.ietf.org/pdf/rfc1119.pdf.

  • NTPv3: http://tools.ietf.org/html/rfc1305.

  • NTPv4: http://support.ntp.org/bin/view/Main/SoftwareDownloads.

 1. Nội dung:

 • Là một giao thức được sử dụng rộng rãi cho việc đồng bộ đồng hồ hệ thống trong việc cài đặt thời gian phân tán giữa máy chủ và máy khách.

 1. Đề xuất:

 • Khuyến nghị sử dụng phiên bản NTPv4

 1. Lý do cập nhật:

 • Trong Quyết định 20 chưa ghi rõ phiên bản

 1. Cách sử dụng

 2. Hạn chế

 3. Các nước cập nhậtКаталог: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005
Upload -> Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn : 2015 Dự thảo lần 1 CÔng trình thủy lợi phân cấP ĐẤT ĐÁ

tải về 289.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương